Nya definitioner av Baltiska havet enligt
"Projektet Östersjöregionen" 2004

lokalhistforsk/Forskning/frojmark-daina_balt.htm

UKF:s Startsida


Nya definitioner av Baltiska havet enligt "Projektet Östersjöregionen" 2004
Under min pågående utredning av saken får jag veta av historikern Anders Fröjmark att begreppet 'Baltiska havet' diskuteras i dokumentationen av projektet "Östersjöregionen" från år 2004, i vilket sju länder bl.a. beskriver områdets historia. Där berättas om vikingatidens nätverk av inre vattenvägar inom Ryssland på samma sätt som Adam har beskrivit saken.
    _ Dessutom finns det ett synnerligen intressant tillägg av den lettiska forskaren Daina Bleiere och Anders Fröjmark att lettiska och litauiska ord med roten balt- aldrig använts för att beskriva Östersjön. Däremot är en mycket vanlig som del i insjö- och våtmarksnamn.  Detta uttalande är ett tungt vägande inlägg i den förvirrade debatten om innebörden av begreppet 'Baltiska havet'. Här har vi  nu en ny infallsvinkel helt fristående från de senaste hundra årens diskussioner i ämnet.
     _ Dessutom - för första gången i den officiella vetenskapliga debatten - blir Adams uttryck 'Baltiska havet' beskrivet under beteckningen det 'Baltiska sundet'. Precis så som Adam själv beskriver saken och
precis den tolkning av den latinska texten, som jag hela tiden efterlyst. När Adam syftar på hela vägsträckan använder han ordet freti som betyder sund eller ström, en tydlig markering att begreppet 'Baltiska havet' inte är ett annat namn för Östersjön. Inte nog med att freti används som ett begrepp för hela sträckan. När Adam första gången nämner vattenleden (Bok I: 60) som blivit kallad 'Bälthavet' eller det 'Barbariska havet' säger han att det är ett slags sund så att säga (!)   Den svenska översättningen 1984 liksom den danska år 2000 har utan vidare bytt ut Adams ord för sund freti till vik/bukt, Sund och vik är topografiskt sett inte  samma sak.
     Dessutom nonchalerar man de latinska orden som inskränker betydelsen (de kursiverade här ovan) därför att man vet att Mälaren var en havsvik på den tiden. Man tycks tro att Adam har blandat ihop begreppen. Om han gjort det kunde det ha varit OK att översätta/tolka freti som vik. Det sund Adam talar om vid detta tillfälle är emellertid den gamla sjövägen förbi Södertälje. Det vill säga farleden  mot Uppsala, Valsgärde, Vendel och senare även Fornsigtuna och Sigtuna.
(hämtat ur Artikel 3)