Anteckningar från Antikvariskt-Topografiskt-Arkiv - ATA
Antikvariska upplysningar om orter i Upplands-Bro
jordebok/ATA-handlingar.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden

I Riksantikvarieämbetets arkiv ATA förvaras i princip alla antikvariska  rapporter. Här finner man t.ex. allmänhetens upplysningar om upptäckter av fornminnen och arkeologernas rapporter om undersökningar. Här på hemsidan återges anteckningar kopior av handlingar och excerpter som vi  studerat på arkivet.
Börje Sandéns anteckningar i början av 80-talet inför författandet av hembygdsboken
    "Det hände i   Upplands-Bro" 1984
*  Utdrag ur handlingar kring de uteblivna undersökningarna vid Fornsigtuna 1924-26