Svitjod och Adam av Bremen - kommentar till artikel 2
lokalhistforsk/Forskning/Svitjod_iakttagelse.htm

UKF:s Startsida    Artikel 2 om Adam av Bremen


Begreppet Svitjod - om Snorres/Haraldsons vattendrag Lagen ligger norr om Stäket

Hur Svitjod beskrivs i en isländsk saga – Samband mellan sjön Lagen – Lagunda härad
?
Här vill jag lämna en kommentar kring begreppet Svitjod. I bägge sagoversionerna om Olav Haraldson sägs det att han vek av österut och seglade framför Svitjod .tills han kom till Stoccsund, där han gick in i  vattendraget som kallas ömsom Skarven, ömsom Lagen. Det betyder att han tagit sig in i havsviken via sundet vid Södertälje. Där gick den urgamla färdvägen till de bebodda trakterna i Uppland. Skulle man till bygderna i Uppsala och Vendel fortsatte man norr ut via Draget, särskilt på våren och hösten då det stundtals var mycket strömt vatten vid Stoccsund, dvs Stäket. Det var enklare att dra båtarna vid Draget än att kämpa sig genom den stundtals mycket kraftiga strömmen vid Stocksund.
     Vid Draget berättades ännu på 1500-talet om den hjälp man kunde få  av "Kalmare kånkare".  Texten säger alltså att när Olav väl var inne i havsviken vek han av österut, dvs att han seglade längs Upplands-Bros sydkust tills han kom till Stoccsund, där han vek av norrut och därmed var inne i Lagen – resp. Skarven, där de plundringsvärda trakterna låg och ”där han tog från dem det största krigsbyte”.
Ovanstående resultat  har vi fått genom att inte ändra på textens väderstreck.

Namnet Lagen omfattar i sagan hela den inre delen av skärgården, där man märkligt nog ännu idag återfinner namnet Lagunda härad. Sagorna säger att Svitjod vid den aktuella tiden var området norr om havsviken Mälaren, inte på bägge sidorna om Mälaren, som det blir om man ändrar väderstrecket 90 grader. Det har man gjort i 2-bandsverket om  Stockholms historia från 1981. Se nedanstående länk.

Storleken av  begreppet Svitjod och dess placering på kartan vid den nu diskuterade tidpunkten borde grundligare undersökas av den professionella forskningen.

Läs mera om detta här där saken förklaras med hjälp av olika kartor.

Se begreppet Svitjod hos T.J. Arne  i "Det stora Svitjod - essayer om gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser", 1917.