Torp i Håtuna socken i Upplands-Bro kommun
/hembygd/ torpare.htm

UKF:s startsida        Torp och torpare i Håtuna (pdf-fil)   Soldater och dragoner    Födda i Håtuna
Ämnesområden

Förteckning över dagsverkstorpare och arrendatorer under herrgårdarna i Håtuna.

Gun Björkman, medlem i Håtuna - Håbo-Tibble hembygdsförening och UKF, har tidigare inventerat soldat- och dragontorp i Håtuna och Håbo-Tibble socknar.

Nu fortsätter Gun med övriga torp i bygden.    Torp och torpare i Håtuna
I sin inledning skriver hon:
Med hjälp av Karl-Elis Karlsson och Lillemor Sundell, Kålsta och maken Bengt Björkman har jag försökt hitta torp och grunder. Där vi inte vet står det ”var ?”. Jag har letat i Husförhörslängder och tittat i Sveriges bebyggelse nr V från 1947. Lotta Hedin har lånat ut gamla Brandförsäkringar, som jag skrivit av. De visar ju litet vad torparna ägde. Kvarnnibble har förr stavats med Q – därför har jag ofta förkortat Qvarnnibble med bara ett Q.

Det har ”smugit” sig in några statare och någon bonde och ägare, när jag följt de boende på torpen och de har också fått komma med i sammanställningen. Dessutom har jag tagit med några notiser om torparna ur Ivan Svanströms bok ”Torparna”, 1975. En artikel i Enköpingsposten 2004-05-22 ligger till grund för några för några sakupplysningar kring torparnas förhållanden.
Håtuna år 2006, Gun Björkman tel: 08-582 432 54.
………………………………………………………………..
Materialet har överförts till UKF:s hemsida i februari 2006 där det visas i det s.k. PDF-formatet, ett numera mycket vanligt text- och bildformat på Internet. Det är ett gratisprogram som laddas ner på datorn från Internet http://www.adobe.se/products/acrobat/readermain.html eller http://www.adobe.se
Några anvisningar om hur du kan använda programmet
Öppna fliken Bokmärken i vänstra kanten om den inte redan är öppen.
Välj lämplig förstoring: Sidbredd / Helsida
Där finner du förteckningar över såväl enskilda torp som deras huvudgårdar.
Från torp- / gårdsnamnen leder en länk till den beskrivande texten
Bokmärken med ett +-tecken framför har underavdelningar.
PDF-programmet har en sökmotor för hela textmaterialet: ikonen med en kikare.
Du uppmanas skriva det ord som söker efter, varvid en del av den mening ordet står i visas.
Klicka på den mening som verkar vara användbar och aktuell sida visas med sökordet
markerat.
Längst ner på sidan finns pilar för förflyttningar:
blå inom aktuellt dokument, gröna fram och tillbaka mellan öppnade sidor.

Förkortningar och förklaringar
dödbok = död och begravningsbok                   Till Torp och torpare i Håtuna (pdf-fil)
f.bok = födelse- och dopbok                                  Födda i Håtuna
grunder = grunder år 2004
h. = hustru
d. = dotter
s. = dotter
Husf. = Husförhör
infl. = inflyttat
utfl. = utflyttat