Kulturarrangemang 2015 - av intresse för UKF:s medlemmar
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra kulturföreningars program,
företrädesvis sådana där UKF medverkar
'
ukf/ukfarr15.htm 


UKF:s Startsida      Tidigare genomförda publika program       Ämnesområden

Publika programpunkter som UKF arrangerar eller medverkar i
Kontrollera ev ändringa på hemsudab eller i lokaltidningarna
Du blir medlem genom att sätta in 150:- på pg 27 58 94-4,
Om du uppger e-postadress får du också UKF:s digitala utskick med nyheter / påminnelser


Föredrag - bilder från arkivet
Börje Sandén berättar om gamla tider.
Hembygdsgården Klint i Bro.
Prästvägen 8 - Bro
Ons.18 febr. kl 19
Arr. UKF

 
Föredrag - Gudrun Sandén berättar om dåtidens nyheter
i Hushållningsjournalen 1776 -1813
Sveriges första ekonomiska och tekniska tidskrift.
Utkom månadsvis i 260 nummer med månatliga
väderlekstabeller.  Ett UKF projekt.
Hembygdsgården Klint i Bro
Torsd. 26 mars kl 19
Prästvägen 8  Bro
Arr. UKFUKF:s Årsmöte  - följt av Föredrag
Onsd  15 april kl  18.30.   
Obs. Föredraget börjar kl  19.00
Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 Bro
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  Runstenar i Upplands-Bro
   Kl 19.00 Offentligt föredrag
Jan Owe berättar om runstenar i allmänhet och om kommunens runstenar i synnerhet. Vad står det på våra stenar?
Hur lät det? Vad betyder texterna? Skulle vi förstå vikingen
?


Jan Owe är författare till
  SVENSK RUNRISTNINGSFÖRTECKNING  2005.
och med redaktör för Samnordisk Rundatabas
Arr. UKF


Söndagssalong på Kvistaberg

Söndagen den 26 April kl 14.00 (konserten slutar ca kl 15)

 

Kommunens unge stjärnviolinist Danial Shariati spelar
tillsammans med några vänner.

Inträde till konserten 70 kr.

Kvistaberg ligger ca 500 m  bortm Bro kyrka längs vägen till Rösaring - Vit skylt


Se annons i Upplands-Bro-Bålstabladet om övriga

kulturaktiviteter på Kvistaberg under helgen den 25-26 April. 


Väghistorisk vandring längs Gamla Landsvägen

 

 Söndagen den 31 Maj 2015

 

Samling kl 10.00 vid Bergaskolans P-plats i Kungsängen.

 

Ulf Björkdahl, hembygdsforskare och författare av den pågående artikelserien ”Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro” i UKF nyhetsbrev, guidar på en vandring längs gamla och nya vägar från Kungsängen till Stäketholmen och tillbaka.

 

Vandringen är ca 6 km lång och sker delvis i oländig terräng. Det blir ett 20-tal stopp under vandringen. På varje stopp får vi chans att pusta ut samtidigt som Ulf ger oss nya bitar av historien bakom Gamla Landsvägen. På Stäketholmen är det paus och det medhavda fikat kommer väl till pass.

                                 Vi beräknar vara tillbaka vid Bergaskolans P-plats ca kl 14.

Ta med vatten, fika och oömma kläder.
/ukfarr15Deltagaravgift 20 kr.


 

Kulturarvsdagen 2015

 

föredrag av Börje Sandén

 

Söndagen den 13 Sept. kl 14.00 Kulturhuset Kungsängen

 

”Människors Värv och Verk - En resa i industri- och teknikhistoria”

 

Vad har Upplands-Brobor sysselsatt sig med genom tiderna? Vad har man skapat som varit till nytta och glädje för andra? Börje Sandén gräver i kommunens industri- och teknikhistoria.

 

Vi får veta mer om Grammofonskivefabriken, Järnbruket på Lejondal, Skällstagruvan, Glasbruket, Ångsågen, Gjuteriet och Ångbåtstrafiken, Aspviks kvarn, Tegelbruket vid Rättarboda etc.

Väghistorisk vandring längs gamla landsvägen

Söndagen den 11 okt. 2015

Samling kl 10.00 vid Kungsängens torg utanför ICA

Ulf Björkdahl, hembygdsforskare och författare av den pågående artikelserien ”Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro” i UKF nyhetsbrev, guidar på en vandring längs gamla och nya vägar från Kungsängen till Prästtorp (Aspviks koloniområde).

Vandringen är ca 6 km lång och sker delvis i oländig terräng. Det blir ett antal stopp under vandringen. På varje stopp får vi chans att pusta ut samtidigt som Ulf ger oss nya bitar av historien bakom Gamla Landsvägen. Under vandringen gör vi paus och tar fram vårt medhavda fika. Väl framme vid Prästtorp omkring kl 14.00 får var och en ta sig enskilt därifrån (busshållplats finns vid Ängsuddsvägen). Om du måste ha biltransport till Kungsängen eller Bro måste du föranmäla detta senast 9 oktober till Ulf Björkdahl

Tel. 070-573 0134  eller Hans Borgström, Tel. 070-571 6124.

Ta med vatten, fika och oömma kläder.

Deltagaravgift 20 kr 


Musikalisk salong på Kvistaberg.

  <>Söndagen den 22 November kl 13.00-14.00

 

Johan Westre, välkänd för Upplands-Brobor, spelar Mozart och Chopin.

 

Detaljerat program ännu ej klart.

Salongen är ”inbakad” i Konstformers utställningshelg den 21-22 november.

För ytterligare information om musiksalongen, se Konstformers annonser i Bålsta Upplands-Brobladet, Mitt i och Kommunens evenemangsannonser.

 

Inträde till Musiksalongen 50 kr.


Studiebesök Landsarkivet i Uppsala

 

Tisdagen den 24 november kl 15.00

 

Studiebesöket är öppet enbart för UKF´s medlemmar.

 

Eftersom Landsarkivet endast kan ta emot en grupp om högst 15 personer måste deltagarantalet begränsas. Föranmälan krävs därför. Först till kvarn gäller.

 

Från och med den 10 nov. till och med den 20 nov. kan föranmälan göras till

Hans Borgström på tel. 070 5716124.

 

UKF anordnar gratis transport från Kungsängen/Bro tur och retur Uppsala.

Vid besöket guidas vi av en representant för Landsarkivet. Besöket tar ca 1 timme.

Avsikten med besöket är att visa hur ett arkiv av den typ Landsarkivet representerar kan hjälpa amatörforskaren. Hur går ett besök till vid Landsarkivet, vad finns på hyllorna, hur hittar man i arkivet, vilken hjälp kan man få på plats? Det och annat kommer den guidade visningen att ge svar på.