Provbild
Förslag till rekonstruktion av ett äldre kultförbund kring Nyköping och sjösystemet Yngaren- Långhalsen-Båven. Havsytan återges på kartan 5 meter högre än idag. De små cirklarna markerar förhistoriska bebyggelseenheter, d v s gårdar eller byar (efter Wijkanders kartläggning 1983).