Offentliga kulturaktiviteter i Upplands-Bro  -  Urval
(ukfarr98.htm)
 Första sidan             Länk till aktuellt år
                          andra årsprogram för kännedom


Innehåll:
 
Offentliga aktiviteter  1998. UKF.s egna - övriga i urval Programmmet 1997
Programmet våren 1998
(Musik i Upplands-Bro) (Urval av kulturprogram) 


Föreläsningar,  utställningar, exkursioner, m.m.
aktuella för UKF. Sommaren och hösten 1998
Våra egna aktiviteter utförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Upplands-Bro kommuns ehmsida : www.upplands-bro.se

Lörd 1 - sönd. 2 augusti. Mellan Vasamuseet och Junibacken på Djurgården.
Vikingarna kommer - en del i Kulturhuvudstadsårets "Båtkultur 98"
Ett 15-tal vikingaskepp seglar in mot Stockholms centrum under lördagen. Ända från Amerika kommer vikingabåten Norseman med ett drygt 20-tal besättningsmän. Galärvarvet förvandlas till en levande vikingaby med vardagsliv, drama, musik. Hantverkare från Danmark, Norge och Sverige visar och säljer vikingatida hantverk.
    Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskninsinstitut berättar om vad som händer i en nyuppförd utställningslokal. Thore Isaksson, styrelseledamot i UKF är projektledare för "Vikingarna kommer".

Lörd 1 - sönd. 2 augusti. Utställningslokalen mellan Vasamuseet och Junibacken
UKF presenterar sin verksamhet i Upplands-Bro.
* Kommunens logotype. Dess historiska bakgrund har varit föremål för studium av Curt Dahlgren. Resultatet redovisas i en skrift, på bildskärmar och i en konstnärligt tolkad bildväv i stort format av Gudrun Sandén.
* Assurstenen. Texten på runstenen, som gett kommunen dess namn, har också studerats noggrannare och en delvis ny tolkning presenteras i en skrift.
* Kan lokalhistorisk forskning omvärdera en etablerad sanning? Förut obeaktade dokument ger en annan förklaring till de bakomliggande orsakerna till "Stora daldansen" 1743 än vad historikerna vanligen hävdar. Se även sid 7
* Nytt sätt att framställa böcker. UKF:s billiga och unika metod för bokutgivning i små upplagor. Vi hoppar över hela tryckeriprocessen och går direkt till bokbinderiet. Kom och se resultatet. En trådbunden bok med hårda pärmar.
Läs mer om metoden här

Torsd 6 aug. 17 - ca 19.30. Samling vid Kungsängens station. (20:-)
Vandring till Ryssgraven och Dalkarlsbacken
Börje Sandén guidar. Medtag kaffekorg.  Arr. Kultur & Fritid.

14-23 augusti Håtunaleken.  Spelplats invid Håtuna kyrka. Femte året. 90:- (barn 40:-)
Håtunaleken - historiskt krönikespel kring vad som hände vid kungsgården 29 sept 1306
Föreställningar: 14/8 kl 20; 15/8 kl 16 (buss) och 20;  16/8 kl 16;  18/8 kl 20;  19/8 kl 20;
20/8 kl 20;    21/8  kl 20;  22/8 kl 16 (buss) och 20; 23/8 kl 16. (ingen föreställning 17/8)
Biljetter: Biblioteken i Bro och Kungsängen, B&W, Randi Foto i Bålsta, Sigtuna turistbyrå,
              Stockholm Information Service. På plats före varje föreställning.
Bussturer: 15/8 och 22/8 kl 12.00 från Kungsängens station. Paket med guide, historiskt intressanta
                platser, teaterföreställning, medeltida mat. Vuxna 250:- (barn 140:-)
                15/8 Bussturen går till Rösaring med kaffeservering i nyöppnade kafféet vid Stora Ekeby.
                Guide Börje Sandén. Föreställningen börjar kl 16
               22/8 Bussturen går via Granhammar. Guide Lars Henriksson
                15/8 besöks bl a  Rösaringsområdet. Börje Sandén
                22/8 besöks bl a. Granhammar.  Lars Henricsson
Läs mera om Håtunaleken
Arr. Föreningen Håtunaleken, Kultur & Fritid, Studiefrämjandet

Sönd. 16 augusti  kl 11 och 13.  Ruinkullen vid Almarestäket. Ingen kostnad.
Arkeologidagen 1998 - Almarestäket
Ruinkullen - den största medeltida borgruinen - av ärkebiskoparna ibland kallad S:t Eriks slott, har länge varit föremål för UKF:s intresse. Underjordiska valv har videofilmats, kullen har karterats digitalt med totalstation, vi har anlitat marinarkeologiska amatörer för undersökning av vattnet runt holmen, hela bottnen har scannats med ekolod, stockar har plockats upp och daterats. Nu försöker vi på nytt väcka de professionellas intresse för denna utomordentligt betydelsefulla plats före dess förstöring 1518. Har vi tur kanske någon dykare visar sig under dagen.
    Vi berättar både om de gjorda undersökningarna och om platsens centrala roll under unionstidens maktkamp. Vi redogör för det sällan berörda ekonomiska maktspelet kring medeltidens starkaste militära anläggning, aldrig besegrad i strid. Guider: Curt Dahlgren och Börje Sandén.
Läs mer om Stäket här

Sönd. 13 sept kl 13. Exkursion per bil. Samling vid Håtuna kyrka. Kostnad. 20:- (barn gratis)
Ingvarstenen, Långbacken och grafitgruvan
Den fascinerande historien om Ingvar den Vittfarne, som sökte efter Sidenvägen vid Kaspiska havet och vars historia också återfunnits i den georgiska krönikan. Långbacken, som på Rikard Dybecks tid hade över 100 synliga gravar. Hur många kan vi räkna in idag?  Grafitgruvan, en av landets mycket få naturresurser av detta slag, vår beredskapsreserv. De 35 m djupa gruvgångarna är nu vattenfyllda. Men dokumenten från gruvans storhetstid under världskrigen är rikliga.
Arr. Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening och UKF

Onsd 23 sept. kl 19. Villa Skoga i Kungsängen (bakom Posten och Systemet).  Kostnad 40:-
Offentlighetsprincip, representativ demokrati och "Stora daldansen"
Föredrag och diskussion kring några obeaktade dokument, tillkomna i samband med den demonstrerande allmogens högkvarter vid Tibble gästgivargård i Kungsängen år 1743. I dokumentet, och vid de efterföljande förhandlingarna i Stockholm, begär den svenska allmogen att få läsa riksdagens protokoll. Denna begäran besvaras med militärt våld utan motstycke i den svenska historien. En parallell till Peking 1989.
    Än märkligare är samma allmoges promemoria angående de valda riksdagsmännens förmenta skyldighet att föra den hemmavarande opinionens talan i riksdagen.
      Bägge frågorna var för tidigt väckta. När samma politiska krafter kom i regeringsställning 1765 infördes Europas äldsta tryckfrihetsförordningen och den därmed följande offentlighetsprincipen. Den representativa demokratin är av modernare datum.
Läs mera här

Onsd. 14 okt. kl 19. Villa Skoga i Kungsängen (bakom Posten och Systemet). Ingen kostnad
Kommunikationer i Upplands-Bro från forntid till nutid.
Upplands-Bro var genomfartsort för den viktiga trafiken mellan Bergslagen och Stockholm. De viktiga vattenvägarna på bägge sidor om kommunen gav bygden ett centralt geografiskt läge. Föredraget behandlar forntida hålvägar, första statliga vägbygget, första reguljära båtlinjerna med turlista under 1700-talet, den viktiga ångbåtsepoken, järnvägar, vintervägar, färjor och broar och en rad landsvägsprojekt från 1600-talet till vår tid.
Arr. ABF i Upplands-Bro/Järfälla

Onsd. 21 okt. kl 19. Villa Skoga i Kungsängen (bakom Posten och Systemet). Kostnad 30:-
Upplands-Bro - kommunen med vikingatida vapensymbol och namn
Curt H Dahlgren presenterar sin studie av kommunvapnets historiska bakgrund och betydelse. En spännande symbol med över 2000-åriga rötter.
Curt berättar även om sin nytolkning av den runstenstext som är upphovet till kommunens namn.
Gudrun Sandéns bildväv med den konstnärligt rekonstruerade figuren visas liksom Sophie Hedins statyett
Se ovan om UKF:s utställning på Djurgården.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan.    Kostnad 30:-

Onsd, 4 nov 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum. Pendeltåg - SL-buss 555 mot Råby. Entré 40:-
Rom och Germanien  - ett ödesdigert möte
Radiomannen och historikern Hans ("Hatte") Furuhagen berättar om de två kulturernas betydelse för varandra. I såväl böcker som radio- och TV-program har han på ett livfullt och åskådligt sätt lyft fram Roms roll i historien. Vi får nu höra honom berätta om, hur Romarrikets expansion norrut stoppades av germanerna vid floderna Rehn-Mosel. Sedan följde några århundraden av ömsom samexistens och konfrontation innan det slutliga sammanbrottet inträffade under 400-talet.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan.    Kostnad 40:-

Onsd. 25 nov. kl 19.00  Dagcentralen i Bro Centrum, Pendeltåg - SL-buss 555 mot Råby. Entré. 30:-
Rösaring - fruktbarhetsdyrkan och andra aspekter på den gamla kultplatsen.
Redan på 1600-talet beskrevs Rösaring som en kultplats. Börje Sandén berättar om platsen, om ortnamn som förknippas med fruktbarhetskult och redogör för de senaste decenniernas forskningar kring Upplands största labyrint och de senaste årens spekulationer kring den unika processionsvägen. Börje har följt utvecklingen sedan 1952. Ett kortare avsnitt av en professionell videoinspelning från utgrävningen av processionsvägen 1982 visas. Den har aldrig visats offentligt tidigare.
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan.    Kostnad 30:-

v. 45-46,  2-14 november  UKF:s  utställning i Bro bibliotek
10 år med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Följ vår bygds historia speglad i UKF:s verksamhet.
Utställning i Bro biliotek: historisk forskning - arkeologiska undersökningar - utflykter -
föreläsningar - seminarier - exkursioner - studiebesök  -  herrgårdskonserter - publika evenemang
- historiska bildvävar - bokutgivning - IT-anpassning.

Lörd 28 nov.  kl 18.00 Skällsta krog, vid infartsvägen till Bro från E18
Jubileumskonsert - 20 år med Bro d’River Boys
Kvartetten Bro d'River Boys inbjuder till en retrospektiv konsert med måltid bestående av varmrätt - kött eller fisk - efterrätt, lättöl och kaffe till en subventionerad kostnad av 60:- Tillsammans med Mary, Lisa och Stina Svennberg bjuds på rikt varierad musik från många framträdanden på herrgårdar, kursgårdar, kyrkor, festivaler, privata fester. 20 års “Harmony Singing”, dvs Barbershop, har gett kvartetten en tät och balanserad klang som med framgång utnyttjas i traditionell musik. Ett mycket speciellt uruppförande utlovas.
O.s.a. senast 20 nov. genom insättning av 60:- på kvartettens pg 42 40 9-1 eller tel 582 40 515. Du får då program och förslag på varmrätter. Skällsta krog ligger vid infarten till Bro, när du kommer från motorvägen.
Arr:  Bro d´River BoysProgrammet våren 1998 - för kännedom

Föreläsningar, Seminarium, Studiebesök,
Fältvandring, Herrgårdskonsert 1998

Onsd. 11 mars kl 19.00 Dagcentralen i Bro, Kostnad 40:
Resan Rom - Rösaring fortsätter .. Historiska museet kommer till Bro.
Från Bro till Bysans.Historisk tillbakablick på Assurs rötter
Lars. G. Holmblad, Historiska museet och Curt H. Dahlgren UKF,
Ett bildspel och ett samtal mellan Lars Romaren Holmblad och Curt Assur Dahlgren
Arr. UKF / Historiska museet / Studieförbundet Vuxenskolan

Tors 2 april kl 19.00 Bibl. Kungsängen    Kallelse till årsmöte
UKF:s Årsmöte.
Vad kan man läsa ut av Assurstenen? Föredrag av Curt H. Dahlgren
Arr. UKF

Tors. 16 april kl 18.00. Biskops-Arnö, Håbo kommun
Spåren av kungens män. Föreläsning på Biskops-Arnö
Författaren till boken "Spåren av kungens män" Maja Hagerman
berättar om innehållet i sin uppmärksammade bok.
Hon behandlar tidperioden då det svenska riket växte fram.
Arr. Samarrangemang mellan UKF - Folkhögskolan Biskops-Arnö -
       Håbo Kulturhistoriska förening - Örsundsbrobygdens turistråd.
 

Lörd 18 april kl 12.30, Skokloster, som öppnar för säsongen denna dag, Kostnad 60:-
Studiebesök på Skoklosters bibliotek OBS Varm klädsel rekommenderas
Ca 30 000 skrifter. Förutom Karl Gustav Wrangels egen boksamling har stora familjebibliotek från släkterna Brahe (Rydboholm, Visingsborg), Bielke (Salsta), och Scheffer överförts till Skokloster. Här finns många exklusiva verk som bara en storman haft tillfälle att skaffa sig, men också böcker som varit till praktisk användning i adelsmannens vardag. Vi finner internationell litteratur bevarad; sådan som förstörts genom de många krigen i Europa. I norra tornet finns ett kuriosakabinett och i det södra en instrumentkammare med 100-talet instrument.

Högst 20 deltagare kan tas emot. Kostnaden är 60:- per person. Du måste förhandsanmäla dig på UKF:s telefonsvarere 582 413 55, tel 582 40 515 eller beloppet 60:- på UKF:s pg 27 58 94-4.
Arr. UKF

Tisd 28 april, Hembygdsgården Klint, Bro Kl 19.00
Vandring i Gamla Bro. Hus och människor på 30- och 40-talen. Hjälp Gudrun Sandén med mer information om äldre tider. Vandringen görs i samarbete med Bro hembygdsförening.
Arr. UKF och Bro hembygdsförening

Sönd. 10 maj. Brogård, kl 14.00
Herrgårdskonsert på Brogårds slott. Torkel Stålmarck kommenterar sånger som framförs av Bro d'River Boys och berättar om sin senaste forskning kring Bellmans historia. Carl Reuterskiöld berättar om Brogård. Tillfälle att bese delar av slottet i kaffepausen.

Docenten Torkel Stålmarck har gästat oss några gånger förut, men då har det gällt historien kring prästen i Bro, Jacob Mörk, som i mitten av 1700-talet skrev de första romanerna på svenskt språk. Torkel ägnar sig numera åt Bellmanforskningen och är aktuell i ett antal Bellmanböcker.

Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan genom insättning av 70:- på UKF:s pg 27 58 94-4 el. tele/fax 582 413 55 el. tel 582 40 515.
Arr. Brogård, UKF, Bro hembygdsförening, Musiksällskapet/Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd. 12 maj. kl 19.00. Villa Skoga Gamla Landsvägen 4, Kungsängen, nära pendeltåg.
Förhandsanmälen till UKF 08-582 40 515 el. telesvar 582 413 55. eller genom insättning av 50:- på UKF:s pg 27 58 94-4
Vad kan astronomin bidraga med vid tolkningen av arkeologiska företeelser?
Seminarium kring den livligt diskuterade frågan om tolkningen av hällristningar.
Arkeo-astronomi är en relativt ny vetenskap som UKF bevakat i form av föreläsningar av Jens Tellefsen, Curt Roslund och Göran Henriksson. Curt Roslunds föredrag om Rösaring drog 100-talet åhörare och resluterade i en illustrerad artikel i Dagens Nyheter. I höstas gavs Göran Henriksson tillfälle att framföra sin teorier, där han bl a hävdar att vissa hällristningar har inspirerats av solförmörkelser och kometer.

Vi inbjöd honom så att han personligen skulle få tillfälle att utveckla sina idéer och besvara de angrepp på dem som ett antal forskare inom såväl arkeologi som astronomi framfört i ett flertal nummer av Populär Arkeologi. Vid detta tillfälle utmanade han några av motståndarna till en debatt och det är den som nu kommer att genomföras i UKF:s regi.

Läs den animerade debatten i nr 1996:4, 1997:1, 1997:2 och 1997:3 av Populär Arkeologi, där Göranssons påståenden nagelfars av Jonathan Lindström, Jarl Nordblad, Curt Roslund, Kristian Kristiansen. I likhet med redaktören för Populär Arkeologi är UKF övertygat om att en fri debatt är till gagn för vetenskapen.

Mötet äger rum i Villa Skoga, som ligger i backen strax ovanför Kungsängens pendeltågsstation, Gamla landsvägen 4, huset bakom Posten och Systembolaget.
Vi vill ha din anmälan för ev byte av lokal vid stort deltagarantal. Kostnad 50:-. pg 27 58 94-4
Arr. UKF. Studieförbundet Vuxenskolan

Tisd 19 maj. Stora Ekeby, nedanför Rösaring i Låssa
Fältvandring i det arkeologiska undersökningsområdet nedanför Rösaring.
Arkeologerna redogör för undersökningarna 1996-97 och berättar om sommarens planerade arbete. Samling vid Stora Ekeby kl 19, söder om Rösaring. Avslutning i nya kaffestugan vid Stora Ekeby. Se preliminär rapport på sid 5.
OBS. Byggandet av Mälarbanan har har nu stängt av den vanliga vägen från Bro till Bro kyrka. Använd nya viadukten väster om Bro.

Ej bilburna erbjuds skjuts från hembygdsgården Klint kl 18.45 efter anmälan 582 40 515 el. tele/fax 582 413 55. I kostnaden 40:- ingår kaffet
Arr. UKF, Bro hembygdsförening och Låssagruppen

5-18 juli. Arkeologiskt grävläger i Danmark
Arkeologiskt grävläger i Danmark
Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsarbete och lokalkultur firar sitt 10-årsjubielum och förlägger årets grävning till Fyn i Danmark. Läs om anmälan och förutsättningarna på sid 11. Den fullständiga inbjudan finns på vår Internetsida www.algonet.se/~ukforsk

Augusti-september
Arkeologidagen 1998
UKF har för avsikt att i likhet med tidigare år stå som arrangör av arkeologidagen 1998 i måndaskifter augusti-september. I år gäller det ruinkullen vid Almarestäket, landets största medeltida borgruin. UKF har för några år sedan låtit verkställa marinarkeologiska undersökningar i vattnet runt Stäketholmen och även inspekterat ett underjordiskt valv med videokamera.
Arr. UKF, Studieförbundet Vuxenskolan

November, vecka 45 Dagcentralen i Bro
Hans Furuhagen. Samspelet mellan romare och germaner.
Arr. UKF, Studieförbundet Vuxenskolan
Föreläsningar, Seminarium, Studiebesök,
Fältvandring, Herrgårdskonsert

Upplysningar E-post till Börje Sandén