För kännedom visas här 1997 års kulturaktiviteter i Upplands-Bro

(ukfarr97.htm)                            Länk till aktuellt år  
                          andra årsprogram för kännedom   
Första sidan 


UKF:s egna offentliga aktiviteter 1998 
Musik i Upplands-Bro   1998  

UKF:s offentliga aktiviteter 1997Tema - "arkeo-astronomi"
Onsd. 12 febr. kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 5. Arr UKF/Vuxenskolan. 40:-
Knowth och Dowth. Forntida gravhögar med astronomisk innebörd. Boyne Valley på Irland. Jens Tellefsen, KTH, berättar. Under hösten 1996 berättade Jens om Stonhenge, Newgrange och våra egna megalitgravar i Falköpingsområdet, alla är forntida minnesmärken med astronomisk innebörd. Nu fortsätter han med de två märkliga gravhögarna i Boyne Valley på Irland. Till hösten räknar vi med att han återkommer med redogörelser för forntida vägkonstruktioner i Syd- och Nordamerika. De är av särskilt intresse med tanke på vår processionsväg vid Rösaring.
Upp

Människans historia
Onsd. 20 nov. kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Föredrag. - Arr UKF. 40:-
Genesis - Noa - Nutidsmänniskan.
Föredrag av Curt Dahlgren, UKF. En tvärvetenskaplig analys av hur människan förökat sig och uppfyllt jorden. Curt Dahlgren presenterar de senaste rönen från paleoantropologin, språkvetenskapen och DNA-forskningsområdet. Han vill försöka sig på en tvärvetenskaplig tolkning av människans ursprung och utveckling från ett genesis för 200 000 år sedan fram till idag.


Exkursion till fornborgen vid Draget
Sönd. 22 sept kl 14.00. Exkursion till fornborgen vid Draget
I info96-3 kunde du läsa utförligt om den arkeologiska undersökningen som genomfördes under 10-11 dagar i maj. Borgens omfattning och funktion har kommit i ett helt annat läge. Nu får du möjlighet att på platsen ta del av resultat och tolkningar av det vi fann. När detta skrivs i augusti är ännu inget bestämt om de aviserade fortsatta undersökningarna.

Upp


Våra grannkommuner
Denna termin inleder vi en serie föreläsningar där vi vill presentera våra grannkommuner. Vi föreställer oss att Upplands-Bro-bor gärna vill veta lite mer om de orter vi passerar på väg till och från vår kommun. Vi inleder med Järfälla och Enköping denna termin.

Onsd. 25 sept. kl 19.00. Biblioteket i Bro.
Järfälla från Stäket till Barkarby.
Ingrid Kennerstedt Bornhall, kultursekreterare i Järfälla och Bengt Borkeby, Järfälla, berättar om vad vi ser när vi passerar genom Järfälla.

Onsd 23 okt. kl 19.00. Biblioteket i Bro.
Doktor Westerlund som person och läkare.
Olle Törnberg, Enköping, innehade under många år Bro järnaffär tillsammans med sin bror. Han har många års erfarenhet som ledare för studiecirklar om Westerlund och dennes betydelse för Enköping. Westerlunds sjukhem hade större betydelse för Enköpings arbetsmarknad än Bacho i dag.

Upp

Tema - våra grannkommuner.
Vi fortsätter denna termin med Sigtuna och Håbo.
Onsd. 29 jan. kl 19.00. Biblioteket i Bro Centrum. 40:-
Sigtuna förr och nu. Fredrik Styrfält, antikvarie vid Sigtuna museum och nybliven ordf. i Sigtuna hembygdsförening kommer att berätta om "staden ovan jord". Vi går väl alla då och då längs Sveriges äldsta gata och funderar över hur livet gestaltat sig här under 1000 år. För några år sedan var Sten Tesch hos oss och berättade om de arkeologiska undersökningarna. Fredrik Styrfält berör naturligtvis de senaste fynden i jorden, men framför allt är det historien om staden så som den nu framträder i byggnader och minnesmärken, vi är intresserade av denna kväll.


Kurs: Odlingslandskapet - ett hembygdens rum.
Start: lörd 14 sept - 10.00 - 17.30. Båtfärd till Björkö.
I fyra län i landet, däribland Stockholm län, kommer under året att anordnas kurser som lär ut hur man kan läsa fram kulturlandskapets förändring genom tiderna. Ett antal experter inom olika kompetensområden kommer att anlitas. Preliminär kursplan omfattar 11 träffar med agrarhistoria, kartkunskap med kartöverlägg, fältinventering. Kunskapen vill göra deltagarna skickade att själva leda liknande kurser i sin hembygd.
Anmälan om deltagande kan göras till UKF eller till projektledaren Niklas Cserhalmi, Sveriges Hembygdsförbund, 08-34 55 11, fax 08-34 74 74, som också svarar på frågor.

Ett antal deltagare från Upplands-Bro var med vid den inledande fältvandringen vid Säbyholm i våras, som vi rapporterade om i förra numret. Vårt engagemang har resulterat i att vi får tillgång till några digitaliserade lantmäterikartor för Upplands-Bro. Höstprogrammet startar med en introduktionsträff på Björkö, där vi tittar på ett odlingslandskap med tydliga rötter i både vikingatid och i allmogesamhället. Med hjälp av historiska kartor kan vi följa landskapets utveckling fram till i dag. Max 30 deltagare. Vi reser med Victoria från Stadhuskajen kl 10; stannar 3,5 tim på Björkö; är tillbaka i Stockholm kl 17.30. Resan kostar 110:- Båtguide. Ta med stövlar, regnkläder och matsäck.

Upp

Håtunaleken 690 år
Sönd. 29 september 1996 kl 18.00, Minneshögtid i Håtuna kyrka
Musikaliska och dramatiska inslag från sommarens föreställningar av Håtunaleken under ledning av författaren och regissören Stefan Moberg. Börje Sandén berättar ur krönikor och andra källskrifter. Händelsen ägde rum för exakt 690 år sedan, 29 september 1306. Avslutande andakt.
 
Medverkande skådespelare Lekartruppen
Kung Birger 
Drottning Märta 
Kronprins Magnus 
Änkedrottning Helvig 
Hertig Erik 
Hertig Valdemar
Stefan Moberg 
Ewa Lööw 
Jon Söderén 
Britt Lönnroth 
Tomas Billstam 
Jonas Bjurberg
Johan Pipare 
Vitekattan 
Anna småpenning 
Maissa håll i hand 
Gudmund Spekenagel 
Diderik nockadrumber
Johan Idegård 
Paulina Partanen 
Åsa Hellstadius 
Maria Mattson 
Magnus Persson 
Andreas Smithies
Biskop Nils Kettilsson 
Jakob skrivare
Bengt Lönnroth 
Mattias Redbo Moberg
Författare och regisör Stefan Moberg


Barbershop med Bro d'River Boys
Grans gård, Bålsta
Sönd. 20 oktober kl 18.30. Grans gård ligger öster om Yttergrans kyrka

Kvartetten bjuder på dels äkta Barbershop, men också på en del Barbershopliknande evergreens.
Den kommer även att demonstrera ”hemligheterna” bakom sångsättet; förklara varför det inte går att sjunga Barbershop till ackompanjemang av instrument; berätta om de specifika stämföringsreglerna; förklara vad som menas med ”Expanded Sound”, Barbershopsångarnas högsta målsättning.
Som kontrast bjuds på ett traditionellt svenskt manskörsarrangemang, och en evergreen med många jazzharmonier.

I priset 200:- ingår förtäring - "American food"
Anmälan och förköp 0171-590 00

En titt i kvartettens historik visar att den sjöng Barbershop första gången 1978. Kvartetten var med vid bildandet av det nordiska barbershopförbundet 1980. Sedan 1985 har kvartetten haft nuvarande sammansättning. 1986 introducerade den Barbershop i svenskbygden Närpes i Finland.

Kvartettens medlemmar är:
Olle Svennberg, Tenor; Bo Berglund, Lead; Börje Sandén, Baryton; Per-Olov Karlsson, Bas.

Grans gård var gästgivargård under 1700-talet och första hälften av 1800-talet innan gästgiveriet flyttade till samhället Bålsta.

Upp

Onsd. 5 mars kl 19.00. Biskops-Arnö, Håbo kommun. 40:-
Ärkebiskopssätet och Håbo-bygden - Cembalomusik i Gotiska salen.
Rektor Birgitta Östlund berättar och visar oss runt. Vi dricker kaffe i det medeltida köket. Kvällen avslutas med att Börje Sandén spelar cembalo i Gotiska salen, det enda profana rummet med gotiska valv från 1300-talet. Vi försöker ordna bilskjuts för de som inte har egen bil. Ring UKF 582 405 15 el telesvar 582 413 55 om du behöver skjuts eller kan erbjuda skjuts. Förhandsanmälan är inte nödvändigt men hör gärna av dig så vi vet hur många som tänker komma. Om du vill få tag på fakta om Biskops-Arnö innan studiebesöket kan du läsa vår Hemsida på Internet.
Läs Biskops-Arnös egen broschyr här.
Upp


Föreningsmöte - arbetsgrupperna berättar om sitt arbete.
Föreningsmöte 19 mars , Bro bibliotek kl 19.00

UKF blir 10 år 1997 Styrelsen inbjuder alla medlemmar till Bro bibliotek, då bl a våra arbetsgrupper får tillfälle att visa vad som gjorts och vad som är på gång. Vi vill också diskutera med medlemmarna hur vi skall uppmärksamma det faktum att föreningen blir 10 år 1997. I styrelsen har vi funderat på att anordna en utställning kring föreningen och dess arbete. I samband därmed skulle vi vilja anordna ett seminarium med gästföreläsare, som ger sin syn på Upplands-Bro ur såväl historiska som allmänt samhälleliga aspekter.

Det finns också andra sätt att högtidlighålla tio års ganska intensivt arbete. Kom med idéer. Mötet kan ses som ett avstamp inför 10-årsfirandet. Styrelsen hoppas att så många som möjligt av våra lokalhistoriska forskare kan ställa upp denna kväll, vare sig forskningen sker enskilt eller i grupp. Vi vill få en uppfattning om vad vi skall presentera på utställningen och seminariet. Tidpunkt och övriga former för 10-årsjubileet bör vi också diskutera. Kom också med förslag på program för föreläsningar, studiebesök och exkursioner.

Låt UKF få ta del av dina lokalhistoriska studier och funderingar Vi vill också inbjuda alla dem som, utan styrelsens vetskap, bedriver studier i ämnen som ligger inom UKF:s intresseområde att komma och berätta härom. Vi vill gärna hjälpa till med att publicera det på lämpligt sätt, kanske i vår bokserie Vad hände egentligen? Kortare uppsatser kan med fördel publiceras i detta medlemsblad eller ges som bilaga, såsom sker denna gång, där vår ordf. Curt Dahlgren har dokumenterat det väsentligaste från sin föreläsning för en tid sedan. Mindre faktaupplysningar har sin givna plats i våra växande databaser; jag tänker närmast på ort- och personuppgifter.
Upp


Torsd 10 april, kl 19.30. Biblioteket i Kungsängen, Torget i Tibble
Brytningstid - hur Sverige danades
Curt Dahlgren redogör för nya uppfattningar om Sveriges tillblivelse som bl a Maja Hagerman presenterar i biken Spåren av kungens män.
Föredraget föregås av årsmöte kl 19.00


Det medeltida Almarestäket - senaste forskningen redovisas
Onsd. 16 april, kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5. Arr. UKF/Vuxenskolan. 40:-
Almarestäket - S:t Eriks slott enligt senaste forskningen.
Sigurd Rahmqvist vid forskningsprojektet "Det medeltida Sverige" redogör för sin syn på godset mot bakgrund av den nyligen framlagda avhandlingen. Sigurd Rahmqvist har lyft fram en tidigare ej beaktad sida av säteribildningarna i Uppland. Han framhåller vilken viktig kraft i samhället de fria bönderna utgjorde och vilken politisk styrka som låg hos häradstinget, som därför kunde förhindra att säterier bildades med olagliga metoder. Svensk allmoge blev aldrig livegen, såsom den var i praktiskt taget hela övriga Europa. Almarestäkets rika historia har vi många gånger berört, senast genom de marinarkeologiska undersökningarna och dateringen av stockar från 1300-talet. Du kan läsa om dessa i vår skrift Kultur & Historia (40:-). (eller Hemsidan på Internet) Dessutom är Stäkets förhållande till Stockholms blodbad utförligt behandlad i vår bok Vad hände egentligen? 1, 1990. Dessutom har vi många värdefulla upplysningar samlade i våra databaser i form av gårdshandlingar, ortnamnsarkivets 311 uppteckningar, ett antal jordeboksuppgifter från olika tider, samtliga upplysningar i Antikvariskt Topografiskt Arkiv m.m.
Upp


Rösaring - i ny belysning
Tisd. 22 april kl 19.00. Två föredrag i Dagcentral i Bro.

Astronomiska synpunkter på processionsvägen
Rösaring - forntida kultplats i ny belysning

Astronomen Curt Roslund vid Göteborgs universitet berättar om de nya astronomiska synpunkter som han och några forskarkollegor presenterade vid en internationell arkeologisk kongress i höstas.
Labyrintforskaren John Kraft, en av våra främsta kännare av labyrinter, presenterar sina forskningar kring hedniska kultförbund. Rösaring är en viktig beståndsdel i den teori han lägger fram.

Rösaring: "där har fordom varit mycket offrande till avgudarna"
En magnifik plats med storslagen utsikt över Mälaren (Norra Björkfjärden)
Upplands största labyrint - och en av landets äldsta
Den vikingatida processionsvägen är den enda hittills kända.

Solen - månen - regnbågen
Att processionsvägen skulle kunna ha haft en astronomisk anknytning har stått klart ända sedan upptäckten i början av 80-talet. På olika håll i världen har s.k. "arkeo-astronomiska" synpunkter beträffande Rösaring framförts. Här får vi nu för första gången höra en erkänd svensk astronoms inlägg i debatten. Idéerna har han utarbetat tillsammans med forskare från Ungern och Australien. Synpunkterna bygger på beprövad astronomisk erfarenhet och ger förslag på tankegångar och iakttagelser som kan ha föresvävat de människor som under århundraden använde platsen i kultiskt syfte. Jag vill inte här föregripa de idéer som Curt Roslund kommer att presentera men kan säga att det inte bara gäller solens förhållande till processionsvägen, som vi oftast förställer oss, utan också månens och regnbågens.

Att månen spelade en viktig roll i forntidens tankevärld är kanske inte så konstigt; dess oregelbundna gång över himlavalvet förbryllade säkert människorna, när de jämförde med solens synnerligen regelbundna uppträdande. Det finns förvisso inga nordiska skriftliga redogörelser, men den romerska historieskrivaren Tacitus berättar mycket om människorna i Norden i sin bok om Germanerna, som gavs ut år 98. Bl. a. säger han: "… ha de sina sammankomster på bestämda dagar, vid nymåne eller vid fullmåne. De betrakta nämligen dessa tidpunkter som de mest gynnsamma tillfällena att börja sina företag. Men det är ej dagarnas antal de räkna, såsom vi, utan nätternas."

Regnbågen kallas Bifrost i den isländska sagalitteraturen. Den förenade jorden och himlen och är också omnämnd många gånger i Snorres Edda. Det var på Bifrost som kämparna vandrade upp till den andra världen, där Heimdal satt på dess topp och tog emot dem.

På vilket sätt månen och regnbågen står i förhållande till processionsvägen vill jag inte avslöja före föredraget, men vi kommer inom kort att publicera forskarteamets engelskspråkiga rapport på vår Internetsida.

Föredraget med Curt Roslund och John Kraft hålls tisd. 22 april kl 19.00 i Dagcentralen i Bro Centrum, 200 m från busshållplats. Linje 555 från Kungsängens station mot Råby. 40:-

Upp           Tillbaka till Rösaring


Lörd. 10 maj kl 10.00 och 13.00
Visning av arkeologiska undersökningen vid Dragets Fornborg
Guidade visningar kl 10 och 13.
Sista grävningen, som avslutas dagen efter.
Parkering nedanför fornborgen, nära Bålstagränsen

Du kan läsa om förra årets undersökningar här (UKF:s Rapporter)
Arr. UKF och Länsförbundets Arkeologisektion
Upp


Lörd. 24 maj kl 10.00. Samling vid Bergaskolan ovanför Ryssgraven och Kungsängens station
Vandring till Ryssgraven och Dalkarlsbacken.
Historien kring namnet Ryssgraven och "vägmuseet" med första statliga vägbygget
Arr. UKF


Torsd 19 juni kl 19.00 Samling på gamla landsvägen vid Tibble gård, Kungsängen.
Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 19 juni 1743?
Varför har demonstrationen 1743 kallats Stora daldansen?
Vad skrev demonstranterna själva om avsikten, när de kom till Kungsängen?
Vad har historien sagt om avsikten?
Se utförligare redogörelse här nedan eller här
Börje Sandén försöker utreda de motsägelsefulla budskapen.
Arr. UKF

Vad hände egentligen?
Vår serie Vad hände egentligen? vill, som namnet anger, berätta lite mer än vad huvudboken Det hände i Upplands-Bro kunde förmedla. Denna är sedan många år slutsåld och det har länge talats om en ny och utvidgad upplaga. Om hur det går med det vet jag inget i skrivande stund. Våra hittills utkomna tre delar kan inte ersätta huvudboken, men de är ett fördjupande komplement. Du kan köpa böckerna på biblioteken eller beställa dem per telesvar 582 413 55.

Dalupproret 1743 i ny belysning
Beträffande del 3, Dalupproret 1743 - "Stora daldansen", bör det framhållas att framställningen inte skildras ur ett lokalt perspektiv, så som det görs i den av Dalarnas hembygdsförbund samtidigt utgivna boken "Fem tusen man från dalorten sprang". Vår bok är en omfattande skildring av händelsen, stödjande sig på ett 50-tal historiska handlingar. Dessa återges i moderniserad språkform med avsikten att läsaren själv skall kunna bedöma om detta daluppror verkligen har skildrats på ett rättvisande sätt. Av det bilagda bladet framgår att prof. Alf Åberg menar (i SvD "under strecket") att boken kastar nytt ljus över händelsen. Det är just demonstranternas skriftliga förklaring i Kungsängen om avsikten med marschen mot Stockholm, som visar att de viktigaste skälen inte skulle vara de som historiker ännu 1993 normalt brukar framhålla. "Tibble-dokumentet" innehåller således inte ett ord om klagomål över höga skatter eller missväxt och hungersnöd, såsom alltid brukar framhållas som främsta skäl, så även i den allra senaste historieboken av Herman Lindqvist. Det är faktiskt enbart storpolitiska krav man prioriterar vid detta tillfälle. Vid de protokollförda förhandlingarna med regeringen intar de också de tre första punkterna.

Offentlighetsprincipen
Två av de viktigaste frågeställningarna, som demonstranterna lyfter fram i första hand, är synnerligen aktuella i våra dagar. Allmogen ville 1743 få tillgång till riksdagens protokoll. Just under den s.k. Frihetstiden, var bondeståndet utestängt från alla viktiga beslut i riksdagen. Nu ville man åtminstone få läsa protokollen. Där stod dock så generande saker för regering och riksdag, att kraven inte kunde tillgodoses. När den folkliga politiska processen åter kom igång efter massakern på Gustav Adolfs torg kom mycket riktigt Europas liberalaste tryckfrihetsförordning till stånd, intimt förknippad med offentlighetsprincipen.

Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare
Storheten i de folkliga tankegånger som kommer till uttryck i en av Tibble-dokumentets punkter hade jag ännu inte klar för mig, när boken skrevs 1993. Idén om att bönders och borgares riksdagsmän skulle vara ansvariga inför sin hemmaopinion har framställts som en lära uppkommen i England. Men 1995 kom en översättning till svenska av den brittiska historieprofessorn Michael Roberts bok "Sverige under Frihetstiden". Där menar han att idén uppkommit under 1740-talet hos den svenska allmogen. I Tibble-dokumentet motsätter man sig regeringens krav att stanna vid Stäket av den anledningen att deras förhandlare i Stockholm skulle ha mycket närmare väg för att rådslå med allmogen om man forsatte ända till stadsgränsen: "så att berörda fullmäktige hava så mycket kortare väg och bättre lägenhet, att med allmogen rådpläga". Man skulle bra gärna vilja veta vem eller vilka allmogeledare det var, som vid gästgivargården i Tibble var så påverkade av upplysningstidens anda, att de formulerade sig så klart i en fråga, som nyss lämnat filosofernas penna. När allmogedemonstrationen slagits ned förklarade riksdagen att allmogens idé var alldeles befängd. Om riksdagsmännen skulle vara tvungna att ta hänsyn till vad deras valmän ("principaler") begärde skulle ju riksdagsmännen förlora sin suveränitet.

Europa-parlamentet
Man frågar sig hur våra ledamöter i Europaparlamentet ställer sig i den sist omnämnda frågan. Och att det finns problem med offentlighetsprincipen ute i Europa har vi hört många gånger de senaste åren. Nog är det intressant att se hur dessa frågor diskuterades på 1740-talet med fara för livet. En borgare som fortsatte allmogens diskussioner dömdes till livstids fängelse. Många allmogemännen själva fick sätta livet till antingen vid militärens angrepp eller genom avrättning.
Upp

Tillbaka till Första sidan
Sönd. 31 augusti kl 10.00 och 13.00 vid Dragets fornborg, när Bålsta. Arr. UKF
Arkeologidagen
Två guidade visningar av bl a Mälardalens äldsta vallanläggning.
Vad har amatörarkeologerna funnit egentligen?
Du kan läsa om förra årets undersökningar här (UKF:s Rapporter)
Var ligger fornborgen? Kartor
Beskrivning och kartskiss över borgen


Fred-sönd 5-7 sept. Norra Stäksön. Biljettpris 50:-
Assurspelen 97 - Årets händelse i Upplands-Bro
Vikingen som idrottsman - OS för 1000 år sedan
På Stäksöns norra udde kommer ett vikingatida spel att gå av stapeln samma dag som beslutet tas om Stockholm får OS år 2004. Den 5-7 september kommer en tiokamp att utkämpas i forntida idrottsgrenar. Vikingaidrottare, handelsmän, dramagrupper och traktörer blandas med publik från när och fjärran. Fyra lag inbjuds att tävla om att representera Sverige under Kulturhuvudstadsåret.

Läs senaste Pressrelease här

Nästföljande år, 1998, kommer lag att bjudas in från Danmark, Norge, Island och Finland till en Nordisk vikingakamp. Ett arrangemang som blir Upplands-Bros bidrag till Kulturhuvudstadsåret 98.
Närmare detaljer kommer i kommunens informationstidning och på kommunens och UKF:s Internetsidor.
Arr. Kultur 1743, UKF och Upplands-Bro kommun


Sönd. 14 sept, Historiska museet. Arr. UKF och Historiska museet
Upplands-Bros historia på Historiska museet
med besök i bl a Guldrummet
Jubileumsprogram
- 20 år efter Hembygdsprojektet
- 10 år sedan UKF bildades
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
      Program
                Resan Rom - Rösaring
      En musikalisk resa under 16 sekler 
       till framtiden Anno Domino 2000
Manus & regi: Curt H Dahlgren
Musikalisk & konstnärlig ledning: Henrik Dahlgren
Producent/Art Director: Thore Isaksson 
Forum Romanum Anno Domino 410. 

Staden är belägrad av Alarik och hans Västgoter. En utsänd Senator tillika Augur (orakel för er som talar grekiska) talar till folket. Auguren förutspår Romarimperiets fall, men tillägger att ur askan ska likt en fågel Fenix ett nytt samhälle resa sig. Ett samhälle där Romare och Germaner lever i endräkt - gör affärer med varandra istället för att förgöra varandra. Auguren bjuder in folket till Det Ultima Skådespelet. En resa, tillsammans med honom genom 16 sekler i Svionernas land för att därifrån se hans spådom gå i uppfyllelse. 

Så börjar musikteatern Resan Rom - Rösaring, en gruppresa genom 16 sekler. Under resan passeras följande platser och tidsepoker:

 • Rösaring, 800-tal
 • Sigtuna, 900-1000-tal
 • Håtuna, 1300-tal
 • Almarna, 1500-tal
 • Dalkarlsbacken - Stäket - Lennartsnäs, 1600-tal
 • Stäket och Koffsan, 1700-tal
 • Tibble Gästgiveri, 1800-tal
 • Bolinders Kallhäll, 1900-tal

 • Skådespelet slutar Anno Domino 2000 med förplägnad till folket (historisk buffé) och publiken får umgås med de historiska gestalter som passerat revy. Under ledning av Historiska Museets guider kan man även besöka guldrummet (avgiften ingår i biljettpriset). En utställning med knytning till de olika tidsepokerna finns också på plats att studera.

  Dag:    söndag den 14 september
  Tid:     kl 18.00
  Plats:   Statens Historiska Museum

  Biljettpris: 190 kr; Bokning genom UKF 08-582 413 55 (telesvar) eller 582 405 15
  Upp


  Onsd 8 okt. kl 18.00, Stadsarkivet, Kungsklippan 6, Kungsholmen
  Studiebesök på Stockholms Stadsarkiv
  Stadsarkivet är landsarkiv för Stockholms län. Ett mycket intressant utställningsmaterial visas av kunniga guider. Adress Kungsklippan 6, några minuters gångväg från Centralen. Förhandsanmälan, begränsat deltagarantal. Pris 40:- UKF:s telefonsvarare 582 413 55 eller 582 40 515.

  Stadsrkivets broschyr om verksamheten
  Öppettider
  UKF:s tidigare studeibesök på arkiv och bibliotek
  Forskningsinstitutet/Studieförbundet Vuxenskolan   
  Onsd 22 okt. kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen, Torget 5.
  En märklig kvinnogestalt från vikingatiden. Författaren till boken "Ingegerd - Olof Skötkonungs dotter", Rune Edberg, berättar om ett i Sverige bortglömt helgon med ännu levande ättlingar i två europeiska kungahus. Pris 40:-.
  Forskningsinstitutet/Studieförbundet Vuxenskolan
  Du kan läsa mer om Ingegerd här

  Ingår i Sigtuna museers skriftserie

   

  Onsd 12 november, kl 19. Dagcentralen i Bro Centrum, Blomstervägen 9
  "Astronomisk tolkning av hällristningar. - Solförmörkelser, supernova och komet avbildade på svenska hällristningar."
  Astronomen Göran Henriksson, Uppsala berätttar om sina aktuella forskningsresultat. Ett inlägg i den debatt kring hans åsikter som förs i Populär Arkeologi. Pris 40:-
  Forskningsinstitutet/Studieförbundet Vuxenskolan

  Upp
   

  Sönd. 21 december kl 18.00, Gällöfsta Herrgård. Bokning med 60:- på pg 27 58 94-4
  Herrgårdskonsert på Gällöfsta
  Julens sånger och dikter med Bro d’River Boys
  tillsammans med Mary, Lisa och Stina Svennberg
  Sångarna sjunger dussintalet julsånger, de flesta i specialarrangemang, varvade med julens dikter av bl a Hjalmar Gullberg, Fröding m. fl.
  I pausen serveras kaffe (ingår i priset 60:-), varefter ett mer uppsluppet julprogram tar vid.
  Julprogrammet har vuxit fram under många år. Förra året framfördes det för fullsatt salong på Lejondals slott, året dessförinnan i Gotiska salen på Biskops-Arnö.
  Bro d’River Boys har under årens lopp medverkat vid många herrgårdskonserter och visat prov på sin omväxlande repertoar.
  Vill du veta mer om Bro d'River Boys klicka här
   

  Upplysningar E-post till Börje Sandén