UKF:s bok om dalupproret publiceras i 
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Under rubriken: Sverige nära inbördeskrig 1743
(/ukf/dalsmb.htm) - 2002

UKF:s startsida     Förord 2001      Förord 2002                      Register över artiklar


Sverige nära inbördeskrig
Med dessa ord presenteras UKF:s bok "Vad hände egentligen? Dalupproret 1743"  i bokklubben SMB:s novemberkatalog. Katalogen är i själva verket en 50-sidig bok med många och långa artiklar i militärhistoriska ämnen. Vår bok får en hel sida. Du finner den illustrerade recensionen i vår samtidigt publicerade skrift Kultur & Historia. Själva texten återges här nedan.

I ännu ej sålda böcker finns nya förord inklistrade, som beskriver forskningshistoriken efter 1993 då boken skrevs. Förordet från 2001 finns i Kultur & Historia  nr 1/2001. Det nyaste finns i Kultur @ Historia nr 1/2002 och på hemsidan, där de kan skrivas ut.
 

Vad hände egentligen? 
Den frågan ställer författaren Börje Sandén i sin bok om Dalupproret 1743, allmänt kallat “Stora daldansen”. Upproret var väl organiserat, majoren Wrangel hade satt upp regler för hur dalkarlarna skulle uppföra sig och han red själv  i spetsen för Falu stads kavalleri. Marschen gick från Falun över Hedemora till Sala. På kvällen tog fältskären Herman hand om ömmande fötter och prosten Wallman om eventuellt ömmande själar. Den 20 juni var de framme i Stockholm, där de slog läger på Gustav Adolfs torg. Två dagar därefter lägrade sig trupper mittemot bönderna på torget, sedan brakade det loss. På torget dog fler människor än under Stockholms blodbad, folket kastade sig i strömmen och drunknade. Katastrofen var ett faktum. 
    På ett mycket personligt sätt kombinerar forskaren vid Upplands-Bro kulturhistoriska institut, Börje Sandén, en lokahistorisk beskrivning av upproret, med det källmaterial han funnit i arkiven. Han studerar också ingående såväl händelser som föregick upproret som följderna av det. Han låter många av de inblandade personerna komma till tals, språket är livfullt och lättläst, de mustiga teckningarna understryker den populärhistoriska framställningen.
    Vad föranledde dalabönderna att i ett antal av ca 4.500, med vapen i hand, tåga till Stockholm?  Varför ingrep myndigheterna med sågan kraft? Dessa frågor är huvudtemat i boken - läs den och upptäckt en kanske tidigare något försummad del av svensk historia!

UKF:s startsida     Förord 2001      Förord 2002                      Register över artiklar