1720 års Mantalsuppgifter för socknarna i Upplands-Bro
- f.n. Bro och Stockholms-Näs socknar

Vårt källmaterial är fotokopior av originalhandlingarna.
dms_mantal/mantal_1700.htm

UKF:s Startsida        Bro socken     Stockholms-Näs    

Mantalsuppgifterna kan ses som gårdarnas skattedeklarationener
Vi har valt året 1720 eftersom det finns komplett bevarat källmaterial för de 6 socknarna i kommunen
Här finns länkar till  Bro socken     Stockholms-Näs  
De övriga socknarna finns i vår databas och blir successivt konverterade för visning på hemsidan