Urval av kulturprogram i Upplands-Bro 1999
(ukfarr99.htm)              Länk till aktuellt år 
               andra årsprogram för kännedom 

UKF:s öppningssida   Ämnesområden         RapporterFöreläsningar, studiecirkel, studiebesök,
fältvandring och annat aktuellt för UKF

Våra aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Ev. ändringar och nyheter annonseras i Mälarposten, på UKF:s och kommunens hemsidor.
UKF:www.algonet.se/~ukforsk. Upplands-Bro kommun: www.upplands-bro.se

Kostnad vid föreläsningar, 30:- då inget annat anges
Arrangör är UKF om inget annat anges

Tisd. 19 jan Hembygdsgården Klint kl 19.00
- Hur var det i Bro för 50 år sedan
Arr. Kulturbojen

Tord. 21 jan. Hembygdsgården i Kungsängen. kl 19.30
- Vihlelm Moberg - dottern Marianne Forsell berättar.
Arr. Stockholms-näs hembygdsförening

Onsd. 27 jan.kl 19.00 Villa skoga, Kungsängens centrum. Bakom posten och systembolaget
Runor från urtid till nutid. Under minst 1600 år har runor använts i Norden. Curt Dahlgren, UKF, reder ut begreppen kring runornas användning som bokstäver, symboler och magiska tecken.
Föreläsningen är en introduktion till en studiecirkel i runtolkning med särskild hänsyn till runtexter i vår närhet: onsdagar 3/2, 24/2, 10/3, 24/3. Föredrag av runristaren Janne Jonsson från Ösmo 7/4. och studiebesök på Överfors gård. Se nedan.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsdagar 3/2, 24/2, 10/3, 24/3, studiecirkel, Villa Skoga kl 19.00
Runstenar och runtolkning. Studiecirkel kring runstenar i vår närmaste omgivning, ledd av Curt Dahlgren. Anmälan kan göras vid föredraget 27 jan eller på telefon 581 702 45 (Curt Dahlgren). 30:- per tillfälle eller 90:- för fyra träffar, insättes på UKF:s pg 27 58 94-4
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd. 9 febr kl 19.00 Hembygdsgården Klint, Prästvägen i Bro
Bro inför 2000-talet
Vi jobbar vidare med dokumentationen av Bro under 1900-talet med målsättningen att ge ut en jubileumsskrift till millenniumskiftet. Förenings- och företagsdokumentation, samhällsutveckling, personbeskrivningar, allt är av intresse. Kaffe med dopp 30:-
Arr. Bro hembygdsförening

Lörd 13 febr Uppsala-Stockholm (Ryssgraven - Gröna Udden)
Vikingarännet
Färdvägen ändrad på grund av dåligt isläge vid Erikssund. Åkarna passerar aldrig Upplands-Bro.
Arr. Friluftsfrämjandet och Svenska Skridskoförbundet.
 

Onsd. 17 febr. kl 19.00, Villa Skoga, Kungsängens centrum. Bakom posten och systembolaget
Dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
Några entusiaster i Dalarna vill uppmärksamma dalfolkets omtalade arbetsvandringar genom århundradena. Sommaren 1998 fotvandrade några av dem till Stockholm. En kartläggning och uppmärkning av den gamla vägsträckningen ingår i deras projekt. Dalallmogens marsch till Stockholm 1743, "Stora daldansen" följde samma vägar. Dalkarlsbacken på Stäksön var "deras backe".
Trons Lasse, uppmärksammad fotograf i Falun, och Runar Tommila, arkeolog, berättar om dalfolkets "herrarbete" och vandringen till Stockholm, illustrerat med bild och film.
Läs mer om Arbetsvandringar och Dalallmogens marsch till Stockholm
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Torsd. 18 feb. Hembygdsgården i Kungsängen, kl 19.30
Ett program om Nils Ferlin. Ove Engström, sång, gitarr, Tor Englund, recitatör,
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening

Onsd. 3 mars. kl 19.00 Dagcentralen i Bro
Jörgen Martinsson, Antikrundan kåserar om konst och antikviteter.
Jörgen är chefsintendent för kvalitet på Stockholms Auktionsverk och har tidigare arbetat i 10 år för Bukowskis. Utförligare presentation torde vara överflödig. Kostnad 40:-
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd. 17 mars. Folkets hus i Kallhäll. kl 19.00
Bolindermuseet i Kallhäll. Vi gör ett studiebesök på Bolindermuseet i Folkets hus i Kallhälls centrum. Kåre Andersson, museets initiativtagare, föreståndare och eldsjäl guidar oss. Samlingarna minner om verksamheten vid Bolinders verkstäder i första hand i Kallhäll, men också från delar av tiden på Kungsholmen i Stockholm. Efter visningen och Kåres berättelser dricker vi en kopp tillsammans. Pris 40:-. Begränsat deltagarantal. Anmälan på UKF:s telefon 08-582 40 515, telesvar 582 413 55.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd. 7 april. kl 19.00 (19.30), Villa Skoga. Kungsängen, bakom posten och systembolaget.
Föredrag 19.30, föregånget av årsmöte kl 19.00
Vikingens vardag. Hantverk - träsniderier - husbygge - matlagning - runstenshuggande.
Janne Jonsson, med rik erfarenhet från verksamheten på Överfors gård i Osmö, levandegör vikingatidens vardag. I början av maj (v 18) gör vi studiebesök på hans vikingagård, då vi får se och pröva forntida hantverksteknik inklusive runstenshuggande. 
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd 13 april kl 19.00. Samling vid hembygdsgården Klint, Prästvägen i Bro
Runstenskväll
Vi åker runt och ser till våra runstenar under ledning av runexperten Curt Dahlgren. Oömma kläder rekommenderas. Ta med verktyg och kaffetermos.
Arr. Bro hembygdsförening

Onsd. 21 april kl 19.00. Villa Skoga, Kungsängens centrum. Bakom posten och systembolaget. 
Forskarträff. Idé om stöd till amatörforskare.
Medlemmarna i UKF har det gemensamt, att alla har intresse av hembygds- och kulturhistoria. Det kan röra släktforskning, intresse för ortnamn eller forskning om den by där farfar levde. Amatörforskare eller fritidsforskare, om vi så vill, behöver varandras stöd för att komma vidare. Professionella forskare har kompetens som givetvis också är ett stort stöd för oss amatörer.

Hur ska UKF på ett aktivt sätt kunna vara en stödjande länk för amatörforskare och amatörforskningen? På vilket sätt ska vi gå vidare? Är det regelbundna forskarträffar med inbjudna proffs eller duktiga amatörer? Handlar det om studiecirklar i olika ämnen? Ska vi kanske ge varandra uppslag om ämnesområden för forskning?

Låt oss börja med ett samtal om hur vi går vidare. Vid ett sådant tillfälle kan vi ge varandra idéer och uppslag om arkivforskning, intervjuteknik, hur man samlar och katalogisera uppgifter, datorhjälp i forskningen eller varför inte ge varandra tips på referenslitteratur. Ledare är Bengt Borkeby, 583 540 06
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Onsd. 28 april. kl 19.00.  Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6, Kungsängens Centrum 
"Granhammarsmanen" - Sveriges svar på Ismannen! 
Bronsåldermannen som hittades vid Granhammar 1953 är nu åter aktuell för forskningen
Han undersöks med moderna metoder.  Sensationella reslutat avslöjas nu om hans diet och sjukdomar. 
Arkeologen Jonathan Lindström, Länsmuseet, berättar senaste nytt. 
Läs artikeln med en utförligare presentation av Granhammarsmannen.
Arr. UKF och Studieförbundet VuxenskolanTisd 4 maj,  Rosenodlingarna i Bro, kl 1900
 

  Rosodlingarna i Bro 
Lasse Berggren inbjuder alla intresserade att ta del av verksamheten. Rosor i stor skala har odlats i Upplands-Bro sedan början av 1950-talet, de första åren vid Lövsta. Lasse är tredje generationen rosodlare inom familjen. Tillfälle att köpa rosor direkt av grossisten.
Arr. Bro hembygdsförening

Kort historik av Lars BerggrenOnsd. 5 maj, Studiebesök kl 19.00 på Överfors gård, Ösmo.
Runstenar och vikingatida hantverk. Besök på en vikingatida gård.
Janne Jonsson visar sin gård byggd efter vikingatida principer. Vi får ta del av gammal hantverksteknik. Du kanske vill pröva på hur det känns att hugga runor. Janne berättar om det dagliga livet på vikingatiden. Vi serveras en vikingatida måltid med rökt kött och mjöd. Anmäl ditt intresse i god tid. Deltagarantalet är begränsat till ett 20-tal. Samåkning i bilar från Kungsängens station kl 18.00. Beräknad kostnad 70:- Anmälan på 582 40 515, 582 413 55 (telefonsvarare). Thore Isaksson är ledare och kan ge närmare upplysningar om studiebesöket tel 581 712 40.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd. 11 maj kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen i Bro
Bro och framtiden
Vi fortsätter arbetet med översiktsplanen för Bro och bevarandeplanen för äldre bebyggelse. Kaffe med dopp 30:-
Arr. Bro hembygdsförening

Lörd 15 maj. Exkursion på skjutfältet. Samling vid Tjusta skola, Håtuna, kl 13.00
Signalstenarna, Mormonernas hemvist, Thorsätra, uppmålning av Sigtuna nyckelsten.
Exkursion under ledning av Börje Sandén. 
Arr. UKF och Håtuna och Håbo-Tibble socknars hembygdsförening.

Sönd. 16 maj. Fältvandring ca 6 km. Samling vid Stora Ekeby kl 10.00
Rösaring - "grand tour". Vandring ca 6 km. Arkeologiska fakta, teorier kring fruktbarhetsdyrkan, folktro, geologi och arkeoastronomiska spekulationer kring labyrinten, processionsvägen och tolkningen av ortnamnen i området. Börje Sandén kommer under vandringen att referera till Tacitus beskrivning av germanernas fruktbarhetsdyrkan. Heldag. Tag med förtäring. Kaffeserveringen vid Stora Ekeby är öppen.
Vill du läsa mera om Rösaring? Det finns många artiklar att välja bland

Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan

Lörd. 29 maj, Tjusta skolområde
Bygdens dag. 
Det årliga evenemanget som föreningarna i Håtuna och Håbo-Tibble står för.

Lörd.-sönd. 12-13 juni.Viktor Jonssons f.d. lanthandel, invid gamla järnvägsstationen i Bro
Århundrates auktion i Bro
Bro hembygdsförening håller offentlig auktion med kuriosa, varulager, inventarier, lösöre från Viktor Jonssons gamla affär 1907-1973.
Bägge dagarna visning 9-11, auktion 11 - 17
ca 500 utrop varje dag; likartat innehåll bägge dagarna

Redskap, möbler, trädgårdsmöbler, spik, bult och andra järnvaror, tvättmedel, tvål, tyg och sybehör, kläder, skor, pampuscher, stövlar, husgeråd, porslin, Höganäskrukor, kopparkärl, porslin, trasmattor, böcker, kokböcker
Läs mer om auktionern
Arr. Bro hembygdsförening

Sönd 15 aug. Gröna dalen och Bro kyrka, kl 11 och 13 på vardera stället
Arkeologidagen 1999
Vårt lokala huvudtema är: 
"Upplands-Bro - vikingakommunen." 
Guidade visningar kl 11.00 och 13.00 på två platser samtidigt. 

1. Kommunens logotype 
Samling vid ingången till Gröna dalen i norra Kungsängen, passagen under motorvägen vid Kasmo industriområde. Bilparkering. Promenad 300 meter. 
Ekhammarsfiguren - kommunens logotype  hittades vid motorvägsbygget 1968. Curt Dahlgren redogör för omständigheterna kring fyndet och tolkningen av figuren kl 11 och 13. 

2. Namnet Upplands-Bro
Assurstenen berättar om brobygget som gett bygden dess namn. 
Samling vid Bro kyrka. Vi besöker runstenens nuvarande och förmodade ursprungliga plats. Vi presenterar en delvis annorlunda tolkning av texten. Börje Sandén guidar kl 11 och 13 

Håbo-Tibble - spännande bebyggelse i gammal miljö
Två program kring kyrkbyn i Håbo-Tibble
.1. Onsd. 1 sept. Hembygdsgården Klint, prästvägen 9, Bro
Fotograf Jan-Erik Andersson JEA, visar en bildserie och berättar om den nya bebyggelsens tillkomst.
Egnahemsrörelsen i början av 1900-talet.
Carl Gunnar Jansson berättar om en nästan bortglömd social reform, som berörde bl a Håbo-Tibble.  Kaffeservering 

2. Lörd. 4 sept.  Håbo-Tibble kyrkby. saml vid kyrkan kl 14.00
Studiebesök i Håbo-Tibble kyrkby
Samling vid kyrkan kl 14
Arr. Kulturbojen, Hembygdsföreningarna i Håtuna/Håbo-Tibble och Bro samt UKF och Studieförb Vuxenskolan

Lörd 11 sept. kl 13.00 Villa Skoga. ABF
Rösaring - nytt och gammalt, arkeologi och teorier
Börje Sandén visar bilder och berättar om utgrävningar, teorier och spekulationer kring den berömnda kultplatsen. Se två artiklar i detta nyhetsbrev.
Arr. ABF

Sönd 12 sept. Bro järnvägsstation, guidad visn kl 11 och 13
Kulturhusens dag
Bro järnvägsstation och järnvägens tillkomst 1876
Stationen och stationsområdet har nyligen inköpts av kommunen. Byggnaden skall bevaras, exteriören  har inte ändrats. Musik, utställning och föredrag
Arr. Hembygdsföreningen, Kulturbojen, UKF, Kultur och Fritid

Lörd 2 oktober, cykeltur i Brogårdsområdet.  Klint kl 13.
Exkursion till Brogård, Fiskartorpet, Tegelbruket och Rättarboda 
Brogårdsområdet är föremål för en inventering och dokumentation genom Stockholms 
läns museum.  Gamla Bro-bor berättar om livet i området. Samling med cyklar vid hembygdsgården 
Klint i Bro. Tag med eftermiddagskaffe; vi blir ute 3-4 timmar. 
Arr. Hembygdsföreningen, Kulturbojen och UKF.

Onsd 13 okt. Dagcentralen i Bro centrum kl 19 
Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien.
John Kraft berättar om sin forskning och presenterar sin nya bok i ett ämne, som är av mycket stort intresse för Bro. Såväl Rösaring som de gamla gudanamnen Härnevi och Ullevi spelar en betydande roll i hans försök att beskriva det förhistoriska samhällets uppbyggnad kring religiösa centra. Vi känner John sedan flera föredrag i Bro kring hans specialitet labyrinter eller trojeborgar. 
     UKF har fått det hedrande uppdraget att stå som utgivare av boken. John var faktiskt färdig med den för flera år sedan, då manuset väckte så stor uppmärksamhet att Historiska museet ställde sig bakom en utgivning, men fick tyvärr inte de ekonomiska möjligherna att fullfölja sitt åtagande. Nu gör vi boken enligt vår form av Book on demand, vilket betyder att upplagan lätt kan utökas alltefter behovet. Se mer om vårt tryckförfarande på annan plats.
Arr. UKF och Bro hembygdsförening och Studieförb Vuxenskolan

Lörd 9 okt.  Brohuset 
Den traditionella Jazz och bluesfestivalen 
Den fjärde upplagan av festivalen kommer att gå av stapeln i Brohuset, Bro Centrum,
lördagen den 9 oktober. Följande artister är bokade än så länge (fler kommer)  Putte 
Wickman med Claes Crona trio; Ann-Kristin Hedmark / Mats Öberg;  Katrine Madsen 
med Claes Crona trio; Claes Jansson med husbandet; Liza Larsson & Jazzakuten; Olle 
Eilestam Quartet; Sweet Jazz Trio; Honeydrippers; Blue Hammer; Jump 4 Joy; 
Swingsters 
Arr. Kultur och fritid, Musikskolan, Musiksällskapet

Onsd. 27 oktober. Villa Skoga. UKF kl 19.
Järnframställning i äldre tid.  Antikvarie Lars Löthman
Lars Löthman berättar om ett av sina specialområden. Han känner väl vår kommun sedan 
han inventerade fornminnen för den ekonomiska kartan och dess fornminnesregister. Tema 1
Arr.  UKF och Studieförb. Vuxenskolan

Torsd 4 nov. Klint. Naturskyddsföreningen kl 19 
- Börje Sandén kulturhistoria - med inriktning på natur - miljö - jordbruk
Arr. Naturskyddsföreningen

Onsd 8 dec Villa Skoga kl 19.00, Gamla landsvägen 4, Kungsängens centrum, nära pendeltåget
Snartemo-bägare från Thorsätra.
Forntida och medeltida glas från Upplands-Bro och Mälarregionen. 
Lars Henricsson,  doktorand vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms
universitet. Tema 2 (Tema 1 var äldre järnhantering)
Arr.  UKF och Studieförb. Vuxenskolan

Lörd-sönd  11-12 dec. kl 10 - 16, Stora Ekeby, Låssa 
Den traditionella julmarknaden vid Stora Ekby 
Börje Sandén guidar, likaledes traditionsenligt, dem som vill passa på att 
bekanta sig med historien kring Rösaring. Vandring kl 13. bägge dagarna. 
UKF säljer också sina skrifter och gamla kartor. Marknaden är öppen kl 10 - 
16 bägge dagarna.

27 dec - 6 jan. Medborgarplatsen i Stockholm 
Millenniefirandet med tema vikingatiden 
UKF:s utställning “Vikingakommunen” Upplands-Bro 
Se särskild artikel

Onsd 12 jan. kl 19.00.  Villa Skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängens centrum 
Forskarakademin sammanträder. Se artikel.
Arr.  UKF och Studieförb. Vuxenskolan

Onsd 26 jan, kl 19.00, Villa skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängens centrum, Nära pendeltåget,
Trä och dess kulturella betydelse från forntid till nutid 
Lothar Schroeder berättar ur sin rika erfarenhtet om träets användning 
hantverksmässigt och industriellt. Tema 3. 
Arr.  UKF och Studieförb. Vuxenskolan

Lörd 5 febr. Vikingarännet. 
Skridskoloppet mellan Uppsala och Stockholm går via Ryssgraven och Gröna udden. 
Närmare upplysningar i pressen. 

Onsd-fred 9-11 februari. Sollentunamässan. 
UKF demonstrerar sin metod för digitala tryck i Hewlett-Packards monter. 
Anmäl ditt intresse till UKF för erhållande av inträdesbiljett. Läs om metoden.

Onsd 15  mars kl 19.00  Villa Skoga,  Gamla Landsvägen 4, Kungsängens centrum, nära pendeltåget
Tegel i ett historiskt perspektiv. 
Olof Antell, Riksantikvarieämbetet föreläser - Olof är byggnadsarkitekt, har 
varit lärar på Konsthögskolan och är nu sakkunnig för renoveringsobjekt på 
Raä.  Tema 4.
Arr.  UKF och Studieförb. Vuxenskolan

9 - 20 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen 
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm manifesteras med en vandring Mora - Stockholm. Möt upp när gruppen passerar Upplands-Bro. Se artikel.

Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10 
Fornsigtuna - “grand tour”. Arkeologiska undersökningar, isländska 
sagor, folkvisor, svenska berättelser, gammal och ny historia. Börje Sandén 
leder en vandring i området. Se artikel. 
Arr.  UKF, Håunta och Håbo Tibble socknars hembygdsförening och Studieförb. Vuxenskolan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UKF:s öppningssida   ÄmnesområdenRapporter