UKF:s startsida     Välkommen till UKF Bibliotek


   Som  meddelats i UKF nyhetsbrev 2022-2 finns numera ca 400 titlar från Börje Sandéns bibliotek i Svenngårdska rummet i Kungsängens Bibliotek. Resten av Börjes omfattande bibliotek (ca 400 titlar) kommer att finnas i ett nyinrättat bibliotek i Lindströmska huset i Tjusta. Just nu pågår registrering och klassificering av titlarna i enlighet med biblioteksstandard.  Arbetet tar sin tid och vi får vänta ett tag till innan allt är klart och biblioteket kan öppnas för besök och boklån.

Tills dess kan du på denna sida redan nu skaffa dig en uppfattning om
vad UKF Bibliotek kommer att kunna erbjuda.
Den presenterade boklistan är inte sorterad enl. biblioteksnormer
utan sökning i listan utförs med fri text.

Tryck på knappen UKF Bibliotek nedan för att öppna listan.

För sökning i boklistan kan Du använda knappfunktinen CTRL +F


Om du trots allt får problem med att söka i listan är du välkommen att
ringa  Hans Borgström på 070 571 6124 så får vi tillsammans reda ut
vad som behöver åtgärdas.

Lycka till med din "spaning" önskar styrelsen .


UKF bibliotek