Urval av kulturprogram i Upplands-Bro 2000       Länk till aktuellt år 
                    andra årsprogram för kännedom
(ukfarr00.htm)

UKF:s öppningssida   Ämnesområden     Rapporter27 dec - 6 jan. Medborgarplatsen i Stockholm 
Millenniefirandet med tema vikingatiden 
UKF:s utställning "Vikingakommunen" Upplands-Bro 
Se särskild artikel.

Onsd 12 jan. kl 19.00.  Villa Skoga, Gamla landsvägen 4,Kungsängenscentrum 
Forskarakademin sammanträder. Se artikel.

Onsd 26 jan, kl 19.00, Villa skoga, Gamla landsvägen 4, Kungsängenscentrum 
Trä och dess kulturella betydelse från forntid till nutid 
Lothar Schroeder berättar ur sin rika erfarenhtet om träetsanvändning 
hantverksmässigt och industriellt. Tema 3.

Lörd 13 febr. Vikingarännet. 
Skridskoloppet mellan Uppsala och Stockholm går via RyssgravenochGröna 
udden. Närmare upplysningar i pressen. 

Onsd-fred 9-11 februari. Sollentunamässan.
UKF demonstrerar sin metod för digitala tryck i Hewlett-Packards monter. 
Tillfälle att köpa UKF:s nya bok "Hundra adelssläkter-I historisk belysning- Med anknytning till Upplands-Bro" av f.d. kommunarkivarienKjell Stensson. 320 sid. 200:- Se artikel

Onsd 15 mars kl 19.00 Villa Skoga, Kungsängen
Tegel i ett historiskt perspektiv. 
Olof Antell, Riksantikvarieämbetet föreläser-Olof är byggnadsarkitekt och har varit lärare på Konsthögskolan.Han är nu sakkunnig för renoveringsobjekt vid Riksanti-kvarieämbetet. Tema4.

Lörd 25 mars, Djursholms samskola
Stockholms läns Hembygdsförbunds årsmöte.

Sönd 26 mars, kl 12 - 15. Tibble torg nr1.
f.d. postlokalen mellan Biblioteket och Konsumbutiken i bostadsområdet Tibble
söder om kommunalhuset "Tibblehuset"
Öppet Hus i "Forum Assur"
Vikingautställning - UKF:s databaser - Bokframställning -Historiska bildvävnader
UKF har nu möjlighet att visa sin verksamhet i egen lokal. Härkommer vi att trycka  våra böcker.
Vi hoppas kunna bjuda på olika aktiviteter under våren. 

Onsd 5 april kl 19.30, Hembygdsgården Klint,Prästvägen8, Bro. Årsmöte kl 19.00
Flygkonstens utveckling - långvarig personlig erfarenhet som flygare.
Ulf Winslow, f.d chef för Luftfartsinspektionen kåserar.
Föredraget föregås av UKF:s årsmöte kl 19.00

Onsd 12 april. kl 19 Kungsängens bibliotek. Tibble Torg
Forskarakademin. Kjell Stensson berättar om arbetetmed boken Hundra adelssläkter.
Möt författaren och hör hur nära 10 års forskning bedrivits. Även en första information om den stora Svenngårdska samlingen.Se artikel

Sönd 7 maj.kl 15. Forum Assur,  f.d. posten vid Tibble torg. Arr. UKF 
Kulturkafé Sångkvartetten Bro d´River Boys sjunger ur sin mer än 20-åriga 
repertoar. Entré 30:- ; inklusive kaffe 40:- Se artikel. 

Sönd. 14 maj. Signhildsberg i Håtuna, kl 10. Arr. UKF och hembygdsföreningen
Fornsigtuna - "grand tour". 
Arkeologiska undersökningar, isländska sagor, folkvisor,svenska berättelser, gammal och ny historia. Ledare Börje Sandén. Kostnad 40:-  För 100:- får du vid detta tillfälle även boken "Fornsigtuna - en 
kungsgårds historia"  Se artikel

Torsd-fred 18-19 maj. Vandring längs Dalkarlsvägen. 
Minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm 
manifesteras med en vandring Mora - Stockholm. 
Möt upp när gruppen går genom Upplands-Bro. Se artikel
Lämplig anslutningsplats vid Grans gård (nära Yttergranskyrka) ca kl 13.30
Kort rast med information vid Tibble gård i Kungsängen ca10.30 
Vandrarnas lunchrast vid Dalkalrsbacken ca kl 11.30 - 12.00

Torsd 18 maj kl 19. Lägerbål vid Klint, Prästvägen. Arr. Bro hembygdsförening 
Dalmarschen. Vi tar emot vandrarna. Underhållning medan vi väntar, tar 
del av deras äventyr. Se artikel

Lörd 20 maj kl 12-16. Tjusta By.  Arr. Håtuna  och HåboTibble hembygdsförening
Bygdens dag
Håbo-Tibble dansare, Bro spelmän, Upplands-Bro sextetten,Hantverk 

Torsd 1 juni, kl 10.15.  Samling Kungsängens hembygdsgård kl 10.15.  Arr.  Hembygdsföreningarna i Upplands-Bro
Bussrundtur genom Upplands-Bro. kl 10.15 - ca 18.00. Rösaring, Säbyholmsskolan, Assurs sten, Håtuna kyrka, Fornsigtuna. Avresa från Kungsängens hembygdsgård kl 10.15. I samarbete medSveriges Hembygdsförbunds bussresa till Upplands-Bro. I priset 300:-ingår förmiddagskaffe vid Stora Ekeby, lunch på Säbyholmsskolan, eftermiddagskaffe vid Kungsängens hembygdsgård.
Deltagarantalet är begränsat, Anmälan till BörjeSandén 08-582 40 515 eller telesvar/fax 582 413 55.

Tisd 6 juni kl 19. Stockholms-Näs hembygdsgård, Kungsängen 
Nationaldagsfirande. Upplands-Brosextetten, Folkdansgillet, Högtidstal 

Onsd 23 juni kl 20.00.    Arr. Kultur & Fritid/Lossaprojektet
Sommarsolståndet på Rösaring 
Teater, musik och dans med Abellis Magiska Teater

Lörd 1 juli. kl 13. Signhildsberg,  Arr.U-B Kultur &Fritid,Signhildsberg 
Herrgårdskonsert 

Sönd 13 aug, Västra Ryds kyrka.  Arr. Västra Ryds församling 
Hembygdsdag i Västra Ryd 
08.00 Pilgrimsvandring från Kungsängens kyrka till Västra Ryds kyrka. Medtag förmiddagskaffe. Anders Hägglund leder.
11.00 Gudstjänst i kyrkan. Spelmän medverkar. Kyrkkaffe vidTrollenästorpet. 
13.00 Liten guidning i kyrkan med Ruben Lindberg, f.d. kantor och lärare i Kyrkskolan
13.30 "Det hände en gång..." Gudrun och Börje Sandén kåserar om händelser kring Västra Ryd och kyrkan.
Kyrkbuss avgår:
10.15. Servicehuset, 1020. Kungsängens kyrka, 10.25 Tibble torg,10.30 Hallonvägen. 10.40 Brunnagården.

Sönd 20 aug. kl 14. Signhildsberg, Håtuna. Arr. UKF 
Arkeologidagen
Fornsigtuna - Tema: Arkeolog - det vill jag också bli. Amatörarkeologer medverkar.
Mer om Fornsigtuna

Sönd. 10 sept, kl 14.00 Tjusta skolby.  Arr. U-B Kultur & Fritid, Håtuna-Håbo-Tibble hembf.
Kulturhusens dag - Skolbyggnader
- Tjusta skolby 
- Mässingsmusik

Sönd 17 sept. Start kl 13. 3-4 timmar 
Vandring från Bro station till Tingsviken 
Arr. Kulturbojen. 

Onsd. 20/9. Kl 19.00. Kungsängens bibliotek, Tibble torg
Forskarakademin.
Svenngårdska samlingen presenteras. Bengt Borkeby,Gudrun och Börje Sandén

Sönd 24/9, kl 15.00. Forum Assur. f.d. posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Kulturkaffé - musikunderhållning
Liljeholmens ljus - Mats Liljeholm och hans musikvänner

Sönd 1/10 kl 18. Håtuna kyrka.Arr.Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening 
Åminnelsehögtid 
- Håtunalekens betydelse i historiskt perspektiv. BörjeSandén 
- Renässansmusik av “Scaramellerna” LedareMåns Tegner. Se artikel.

Lörd. 7 okt. 17 - 24, Brohuset 
Bro Jazz och Blues 
Arr. Kultur & Fritid, Musiksällskapet, Brohuset 

Sönd 8/10, kl 15.00. Forum Assur. f.d.postenvid Tibble torg 1, Kungsängen
Kulturkaffé - Kungsängens folkdansgille

Onsd. 11/10, kl 19.00 Forum Assur, f.d. postenvidTibble torg 1, Kungsängen
Vägen i kulturlandskapet - temat kommunikationer
Svenska vägar och vägmiljöer från hålvägar till motorvägar.
Jan-Olof Montelius, fil. kand., chef för Vägverkets museumiBorlänge. 

Onsd. 11 okt kl 19.00, Brunnagården 
Musikkafé 
Musikskolans elever 
Arr.Musikskolan 

Torsd 12  okt, kl 19, Bro bibliotek 
Författarbesök 
Theodor Kallifatides berättar. 
Fri entré, biljetter delas ut på biblioteken 
Arr. Biblioteket 

Lörd 14 okt. Bussresa. 9 - ca 17. Samling vid hembygdsgården Klint
Bussresa med Bro hembygdsförening till Åsby trädgård, Hallstahammar, 
Hantverkshuset i Nykvarn med måltid på Glada Grisen och besök på Enköpings museum. 
Pris 250:- Anmälan senast 7/10 på tel 582 424 55 
Arr. Bro hembygdsförening

Lörd 21 okt 14-17 
Liten konstutställning 
Kerstin Johansson. Kaffe 
Arr. Bro Pastorat 

Sönd 22/10, kl 15.00. Forum Assur. f.d. posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Kulturkaffé - Svea Livgardes musketerarkår

Onsd. 25/10, kl 19.30 (OBS tiden) Forum Assur, f.d .posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Museum Gustavianum. Då, nu och i framtiden
Museichef Ing-Marie Munktell, fil dr., berättar om Uppsala universitets museum. OBS. tiden

Torsd 26 okt, Bro Dagcentral, 19.00 
Musikkafé 
Musikskolans elever underhåller
Sönd. 5/11 kl 15.00 Forum Assur,f.d. posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Kulturkaffé - Fråga Börje om kommunens historia. 
Börje Sandén försöker svara på dina frågor. 

Onsd. 8/11, kl 19.00 Forum Assur, f.d. posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Utan bilen stannar Sverige - temat kommunikationer
Jonas Gawell, f.d. VD i Bilindustriföreningen kåserar ombilens betydelse i samhället

Onsd. 15/11, kl 19.00 Forum Assur, f.d. posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Forskarakademin
Namnforskning. Bengt Borkeby - Börje Sandén

Sönd. 19/11, kl15.00 Forum Assur, f.d.posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Kulturkaffé - Kulturhistoriska evenemang
Thore Isaksson, UKF och Kultur 1743, kåserar om Assurspelen på Stäket, Kulturhuvudstadsåret 98 med "Vikingarnakommen" på Galärvavet 1999 och Milleniumfirandet påMedborgarplatsen i Stockholm 2000.

Tisd 21 nov. Hembygdsgården Klint, Prästvägen Bro
Poesi och musik
Arr. Bro hembygdsförening 

OBS Inställt. Sönd. 3/12,  kl 15.00 Forum Assur, f.d. posten vid Tibble torg 1, Kungsängen
Kulturkaffé - Musik på annorlunda sätt.
Börje Sandén spelar gitarrmusik och klassiska pärlorpå cembalo.

Sönd 7 jan kl 18.00.  Håtuna kyrka
Julens sånger och dikter med Bro d'River Boys
Hjalmar Gullbergs dikter ur bl a Den Heliga Natten.
Svenska och engelska julsånger.
Manskvartetten Bro d'River Boys
Mary, Lisa, Stina och Ellen Svennberg
Recitation Gudrun och Börje Sandén, Henriette Berglund.

Läs mer om Bro d'River Boys


Tisd 27 februari kl 19.00 Dagcentralen i Bro Centrum
Föremål berättar - "Lilla antikrundan"
Alla har vi föremål omkring oss som har en historia. 
En del gamla saker som vi sparat vet vi inte ens vad de använtstill. 
Prydnads- och bruksföremål av olika slag, av känt ellerokänt ursprung, vill vi se på Dagcentralen i Bro, där vitillsammans och med hjälp av Jörgen Martinson och Eva Martinson-Seemanfrån TV:s Antikrundan reder ut vad föremålen berättar.
Titta på hyllorna, ni har säker något spännandeatt visa upp.
Arr. Bro hembygdsförening och UKF
 

Sönd 13 maj 2001 kl 12.
Stäksön -  "grand tour" 
Exkursion med Börje Sandén
Stäksöns strategiska och historiska roll genom 1000 år. 
Ryssgraven, runristningen, fyra "dalkarlsbackar"  med vandring längs 1665 års väg, färjor och broar, kunglig borg,ärkebiskoprnas S:t Eriks borg och Stockholms Blodbad,  marinarkeologiskundersökning, videofilmning av ruinens inre, historien bakom obelisken,monumentet i bokskogen. 

Avslutning ca kl 15 vid Almarestäkets herrgård (ej inomhus) där Irène Seth berättar om gårdens aktiviteter varefter vi får uppleva en demonstration av hästpolooch höra något om sportens historia. Almarestäket är enda platsen i Sverigedär professionell hästpolo utövas. 

Samling kl 12.00 vid Ryssgraven.  Parkering under motorvägsbron, varifrån ej bilburna kan få skjuts. 
10 min gångväg från Kungsängens pedeltågsstation. 
Avgift 40:-  Familj med barn 100:- .Kaffepaus i det fria.
Arr. UKF och Almarestäkets herrgård 

Länk till Almarestäkets herrgård.              Regler och utförligare beskrivning av hästpolo

Kort beskrivning av hästpolo
Almare Stäket Polo Country Club är den enda Polo klubben i Skandinavien med spelmöjligheter.
Till oss kan man komma och pröva på eller lära sig, och blir man duktig och vill börja tävla och spela köper man givetvis sin egen häst som i all ridsport. Man behöver inte alls kunna rida innan. Poloponnier är som Islandshästar men med Turbo växel som de inte lägger in själva!

Här är det möjligt att pröva i flera steg genom, att först börja med en teaser, fortsätta med ett startpaket och vidare med ett fortsättningspaket,
Vår säsong börjar i slutet av april och slutar i slutet av september. Därefter går hästarna ut på vinterbete och en välbehövlig vila.
Vår tränare som heter Nicolas Sutton, våra groomar som heter Gonzalo, Ricki och Luis samt våra hästar kommer alla från Argentina som är Pololandet framför andra.

Vi spelar ofta på lördag och söndag eftermiddag om ni vill göra en utflykt med hela familjen men ... Höjdpunkten för vår säsong är helgen den 11-12 augusti då vi arrangerar vår turnering Öhman Scandinavian Polo Open med final Söndagen den l2 augusti kl. 15.00 då ni alla är mer än hjärtligt välkomna att njuta av Polo, avsmaka en riktig Argentinsk Asado Lunch samt att smutta på champagne som givetvis hör Polo till. Efter finalen fortsätter festen hela natten i sann Argentinsk anda med fortsatt grillning till disco och latinska rytmer. Välkomna med hela släkten och Glöm ej hatten!
Hjärtligt Välkomna

Irène Seth 
Alrnare Stäket Polo Country Club 
+ 46 8 583 530 55 
+ 46 708 583 530

UKF:s öppningssida   Ämnesområden      Rapporter         Regler och utförligare beskrivning av hästpolo