Kulturarrangemang för UKF 2007
UKF:s egna arrangemang och ett urval av andra föreningars program
ukf/ukfarr07.htm 

UKF:s Startsida      Äldre publika program       Ämnesområden


sönd 14 januari kl 18 - 20
Om renoverade altarskåpet i Bro kyrka
Berättelsen om skåpet inleds med Kvällsmässa
Evangeliet i träsnidaren Jan Bormans bildberättelse
Passionshistoriens dramatik i altarskåpet i Bro

En berättelse om konstnären Jan Borman, om hans tid, om den svenska kulturimporten från kontinenten, om en brytningstid mellan medeltid och renässans som starkt påverkade vårt eget land – kort sagt en berättelse som har stora likheter med vår egen tid: vår egen kulturimport, vår egen brytningstid, våra egna konstnärers bilder av vår tid – det finns ingenting nytt under solen (Predikaren 1:9)
Berättad av Jörn Johanson, latinlärare med medeltiden som specialinriktning.Onsd. 14 febr kl 19, hembygdsgården Klint, Bro
Ledung och sockenbildning
Föredrag av John Kraft, författare till boken med samma namn. Boken är den tredje av samma författare som  givits ut UKF. Med denna 3:e del är vi definitivt framme i historisk tid. Ledung var ett centralt begrepp för vikingatidens människor. Ordet används både vid försvaret av den egna bygden, såsom det framgår av Assurstenen vid Bro kyrka, och vid uppbåd för vikingafärder till främmande land. Den organisation som skapades för det vi måste kalla krigiskt ändamål har länge ansetts ligga till grund för sockenbildningen, men med olika förklaringar. John Kraft har under sin mångåriga forskning funnit synnerligen intressanta frågeställningar kring just Bro och Rösaring, vilket han vid flera tidigare föredrag berättat om.


             
Onsd 28 febr. kl 19. Almarestäket. Polo-baren, 40:- 
Förhandsanmälan  582 40 515; -582 413 55 telesvar
Almarestäket - Stockholms blodbad I
Blodbadet blev straffet för att en svensk riksdag beslutade och sedan lät verkställa rivningen av borgen.. Protokollets text är den äldsta helt bevarade riksdagshandlingen som också gav oss begreppet ”brasklapp”. I år är det 490 år sedan.    Mer om Almarestäket
   Börje Sandén inleder temat ”Almarestäket 2007”. Under kulturmånaden oktober kommer en forskare att ge sin version av sitt förnyade studium om blodbadet med särskild fokusering på Almarestäket. Vi återkommer flera gånger under året till temat som du kan se av programmetTorsd. 15 mars kl 19  Bro gamla prästgård, Prästvägen 6
Broprästen som skrev vårt lands första romaner        Mer om prästen Jacob Mörk
Ett föredrag av docenten i litteraturhistoria Torkel Stålmarck. Jacob Mörk var kyrkoherde i Bro i mitten av 1700-talet och är ett exempel på att det inte bara är platser i kommunen som förknippas med rikshistorien. Här har vi en Brobo som gått till litteraturhistorien med hjälp av samtidshistoriskt stoff. Han har dessutom gjort lokalhistoriskt värdefulla insatser, som du kommer att få höra om. Han gjorde bl.a. sådant som Carin Bergström berättade om i höstas i sitt föredrag om Prästens roll i samhället på 1700-talet.Onsd. 11 april. Kl 19.Båtsällskapets lokal i Kungsängens båthamn.
Mötet föregås från 18.30 av föreningens årsmöte
.
Vi erinrar oss Forskningsinstitutets 20-åriga verksamhet      Mer om UKF
Bro d’River Boys avslöjar hemligheten bakom Harmony Singing och Close Harmony.
Musiken varvas med aktuell information om UKF:s forskning.
         Mer om Bro d´River Boys


Andra kulturföreningars arrangemang
Sigtuna hembygdsförening  tors 19 april  kl 19, i hembygdsgården
Olaf den heliges seglats i Mälaren 1007                                     Mer om Olav den Helige. Ännu mer
Första gången Sigtuna, Fornsigtuna och Skarven är omtalade i litteraturen
Föredrag av Börje Sandén, som jämför Snorre Sturlassons första version av den isländska sagan med den förkortade som han publicerade i samlingsverket Heimskringla. När den mer fullständiga sagan utnyttjas blir framställningen av seglatsen kontroversiell. Men det är i den vi får veta synnerligen intressanta saker om vår egen bygd.


Sönd 13 maj. Kl 13. Exkursion i bilar. Parkeringen i Bro Centrum för samåkningkostnad 20:-
Apropå metoder för att ta fram miljövänlig energi.
Exkursion i bilar till bevarade minnen i Upplands-Bro från den tid då muskelkraften behövde ersättas av vatten– och vindkraft. Vi undersöker den uppfinningsrikedom som gjorde det möjligt att utvinna vattenkraft i ett landskap utan vattenfall. I mitten av 1700-talet hade vi en hantverksmässig järnindustri. När muskelkraften kompletterades med vattenkraft kunde fler järnredskap tillverkas vid Lejondal än vad gården själv behövde. Enbart handkraft räckte bara till för husbehov. Dåtiden hade en adekvat benämning på den nya metoden ”manu-faktur”, eftersom factura ursprungligen betydde tillverka och manu är detsamma som manuell.
     Vi undersöker hur man i Bro i början av 1800-talet lyckades få fram vattenkraft till att driva både såg och kvarn. Under dagen besöker vi fyra platser där bevarade dammanläggningar finns kvar i naturen. På ett ställe är det ca 500 m att gå på anlagt motionsspår, ca 50 m i lättgången terräng.Sönd 17 juni Bussrundtur kl 10 - ca 15., Bro Centrum kl 10.00  och Kungsängens station 10.15, den nedre mindre parkeringsplatsen
. Kostnad 120:-
Busstur till arkeologi och historia i Upplands-Bro

I Upplands-Bro har ett antal vetenskapligt intressanta fornminnesobjekt undersökts de senaste 25 åren såsom ärkebiskopsborgen Stäket, Fornsigtuna vid Signhildsberg och kultplatserna vid Rösaring och Draget. Medlemmar i forskningsinstitut har medverkat vid samtliga. Dessa arkeologiska undersökningar är inga traditionella exploateringsgrävningar. När forskare har velat undersöka dessa platser måste de få hjälp av fritidsarkeologerna, som arbetar under ledning av professionella arkeologer. Vi erbjuder en 5 timmars busstur till platserna söndagen 17 juni för 120:- Boka plats på 08-582 40 515 eller telefonsvar 582 413 55. Tag med lunchkorg och eftermiddagskaffe.

      Börje Sandén och medhjälpare är guidar vid S:t Eriks slott el. AlmarestäketRösaring, vandring från Stora Ekeby 2 x 800 m, stigning från 25 m till 60 m; Mälardalens största system av forntida vägar vid Draget, vandr 2 x 500 m; Kultplatsen / fornborgen vandr 2 x 400 m, stigning 15 -50 m; Fornsigtuna vandr 2 x 200 m.
Boka plats, ca 30  platser. 08-582 40 515, telesvar 582 413 55. Kostnad 120:- 


Sy 1300-talskläder.

Sy din egen 1300-talsdräkt. En komplett dräkt består av brokor, hosor, särk, kjortel,

surkot och mantel.

Under 10 tisdagskvällar träffas vi och pratat om medeltiden och syr tidsenliga kläder.

Start den 11 september kl.19.00-21.30

Lokal meddelas vid anmälan, som vi vill ha senast den 3 sept.

Studiecirkeln görs i samarbete med UKF och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kostnad: en viss deltagaravgift + materialkostnad för dräkten.

Anmälan görs till Ulla Zetterberg, tel. nr. 08-582 42386 

eller mail ullazetterberg@home.se

 Sönd 26 aug. kl 13 Ärkebiskopsruinen på Stäketholmen

Samling vid parkeringsplats väster om bron över Stäksundet på Enköpingsvägen (Gamla E18)
kl 13 sönd. 26 augusti 2007. Promenad längs stranden ca
200 m.


Arkeologidagen 2007  - Ärkebiskopsborgen S:t Eriks slott eller Almarestäket
Redogörelse för kartering av borgruinen, videofilmning av underjordiskt valv, marinarkeologiska undersökningar och datering av upptagna stockar i sundet. Platsens roll i Sveriges tidigaste historia har kommit i annan belysning sedan forskarna konstaterat att Den stora sagan om Olav den helige i själva verket skrivits av Snorre Sturlasson, som sedan själv förkortade den, när han gav ut samlingsverket Heimskrinlga varvid den tidigare uppgiften om lokaliseringen av den kända händelsen vid Stäket togs bort. I sagan finns också förklaringen till varför Kungsängen ändra fram till 1970-talet hette Stockholms-Näs, före 1870-talet Näs

Almarestäket - eller S:t Eriks slott - som ärkebiskoparna ibland kallade sitt fasta hus på Stäketholmen var en mycket starkt befäst byggnad som idag anses vara Sveriges största medeltida borgruin. Flera våningar finns kvar i den höga ruinkullen. Ett antal rum i den överst bevarade våningen kartlades mycket summariskt av Riksantikvariens unge assistent Oscar Montelius år 1870 efter att markägaren anmält att några karlar börjat gräva efter skatter i kullen. Någon organiserad traditionell arkeologisk undersökning har aldrig gjorts. UKF:s första större projekt kunde genomföras 1988, när vi fick tillstånd att gå in med fjärrstyrd TV-kamera i en befintlig öppning i ruinen. Vi har också anlitat dykare som tagit upp medeltida stockar. Med hjälp från Stockholms universitet har vi med ekolod skannat bottnen runt holmen.
 
Vi redogör närmare för dessa undersökningar och berättar historien om hur rivningen av borgruinen verkställdes efter beslut av ett riksmöte hösten 1517 - för 490 år sedan - den äldsta i skrift helt bevarade riksdagshandlingen. Beslutet var den formella anledningen till Stockholms blodbad 1520.
Vi diskuterar också  den kontroversiella frågan om vilket Stocksund som avses i Olav den Heliges saga från 1200-talet.
Var det Norrström eller Stäksund det berättas om i sagan om Olavs seglats i Mälaren år 1007? Utgrävningarna vid Helgandsholmen visar att det inte kunde var Norrström. Stäketholmen ligger i den vikingatida farleden till och från Fornsigtuna, Uppsala och Sigtuna, en plats med ett brett perspektiv på historien under 1000 år

Var det Norrström eller Stäksund? Utgrävningarna vid Helgandsholmen visar att det inte kunde var Norrström.

    Stäketholmen ligger i den vikingatida farleden till och från Fornsigtuna, Uppsala och Sigtuna, en plats med ett brett perspektiv på historien under 1000 år


Lörd 8 september från kl 12.00; Bro Centrum

Fest i byn

Föreningslivets årliga mötesplats i Bro Centrum
UKF och Bro & Lossa hembygdsförening visar och berättar om sin verksamhet. Brogårdsarkivet.

Bro d´River Boys sjunger bland marknadsstånd och i affärslokaler mellan scenframträdandena.

Se särskild annons i Bro-Bålsta-Bladet.

Arr. Kultur & Fritid och föreningslivet


 

Tisd 18 september. Kl 19. Hembygdsgården Klint

Geografisk beskrivning av Upplands-Bro

för 1000 år sedan

Föredrag av Börje Sandén om  Olav Haraldsons seglats i Mälaren åren 1007-8.

Arr. Bro - Lossa hembygdsförening


 

Lörd. 29 sept. Kungsängens torg

Invigning av Kulturmånaden Oktober

Se program i  särskild folder och annons i lokalpressen
Arr. Kultur & Fritid  och  Föreningslivet 


 

Oktober v. 40—41  Bro bibliotek

Utställning av  historiska handlingar ur

BrogårdsarkivetSönd 7 oktober Almarestäkets herrgård kl 14.00.

Stockholms Blodbad och Almarestäket

Föredrag av Lars Ericson Wolke, professor vid Försvarshögskolan. Ärkebiskopsborgens innehavare och riksdagsbeslutet att riva den spelar en stor roll i historien kring Stockholms Blodbad. En lokalt uppmärksammad plats och händelse kommer att belysas ur ett rikshistoriskt perspektiv. Kaffe serveras i den del av byggnaden som uppfördes av tegel från den rivna ärkebiskopsborgen. Tag tillfället i akt att bli bekant med en historisk miljö.

Förhandsbokning  tel 582 40 515, telesvar 582 413 55

och / eller insättning av 100:- på pg 27 58 94-4

Kaffe med kanelbulle ingår i priset.

Vi kan ta 35 åhörare.  Först till kvarn ……


 

Tisd 16 okt Hembygdsgården Klint kl 19.

Sunnerdahls skola i Säbyholm

Gudrun och Börje Sandén erinrar sig 50-60-talen tillsammans med tidigare lärare och elever.

Gamla bilder.  En journalfilm film (12 min) om Sunnerdahlska skolan visas.

Arr. Bro & Lossa hembygdsföreningen


 

Sönd. 21 okt, Hembygdsgården Klint i Bro kl 14

Bros historia i gamla dokument och kartor

Du får beskåda en del av de historiska handlingarna och höra hembygdsforskarna berätta om innehållet i Brogårdsarkivet.

Sammankomsten inleds med kaffe och musikunderhållning.

Arr. Bro & Lossa hembygdsförening och UKF


 

Torsd 1 nov. Stockholms-Näs hembygdsgård kl 19.30

Linné-minnen i Kungsängen
Linné och människans ursprung

Gudrun och Börje Sandéns bidrag till Linnéjubileet.

Läs mer på hemsidan    www.ukforsk.se

Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening och UKF


 

Sönd 2 dec, 1. Advent.  Ulvsätra bygdegård Kallhäll kl 14-16

Bro d´River Boys and Girls underhåller

Arr. Bygdgården Ulvsätra


 

Onsd 12 dec Hembygdsgården Klint kl 19

Julmusik med Bro d´River Boys and Girls

Arr. Bro & Lossa hembygdsförening


 

Sönd 16 dec.e.m.  Gustav Adolfs kyrkan på Östermalm

Adventsvesper med

Livgardets Officerares Veteranförening
Bl.a medverkarBro d´River Boys and Girls
Musik och sång av Veteranföreningens manskör