Ingegerd - Olof Skötkonungs dotter
(ingegerd.htm)

Till UKF:s Första sida          Till UKF:s program


INGEGERD OLOFSDOTTER - DEN SVENSKA PRINSESSAN
SOM BLEV RYSK STORFURSTINNA
OCH KRISTET HELGON

EN FINGERRINC, i guld, funnen vid arkeologiska undersökningar i Sigtuna 1995, inspirerade till att skriva denna bok. Ringen, som uppenbarligen varit avsedd för en flicka eller finlemmad kvinna, påträffades på den plats där Olof skötkonung (sveakung ca 995-1022) troligen hade sin gård. Under vikingatiden var guld en exklusiv lyxvara och det låg nära till hands att förknippa ringen med Olofs dotter Ingegerd, född ca 1001.

Ingegerds levnadsöde kom att bli märkligt. Hon trolovades med Norges kung Olav (sedermera "den helige") men giftes sedan 1019 bort med den ryske fursten Jaroslav. Som storfurstinna i Kiev stod Ingegerd i spetsen då det ryska riket upplevde sin första storhetstid, manifesterad med bygget av den magnifika Sofiakatedralen.

Av Jaroslavs och Ingegerds barn blev fem söner ryska furstar och tre döttrar drottningar (i Norge, Frankrike och Ungern). Några år före sin död 1050 gick Ingegerd i kloster och gavs då namnet Anna. Efter hennes död vördade de troende, särskilt i Novgorod, Ingegerds/Annas minne och senare kom hon, liksom sin äldste son Vladimir, att införas i helgonkalendem.

Rune Edberg är arkeolog och journalist.
I Sigtuna Museers skriftserie har han tidigare givit ut
"Expedition Holmgård, vikingabåten Aifurs färd från Sigtuna till Novgorod".

 SIGTUNA MUSEERS SKRIFTSERIE 6

SIGTUNA MUSEERS SKRIFTSERIE

1. Sigtuna under medeltiden.
Av Else Nordahl(1982). (40s.) 40:-

2. Igul och Björn läto resa stenen. Runstenar och runinskrifter i Sigtuna kommun.
Av Thorgunn Snaedal Brink (1983). (56 s.) 40:-

3. Kung Olofs mynthus i kvarteret Urmakaren, Sigtuna.
Av Brita Malmer, Jonas Ros och Sten Tesch (1991). Sammanfattning på engelska. (60 s.) 60:-

4. ...han for österut till Gårdarike. Nordborna och Ryssland under vikingatiden.
Av Mats G Larsson med bidrag av Rune Edberg (1994). Utställningsskrift "Vikingarnas Ryssland". (50 s.) 40:-

5. Expedition Holmgård. Vikingabåten Aifurs färd från Sigtuna till Novgorod.
Av Rune Edberg(1994). Sammanfattning på engelska och ryska. (76 s.) 75:-

6. Ingegerd. Olof skötkonungs dotter. Ett kvinnoöde från vikingatiden.
Av Rune Edberg (1997). (56 s.)

 Skrifterna kan beställas från Sigtuna Museum,
Box 13,193 21 Sigtuna. Tel 08-592 510 18.
Fax 08-592 562 32. E-post: sim@nordm.se

 Till UKF:s Första sida          Till UKF:s program