Kort om Oscar Sjölander 2016, när kommunen vill riva Villa Skoga
/lokalhist/Sjölander_VillaSkoga_rivning2016.htm
av Börje Sandén    
 
 Till UKF:s Startsida  

Texten avsågs ursprungligen som upplysning till beslutsfattare.
Blev aldrig anänt av UKF:s styrelsen

Det finns inte mycket kvar av gamla Kungsängen längre.

<>Villa Skoga fanns nybyggd 1926 enligt det protokoll som upprättades vid ärkebiskop Nathan Söderbloms visitation. Det ger intressant information om levnadsförhållandena i bygden både för de ”besuttna jordägarna” och den stora kadern av statare, dvs lantarbetare som fick sin huvudsakliga lön i form av stat, dvs. säd, grönsaker, potatis, och mjölk samt husrum och vedbrand. Förhållandena i Kungsängen har givit stoff till ett par ”statarnoveller” i Ivor Lo Johanssons författarskap. De handlar just om våra förhållanden i Upplands-Bro.
     Mannen bakom Villa Skoga var Oscar Sjölander, folkskollärare och organist i Kungsängen från 1910-talet. Han engagerade sig i statarnas förhållanden och inledningsvis i skolbarnens orgelbundna skolgång.
<>Sjölander var en tämligen förmögen man som ägde skog i Småland. För att skapa en fungerande motpart till storgodsägarna bildade han arbetarkommuner i kommunen. Det resulterade att han blev riksdagsman för socialdemokraterna. Som sådan drev han igenom att den hatade tjänstehjonsstadgan togs bort. Han stod bakom mycket bl.a. en ivrigt  läst lokaltidning. Han fick en mycket storartad uppvaktning i form av tidningsartiklar samt människor och blomsteruppsättningar från riksdagen vid jordfästningen i kyrkan och vid transporten till järnvägsstationen. Mer finns att läsa på http://www.ukforsk.se
    Runt om i världen har kulturpersoner av olika slag ihågkommits inför eftervärlden genom att deras bostad underhållits. Det går inte att sätta en skylt på att helt annat hus. Om bara viljan finns kan snart sagt vilken byggnad som helst göras användbar för användning.
<>Villa Skoga är hus med historia som berört bygdens innevånare. Finns det något mer?
Mycket mer finns att läsa på hemsidan  http://www.ukforsk.se  Sökord: Sjölander el Skoga

Ärkebiskopens beskrivning av Kungsängen finns tyckt i Vad hände egentligen? Del2