Kulturarrangemang 2017 - av intresse för UKF:s medlemmar
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program,
företrädesvis sådana där UKF medverkar
'
ukf/ukfarr17.htm 


UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden

Kontrollera ev ändringar på hemsidan eller i lokaltidningarna
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
Om du uppger e-postadress kan du också få
UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelser 
 
 

Strandförskjutningen i Mälardalen

Landhöjningen har förändrat kartan och skapat långvariga problem för historikerna. En uppföljning av höstens föredrag.


Professorerna Jan Risberg och Göran Alm

från  Geologiska Institutionen vid Stockholms universitet
 berättar och demonstrerar med en serie kartor hur Mälarlandskapet förändrats av den ständigt pågående landförhöjningsprocessen de senaste 6000 åren.


Bro biblioteks föreläsningssal

    Söndagen den 12 febr. kl 13.00

 

UKF i samarbete med Biblioteket.

Fri entré


 

Massakern på Norrmalmstorg

Bönders kamp för frihet och inflytande 1741-43.

 

Författaren Claes-Göran Bergstrand

berättar från sin bok om det sista stora bondeupproret, som skakade Sverige i dess grundvalar.

Vid bataljen på Norrmalmstorg dödades 144 bönder och 3000 fängslades på order av riksrådet. Senare avrättades de sex bondeledarna. Tre linjer löper genom berättelsen - en historisk som tydliggör ståndssamhällets orättvisor - en politisk som beskriver varför bönderna protesterade mot överheten, och en religiös som förmedlar kyrkans roll och människornas tro och otro i deras engagemang i upproret.

 

Dagcentralen, Kungsängens Centrum, Torget 2, ( OBS! ingång från Kyrkvägen)

 

Onsdagen den 15 Mars 2017 kl 19.00

Fri entréAllsköns Musik
Familjen Westre och Bosse Bjerkerot  bjuder
på Musikalisk Salong och
berättar om musiken och historien kring den.

Dagcentralens Samlingssal i Kungsängen
Ingång från Kyrkvägen
Torsdagen 27 april kl 19


Musik och bygdens historia har spelat en central roll i UKF:s 30-åriga verksamhet.
Vi berättar mer om den

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Före konserten - kl 18.30 hålls UKF:s årsmöte.
Välkomna

----------------
Läsa mer
Årsprogrammet

Exkursion vid ruinen efter
ärkebiskopsborgen Almare-Stäket


500-års minnet av det äldsta i skrift bevarade riksdagsbeslutet
  med ödesdigra följder
både positiva och negativa

Söndagen den 11 juni kl 13
Börje Sandén  leder exkursionen

Samling vid borgruinen på Stäksön. Borgruinen når du från gamla E-18 infarten väster om gamla Stäketbron vid skylt Almarestäket och sedan rakt fram via grindstugan till borgruinen Vid borgruinen kan du parkera din bil.
Några få parkeringsplatser finns även vid grindstugan.

 

Ta med fika. Oömma kläder.

Öppet för alla. Fri entréVandring i Rösaringsområdet i Låssa socken
Kulturarvsdagen 10 september 2017 kl 13

Samling på  parkeringsplatsen vid  Stora Ekebys brevlådor
Följ vägverkets skyltning mot Lindormsnäs från vägskylt vid viadukten väster om Bro samhälle.
Stora Ekeby ligger vid vägen mot Lindormsnäs
När du passerat vägen mot Låssa kyrka
skall du köra in på privat grusväg där Lindormsnäsvägen viker 90 grader och asfalten tar slut. 
Där vidtar tillfällig skyltning till parkeringsplatsen
Ta med fika. Ingen avgift
Vandring i Rösaringsområdet i Låssa socken 

Kulturarvsdagen söndagen den 10 september 2017  kl 13.00

 

Vandringen börjar vid Stora Ekeby. Här låg tidigare en by med namnet Tibble. Börje Sandén kommer att berätta om personer och händelser i den stora byn och bygden närmast däromkring. Fynden av forntida byggandsrester under jord i området är unika för den svenska landsorten.

    Vandringen fortsätter sedan upp till Rösaring där Börje ger oss den  2000-åriga berättelsen om fruktbarhetskulten kring Upplands största labyrint. Processionsvägen i området lockar fram många spekulativa idéer om dess roll i forntiden. Den hänförande milsvida utsikten uppe på åsen är inte bara en upplevelse för ögat. Den har spelat en roll vid framtagningen av  modern mätteknik över långa avstånd.

 

  Välkommen till en mycket intressant utflykt.

I nyhetsbrev nr 3 i början av september får ni mer information om evenemanget.