Vikingaliv på Stäksön
(assurby1.htm)

Åter till Första sidan       Mer om Assurs by


Assurs by och Assursspelen, den 4-7 september
Thore Isaksson, Kultur 1743 presenterar projektet

Upplands-Bro kommun, har tagit beslut att utveckla turismen som en viktig framtidsnäring. Assurs by är ett av de prioriterade projekten. I dagsläget arbetar Kultur 1743 med kontaktpersoner inom vikingatida marknad, vikingadrama och vikingabåtfolk för att kunna genomföra Assursspelen och marknaden i september.

Statens Historiska museum har tagit del av projektet Assurs by och följer med intresse projektets fortsatta utveckling och är beredda att ställa upp och bidraga med sakkunskap och rådgivning i Assursby och Assursspelen. Inom kommunen finns också en rad intressenter som är centrala för uppbyggnaden och igångsättningen av Assurs by, Assursspelen och för Assurs marknad.

UKF, som är att avancerat historiskt forskningsinstitut har iklätt sig rollen som arrendator för spelen, kommer att vara engagerat i "kringverksamheter" under speldagarna. Lokala grupper som driver historiska spel, studiegrupper som arbetar med kläder, hantverk samt guider kommer att bli engagerade i "kringverksamheter" under speldagarna.

Unika och publika. Assursspelen (Årlig idrottstävling).
Idén att göra en, årlig idrottstävling utgår från tankarna om att bygga upp relationer såväl nationellt som internationellt. Dessa tävlingar kan kompletteras med andra arrangemang och kanske få en inramning av tävlingarna. Just att det är fornnordiska lekar är viktigt att framhålla. De sporter som prioriteras är därför de som innehåller "kamp man-mot-man. Som ett första steg i projektet Assurs by vill vi genomföra Assursspelen, en tiokamp i forntida idrottsgrenar där åtta lag kommer tävla under tre dagar. Och avslutas med ett vikingagille där det segrande laget får en inteckning i Assurs sten.

Marknadsplats
Marknadsplats, där vikingatida hantverkare inbjuds från andra kommuner för att ge en mer autentisk prägel på platsen kommer att bo på platsen under spelen. Mat, dryck och andra spännande saker kommer att erbjudas besökarna för en billig penning.

Leka, lära och leva.
Konceptet är att besökarna, barn som vuxna, arkeologer och historieforskare, aktiva besökare som vill pröva på, också ska få prova på det dagliga livet i byn. Det är den målsättning som vi har för projektet Assurs by.

Syfte
Att skapa en vikingaby med fornnordiska spel, båtbyggeri, marknadsplats och härbärge för turister, skolelever och andra intresserade. Assurs by skulle kunna bli en viktig del i ett utbyggt nätverk av platser där man visar och får uppleva historien på ett konkret plan. Projektet fullt utbyggt skall bära sina egna kostnader, både kort- och långsiktigt

Experthjälp inkopplad.
För att klara de höga målen och den djärva visionen har en rad experter kopplats in i projektet på ett tidigt stadium. Dan Carlsson, Ulf Erik Hagberg. Lars G. Holmblad.

Medel för att få en äkthetskontroll från Historiska museet och vikingatida expertis har tilldelats projektet av Stockholms läns landsting. I dagsläget pågår ett samarbete med Historiska museet om detta. Som ett första steg har en utställning, där Historiska museet i samarbete med Assurs by presenterat utställningen " Hantverkare på genomresa" avslutats. Kultur 1743 byggde upp en handelsplats såsom det är tänkt på Stäksön. Hantverkare i arbetsgruppen visade historiska textilier, smide och runarbete. Vikingatida husmodeller, vikingabadkar m m var utställda.

Dessutom lämnades skriftlig information om projektet till besökarna. Nytt projekt med Historiska museet är inbokat, och kommer att presenteras längre fram. Arbetsnamn för projektet har vi kallat "Historiska Jubileums Nyheter under 20 år".

Turistiska kvaliteter.
Unika och publika upplevelser. Viktigt att turister och besökare kan ha någon typ av kontinuerlig kontakt med Assurs by. De nya medier som i dag står till förfogande kommer att utnyttjas maximalt för att ge publiken och alla intressenter i projektet möjligheter att få ut mesta möjliga av sitt besök.

Successiv utbyggnad.
För att pröva konceptet kommer byn att byggas ut successivt. Initialt kommer av denna anledning en tältstad att byggas upp vid de arrangemang som just nu planeras; Assursspelen och Assurs marknad. Överhuvudtaget kommer de ekologiska aspekterna att vara en viktig utgångspunkt i allt som görs i och kring byn.

Åter till Första sidan       Mer om Assurs by