Legendariska Olavssagan
/nya/Leg-hins_helga-isl.htm

UKF:s Startsida      Svensk översättning


Här följer originaltexten enligt Pergamentshaandskrift i Uppsala Universitetsbibliotek.
Delagardieske samlingen nr 8:II. Utgitt av Den Norske Historiske Kildeskriftkommission ved
Oscar Albert Johnsen.  1921.    

Skarven Skarfven =
Skarfr  finns första gången på rad 5 i kap. 15
Näs, näset = neset finns på rad 11 i kap 16.

Kopior och anteckningar från KB 1987-11-02
Ur Albert Johnsens bilagda namnregister läser man om Skarfr
Skarfr:  fjord i Sverige, vistnok Mälaren eller en del av denne.

Isländsk stavning