Kulturarrangemang 2017 - av intresse för UKF:s medlemmar
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program,
företrädesvis sådana där UKF medverkar
'
ukf/ukfarr17.htm 


UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden

Kontrollera ev ändringar på hemsidan eller i lokaltidningarna
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
Om du uppger e-postadress kan du också få
UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelser 
 
 

Strandförskjutningen i Mälardalen

Landhöjningen har förändrat kartan och skapat långvariga problem för historikerna. En uppföljning av höstens föredrag.


Professorerna Jan Risberg och Göran Alm

från  Geologiska Institutionen vid Stockholms universitet
 berättar och demonstrerar med en serie kartor hur Mälarlandskapet förändrats av den ständigt pågående landförhöjningsprocessen de senaste 6000 åren.


Bro biblioteks föreläsningssal

    Söndagen den 12 febr. kl 13.00

 

UKF i samarbete med Biblioteket.

Fri entré


 

Massakern på Norrmalmstorg

Bönders kamp för frihet och inflytande 1741-43.

 

Författaren Claes-Göran Bergstrand

berättar från sin bok om det sista stora bondeupproret, som skakade Sverige i dess grundvalar.

Vid bataljen på Norrmalmstorg dödades 144 bönder och 3000 fängslades på order av riksrådet. Senare avrättades de sex bondeledarna. Tre linjer löper genom berättelsen - en historisk som tydliggör ståndssamhällets orättvisor - en politisk som beskriver varför bönderna protesterade mot överheten, och en religiös som förmedlar kyrkans roll och människornas tro och otro i deras engagemang i upproret.

 

Dagcentralen, Kungsängens Centrum, Torget 2, ( OBS! ingång från Kyrkvägen)

 

Onsdagen den 15 Mars 2017 kl 19.00

Fri entré