Fornsigtuna - kommentarer
(fornkomm.htm)

UKF:s startsida        Ämnesområden      Rapporter

Clas Rålambs vävtapeter från Granhammar
Sultanens hovstat tågande i procession genom stadens gator.
Har placerats i Nordiska museets samlingar såsom deposition av den Rålambska stiftelsen . - påkallar ett alldeles särskilt intresse genom bildframställningens innehåll, som ansluter sig till en historisk händelse av största vikt i beställarens liv. ... 
     Målningsserien framställer sultanens hovstat tågande i en lång procession genom stadens gator. Varje bildfält har nedtill en förklarande text, däri alla dignitärens titlar anges på svenska jämte de turkiska termerna (bild 15 i boken).
   Varje tavla är betecknad med en bokstav från A till U, visande att serien, som mu omfattar 15 dukar, ursprungligen haft minst tjugo. För vilket rum Klas Rålamb en gång lät måla denna stora processionsframställning, känner man icke; möjligheterna är många, då han ägde en rad gårdar, Bysta i Närke, Beatelund, Länna och Brogård i Uppland, Björkvik i Östergötland och Tranås i Småland. Senast ha målningarna prytt bibliotekssalen i den Rålambska egendomen Granhammar i Uppland.
   Framställningen är utpräglat dekorativ men mycket detaljrik
ifråga om dräkter och utrustning och torde vara utförd efter
förebilder av väl underrättade ögonvittnen. Den har sitt stora
värde som ett minne av vårt umgänge med Konstantinopel under 1600-talet, en tidig motsvarighet till de bildsamlingar familjen Celsing förvarar till följd av likartade 1700-talsförbindelser med höga Porten"

Beskrivningen hämtad ur Skansens årsbok Fataburen 1939:253