Ur Enköpingsposten 19/2 1970 vid Svenngårdska samlingens överlämnande till kommunen
/svengard/dona-art.htm 

UKF:s startsida    Donationsbrevet     Innehållet i Svenngårdska arkivets gårdspärmar


Tillgängligt tidningsurklipp i original är dåligt och  har inte gått att optiskt läsa in.
Här återges det med en mindre förkortning och utan foto av Herman Svenngård i Börje Sandéns manuella renskrift.  Hela urklippet finns dels i bibliotekets klippsamling, dels i UKF:s samling.       Börje Sandén 2006-08-29.
 
Kungsängenbo gav kommunen en ovärderlig boksamling
Det är inte alla kommuner, som har det så väl »förspänt» som Upplands-Bro, som i tisdags fick ta emot en bokdonation om minst 2.500 band att ingå i ett blivande referensbibliotek, som ännu finns på planstadiet. Men så har man också disponent Herman Svenngård i Kungsängen boende inom kommunen, och han är heller ingen vemsomhelst kommunbo. Han skiljer sig i många avseenden från genomsnittet. Det torde väl vara ytterst få i kommunen som har ett så omfattande bibliotek, rent omfångsmässigt sett, och i ännu mindre grad någon som har en sådan unik boksamling: En tredje »dimension» hos Herman Svenngård är generositeten. Den boksamling han skänkte bort på tisdagen med gåvobrev och allt - kan inte värderas i pengar helt enkelt. (…) Boksamlingen har dessutom en mycket stark anknytning just till bygden.
 
Det var väl inte att undra på att den trio, som vid överlåtelseceremonin i disponent Svenngårds hem i Kungsängen representerade kommunen, kände det som en högtidsstund och dessutom ett tillfälle som kan kallas unikt. Denna trio bestod av ledamoten i kulturnämnden 1:e polisassist Lars Borin,  kulturnämndens ordförande Börje Sandén och kommunalnämndens ordf.  Thomas Fridén.  Det var den sistnämnde som vid överlämnandet framförde kommunens stora tack för den unika gåvan, och här instämde kulturnämndens båda närvarande ledamöter, av vilka Borin varit den som haft att sköta de formella och juridiska detaljerna av överlåtelsen. Han uttryckte inte bara sin glädje över disponents Svenngårds generositet utan också för det oskattbara värde gåvan har – det går helt enkelt inte att sätta värdet i krontal, och därför får färskringssumman 150 000 kr som kommunen tecknat  anses som ett symboliskt värde, som inte alls representerar det verkliga värdet.

Det var inte disponent Svenngårds första donation, kommunen har tidigare fått omkr 1000 band skönlitteratur till sitt bibliotek! Nu står således kommunen i den situationen att äga en av de finaste boksamlingar som kan tänkas som referensbibliotek; men man har ännu ingen lokal  för det, även om man har ett bibliotek både i Bro och Kungsängen. Men här får samlingen inte rum utan, man får vänta tills man klarat ut var lokalen för det blivande referensbiblioteket skall förläggas – dvs där det kommande kommuncentrat skall vara en gång.
     Till dess blir boksamlingen kvar i der Svenngårdska hemmet. Och när de beslutande i kommunen enats om den platsen och byggnaden är klar, är det ytterst troligt att den nuvarande samlingen utökas med åtskilliga hundra band till. Åtminstone fick man vid överlåtelseceremonin ett muntligt löfte om det.
 
En unik boksamling
Det är en synnerligen förnämlig boksamling, som nu gått över i kommunens ägo – många av bokverken finns inte att uppbringa längre. Disponent Svenn gård som hela sitt liv haft ett brinnande intresse för skilda kulturella ämnen, har dokumenterat sig som en ambitiös samlare. Många gånger har bokpriser överstigit hans tillgångar för ögonblicket. Men då har han – åtminstone när det gällt de allra dyraste verken – tagit denna på avbetalning, men låtit böckerna ligga kvar tills han gjort sista avbetalningen. (…)
      Nu är det så att det är inte bara köpta böcker som finns i den digra samlingen. Det förtjänar kanske nämnas att en del av hans förvärv varit så illa medfarna att de stått på gränsen till att kunna renoveras, men då har disponent Svenngård  anlitat de skickligaste bokbindare för arbetet att återställa böckerna i ursprungligt skick. T. o. m. bokkonservatorer har anlitats. Men som nämnts: det finns också många volymer – många ännu oinbundna – som är hans eget verk.
    De flesta torde väl känna till att disponent Svenngård tillsammans med köpman Sven Beckman varit och är en av stöttepelarna inom en av mecenaterna till Stockholms-Näs hembygdsförening. Men att hans dessutom är bygdeforskare av format är kanske inte lika känt. Och det är detta som gjort, att boksamlingen har så stark anknytning just till orten.
   
Konstsamlare
Kungsängenbo blev disponent Svenngård 1925 och familjen kom att trivas synnerligen väl i den idyll, som Kungsängen då var. Man byggde sig ett eget hus här, men numera bor disponenten – som sedan några år är änkeman – i en lägenhet vid torget, där böckerna fyller nästan alla väggar från golv till tak. Några större fria väggytor är det inte, ty disponent Svenngård är också ivring konstsamlare. Han trivs fortfarande utmärkt med nya Kungsängen med ett undantag: höghusen!
     Men forskaren Svenngård förtjänar några rader – egentligen massor av rader för att göra honom rättvisa, men det får väl anstå till ett senare tillfälle, eftersom vi hoppas få komma igen. Flera århundradens domstolprotokoll och domböcker från Bro härad har han studerat blad för blad, låtit ta fotostat-  och andra kopior på arken med den snirklade, gammaldags skrivstilen. Han har renskrivit dem för hand, sedan på maskin med den ursprungliga ordalydelsen för att till sist skriva dem på nutidsspråk.
     1600-talets domböcker är redan klara och nu ar det hans dröm att hinna med också 1700-talet. Varje årgång blir det 50 band och kostnaden för varje band 157 kr.
     Bland samlingarna finns också flera årgångar från 1700-talet av tidningen Stockholms-Posten, som också skall kompletteras när tid och tillfälle ges.
 
Författare och tidningsutgivare
Åtskilligt annat av oskattbart värde från bygdens liv och förhållanden har han också samlat och bearbetat – varav en del blivit artiklar i hembygdsföreningens medlemsblad alltifrån 1945. Disponent Svenngård – den ovanligt vitale, mångkunnige och månglärde 79-åringen är redaktör och även utgivare av det lilla fina medlemsbladet , som borde hitta vägen till varje hem i kommunen. Ty att förstå något av nutiden är också att veta något om tider som gått.
     Upplands-Bro kommun är att gratulera – inte bara till den  nyligen  erhållna boksamlingen utan också till att ha en så kunnig, energisk och intresserad person inom sina gränser. Människor av det slaget är tämligen tunnsådda.
 
Harry Norrgården   EP 19/2 1970.