Soldater och dragoner i Håtuna - Håbo/Tibble - Bro
Upplands-Bro
hembygd/soldattorp.htm

UKF:s Startsida      Soldater och torp i Håtuna-Håbo/Tibble    Soldater i Bro      Ämnesområden

Indelta Soldater och Dragoner fanns i ca 250 år. Dragonerna var beridna soldater, men de
stred inte från hästryggen, det var kavalleriets uppgift.  Läs om indelta soldater, ryttare och båtsmän i Lars Ericsons bok "Svenska knektar" 1995.

Materialet har sammanställts av Gun Björkman, Håtuna och Eva Axlund,  medlemmar i UKF
Det har överförts till UKF:s hemsida hösten 2004 och våren 2005 och visas i det s.k. PDF-formatet, ett
numera mycket vanligt text- och bildformat med fritextsökning. PDF är ett gratisprogram som laddas ner på datorn från Internet  http://www.adobe.se/products/acrobat/readermain.html

Gun och Eva har arbetat med olika utgångspunkter och materialet är därför uppställt på olika sätt.
Du kommer in i Guns material från två håll:
1) från namnen på soldattorpen;      2) från soldatnamnen

Eva har har hämtat upplysningar från
1) Husförhörsböcker, 2) Församlingsböcker,  3) Generalmönsterrullor    
4) Torpsyner och syningsprotokoll

Klicka här för att komma till Soldater och soldattorp (Gun Björkman)
Klicka här för att komma till Husförhör, Församlingsböcker, Generalmönsterrullor (Eva Axlund)
Du finner materialets struktur om du öppnar Fliken Bokmärken

Några anvisningar om hur du kan använda PDF-formatet

Öppna fliken Bokmärken i vänstra kanten. Välj lämplig förstoring: Sidbredd / Helsida
Där finner du register över soldattorp, soldater och dragoner.
Bokmärken med ett "+ tecken" framför har underavdelningar.
Om du i listan över torpen klickar på något av dem finner du namn och kommentarer till alla
kända soldater. Om du i listorna över soldater, resp dragoner klickar på något namn öppnas en
sida där du finner soldattorpet och eventuella kommentarer.

PDF-programmet har en sökmotor för hela textmaterialet: tryckknappen med en kikare.
Du uppmanas skriva det ord som söker efter, varvid en del av den mening ordet står i visas.
Klicka på den mening som verkar vara användbar och aktuell sida visas med sökordet
markerat.

Pilar
Längst ner på sidan finns pilar för förflyttningar: blå inom aktuellt dokument, gröna fram och
tillbaka mellan öppnade sidor. Ibland måste du använda Webbläsarens pilar

Förkortningar och förklaringar  (gäller  Håtuna/Håbo-Tibble)
ant. = antagen
avsked = det heter alltid avsked, även om soldaten dog, blev sjuk eller slutade av annan orsak
dödbok = död och begravningsbok
f.bok = födelse- och dopbok
GM = General Mönstringsrullor
grunder = grunder år 2004
h. = hustru
d. = dotter
s. = dotter
Husf. = Husförhör – där Kyrkoherden förde in alla församlingsbor
infl. = inflyttat
utfl. = utflyttat
rote = den eller de gårdar som var skyldiga att hålla ett Soldat- eller Dragontorp
död på roten = död på ”sitt” torp
efter födelsedatum står församlingen först och ibland också gårdsnamnet
efter dödsdatum står församling och gård om det inte skett på ”roten”, ibland även dödsorsak
rotetorpen har inte varit på samma ställe hela tiden.
Ö. Gran = Övergran; Y. Gran = Yttergran
Stor bokstav efter församling anger län. ex C = Uppsala län
Numren 808-819 invid torpnamnen hänvisar till General Mönstringsrullan (GM)

Källor:
Mikrofilmade
Generalmönstringsrullor
husförhörslängder
dop- och födelseböcker,
död- och begravningsböcker
Pastorsexpeditionens kyrkböcker
Gamla försäkringsbrev från Hedins på Norränge
Gamla skatte- och röstlängder från Börje Sandén
Gamla kartor för att hitta torp och torpgrunder
Lillemor Sundell i Kålsta