Labyrinten i Tibble, Badelunda socken, Västmanland.
Den utförligaste skildringen kommer från Tynwald Hill på Isle of Man. Denna tingshög har med all sannolikhet anor från vikingatiden då ön koloniserades och styrdes av norska vikingar. Tingshögen var den plats där öborna därefter länge fortsatte att anta lagar och välja kungar. I tingsordningen från 1417 ges följande detaljer: 
     “Du skall komma i kunglig skrud - och sitta på Tynwalds hög i en stol, täckt med kunglig bonad och hyenden. Ditt ansikte skall vara vänt åt öster och ditt svärd skall hållas framför dig med spetsen upp. Dina baroner skola sitta efter rang vid din sida, dina tromän och dina Deemsters (öns två domare) framför dig samt dina präster, dina riddare, 
väpnare och drabanter omkring dig efter rang. Och de värdigaste männen i ditt land, the Keys, skola kallas inför Deemsters, för den händelse de vilja begära något av dem och för att de skola underrättas om riksstyrelsen och om din vilja. Menigheten skall stå utanför i krets inom det avgränsade området.” (Lindqvist 1925, s 114 ff).

Eftersom tidsavståndet är stort mellan tingsordningen från 1417 och vikingatiden kan mycket ha ändrats under århundradenas lopp. Det finns dock en äldre skildring, av 800-talets Norge, som ger en likartad bild av kungens regeringsutövning på krönet av en hög. I Harald Hårfagers saga berättar