Väg- och brobyggnad - förteckning av artiklar och länkar
/subjects/vagbyggnad.htm

UKF:s startsida           Ämnesområden       Artiklar omvägar


                

Kungörelse om anställande av arbetsfolk för vägbygget vid Kalmarsand  1845-06-30

2005-08-20

Landsh. Kraemers årsberättelser ang vägbyggnad i Bro härad 1845-1846

2005-08-19

Stäketbrons tillkomst - riksrådsprotokoll 1600-talet jämte sammanfattning

2005-10-10

Stäkets färja och bro - kort sammanfattning

2005-10-10

Handlingar rörande Jacob Cosswa (Cossaij)  Bl.a. bygget av Dalkarlsbacken. Ur Riksarkivet

2006-09-14

Järnvägshistoriskt forum - Stäket före elektrifieringen - en lång svit av bilder


Ur Vägverkets samlingar:   Länkar till  7 artiklar finns i Svenngårds pärm Sv6: 
OBS. HTML-programmet inte kan öppna i viss sida i en PDF-fil
- du måste manuellt följa kommandona i nedanstående rad sedan du klickat på den.
- länkar till nedanstående artiklar i PDF-programmet har blå färg.
1. Gå till INNEHÅLL > 2. Klicka på "+ tecknet" > 3. Klicka  på  Vägverkets litteratur
    med länkar till nedanstående artiklar

  1. 1665-12-15. Fullmakt för Cosswa att vara  "Wägemästare" (3 blad)
  2. 1666-12-15. Memorial  varefter Cosswa har att rätta sig (8 blad)
  3. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen - ett ämbetsverk från stormaktstiden
  4. Riksvägmästarens instruktion
  5. Väghistoria från Stäket till Draget. 5- poängsuppsats
  6. Väghållningens historia i årtal
  7. Vinterväghållning
  8. Nils och Inga Fribergs renskrivna anteckningar om vägar i Upplands-Bro. Finns även i  vagar1.pdf
  9. Sundlers inspektörsberättlese 1856 för Dalkarlsbacken
10. Karta ur boken Vägar i Uppland 1932

 2013-01-14

UKF:s samling  Väghistoria i Upplands-Bro del 1.  Innehållsförteckning till 48-sidig skrift
UKF:s samling  Väghistoria i Upplands-Bro del 1 - pdf-fil med länkar/sökning på hela filen

2006-09-16