Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Här lagras filer med fakta i en systematisk katalog - den är inte komplett
Det är i första hand ingångsfiler tilll ett ämnesområde, varifrån länkar till underordnade artiklar utgår
Sökfunktionen / Sökrutan på startsidan gäller endast UKF:s hemsida

En sökning på  UKF:s internet-namn ukforsk.se ger över 700 träffar
UKF:s Första sida.    Ämnesområden - Äldre indelning     
Nyinlagda filer    
  Ämnesområden - översiktligt   Historiska sevärdheter i Upplands-Bro
                                  
  Artiklar paketerade i pdf-/htm-filer         UKF:s turistkarta


  Artiklar / Forskning                             Äldre tablån över Ämnesområden
  mer specificerat                                  en del ämnen finns bara här

Artiklar - Forskning
:  Källsskrifter / Excerpter / historiska handlingar / protokoll -- mer specificerat  (under uppbyggnad)


Huvudgrupper               Exempel / genvägar  - Nya artiklar tillkommer  -  Bläddra  / Sökrutan på starsidan
..................................................................................................................................................................................................

                                     Hittar du inte det önskade?  Pröva med sökrutan på första sidan. Söker endast på hemsidan

Understrukna ord är länkar till mera
Ortsanknytning:             Kungsängen     Låssa     Bro     Håtuna     Håbo-Tibble     Västra Ryd     Upplands-Bro kommun

Större objekt:
              Rösaring     Fornborg/Kultplats vid Draget     Fornsigtuna     Runstenar    
Vikingatiden 
                                       Håtunaleken      Biskopsborgen Almarestäket     Dalupproret 1743     Vägar och broar 
                   Kommunikationer     Hembygdsprojektet     Granhammar / Granhammarsmannen     Tibble 1809

Historiska perioder:    
Forntid - 1l00-talet      Medeltid och 1500-talet     16-1800-talen     19-2000-talen
.............................................................................................................................................................................................
Paketerade artiklar:     artiklar samlade till ämnesområden - småskrifter i läsbara pdf-/internet-filer     OBS nyhet.
.............................................................................................................................................................................................
Arkiv - Antikvariskt:  
Några ex:. Lantmäteri / Jordeböcker / Mantalsuppgifter för 1720 m.m ./ ATA

UKF / Börje Sandén:   Exempel på verksamhet och publika aktiviteter

Bemärkta personer:    med anknytning till kommunen eller UKF:s verksamhet.
Några ex:. Oscar Sjölander  m.fl . Släkten Rålamb uppstod och dog ut i Upplands-Bro

Folklore: seder/bruk  
folkminnen, folkminnesforskning
Några ex:  Dalkarlsvägen     Skålgropar      Gamla mynt    Polletten i jordgolvet

Orter:                          

Några ex.   Stäket    Stäkets stad    Stäkets färja     Sigtuna     Dalkarlsbacken    Grafitgruvan Kvistabergs observatorium   Rövargrottan   Tammsvik
 
Ortnamn:   Se äv. ovan: Ortsanknytning

Ortsbor berättar:   ÄVEN enskilda intervjuer senare tillkomna    
Några ex:  Bandade intervjuer i sammandrag:     stor pdf-fil --  Vi skriver i Upplands-Bro:   stor pdf-fil
      
Samhällsfunktioner 
Några ex: 
Första provinsialläkaren 1864     Alsnö stadga    Potatis blir mjöl, puder och brännvin  Norrboda och Aspviks kvarnar

Vägar och broar:        
Några ex:  Hålvägar

Forntida färder:         

Några ex:  Olav den heliges seglats i Mälaren år 1007-1008  --

Runstenar:

Kartor:

Kommunikationer:     
Några ex:  Vägar - järnvägar - broar - båttrafik - Ångbåtar

Förkristen religion:    

Några ex:  Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring

Svenngårds                 Herman Svenngårds skrifter och anteckningar i 30-tal pärmar. Sökbar pdf-fil
hembygdssamling:      Register över Svenngårds lantmäterikartor

Brogårdsarkivet:        Med arkeologisk undersökning av Bro gård,  Upplysningar om Bro hof m.m.

Gårdsarkiv:

Soldathistoria:                
 
Hushållningsjournal:   Hushållningsjournal 1776-1813

Kungörelser i kyrkan: Kungl. Maj.ts 1800.1825   Landshövdingen i Uppsala län 1816-1839  Domkapitlet 1806-1815

Svenska demokrati:    Tibble-dokumentet 1743, mötet på Näs äng 1502, riksdagsbeslutet 1517 om rivning av Stäket slott

Medeltid:                     Håtunaleken     Det Medeltida Sverige - ortshistoria

Bokutgivning:  

Datorn i forskningen: 

Musik: 


Barbershop: 

Synpunkter:  

Debatt:   

Kulturpolitik: Artiklar som icke tillhör övergripande eller specificerade  ämnesområden
   har placerats under aktuell socken i Upplands-Bro
Kungsängen
Widmans hembygdsbok 1927 - samhällsförhållanden, skolor, fattigvård m.m.
Korsängen - Kungsängen - Hovstallängen; anteckningar ur jordeböcker
Kungsängen på 1940-talet. Bengt Carlssons modeller. Stationsområdet, Kyrkan, Ekhammar
Tolkningen av sockennamnet Näs i Stockholms-Näs, nuv. Kungsängen. "näs" eller "ed"
Då Sveriges allmoge var samlad på Näs äng (1502) - Minnesstenen
          Hembygdsboken:  Gamla Kungsängen;   Ekhammarsfiguren/Kommunens logotype  ; Dalkarlsbacken;
Låssa 
Historia om Alholmen i Norra Björkfjärden 17 A4-sidor. pdf-fil
Ådö i slutet av 1700-talet. Gårdshandlingarna berättar. Människors vardagsförhållanden.
Spånga gamla bytomt - äldsta registrerade ortnamnet
          Hembygdsboken:  Låssahalvön;     Sjöherrgård
Bro
Dammanläggningar i Upplands-Bro. Exkursion; miljövänlig energiutvinning. dokumentation
          Hembygdsboken:  Gamla Bro; LejondalsområdetBrogårdsområdet; Kvistabergsområdet;
                                        Längs vägen mot Bålsta    Spånga gamla bytomt
Håtuna
Födda i Håtuna 1708 - 1929.  Gun Björkmans inventering
Torp och torpare i Håtuna socken. Gårdar med underliggande torp
          Hembygdsboken:  Håtuna grafitgruvaAske - kuskens pojke berättar
Håbo-Tibble
          Hembygdsboken:   Negelstena gård - en bildsvit  foton från 10-talet;
Västra Ryd
         
Carl Larsson  och Västra Ryd
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro - där lokalhistoria blivit rikshistoria     En översiktsbild med ett urval  objekt
Arkeologi i Upplands-Bro   (rev.)  Grävningar / aktiviter där hembygdsrörelsen medverkat
Sevärdheter i Upplands-Bro - text till en översiktlig turistkarta
UKF på Galärvarvet 1998     Assurs marknad och Assurspelen 1997
Upplands-Bros historia på Historiska museet
Upplands-Bro - en centralort i forna tider. Börje Sandéns lärarhandledning från 1976
Hembygdsprojektet 1977- 79 i samarbete Historiska museet och Socialstyrelsen

Hembygdsboken - Det hände i Upplands-BroVissa reviderade kapitel   Vissa kompletteringar


Lokalhistoriska artiklar - systematiskt ordnade - delvis nya artiklar
Artiklar i lokalhistoriska ämnen - lämpliga som intruktion till ett ämnesområde
Studier/ forskning - källmaterial - excerpter - studieantanteckningar - protokoll - o.dyl 
Potatisodling i Sverige och Eva de la Gardie  Brännvin, puder, mjöl - experiment på Almarestäket

Arkiv - Antikvariskt - Lantmäteri - Jordeböcker
Lantmäterikartor/Jordeböcker  för Upplands-Bro. Ant. ur Svenska Lantmäeriet 1928
Äldre jordeboksuppgifter 1875 - 1500-talet Bro    Låssa     Kungsängen    Västra Ryd socken
Brogårdsarkivet: enligt Riksarkivets register      Arkivets historik
Kortfattad Inledning till Rannsakningar  jämte länkar
DMS =  Det medeltida Sverige -  orter i Bro och Kungsängen
1720-års Mantalsuppgifter för 6 socknar i Upplands-Bro
Antikvariskt-Topografiskt-Arkiv,  ATA,  Anteckningar om orter i Upplands-Bro
Biografi över Aschaneus - första formellt utnämnda riksantikvarien 1630

Medeltid
Byggnad funnen under Uppsala domkyrka - kyrka eller det omdiskuterade hednatemplet
DMS =  Det medeltida Sverige -  orter i Bro och Kungsängen     Almarestäket-DMS
Håtunaleken

Gårdsarkiv
Norrboda mjöl- och sågkvarnar omkr år 1800 - miljövänlig energiutvinning.    PDF-filen

Almarestäket
Almarestäket  1187-1463. främst ur Upplands handlingar. ur Det  Medeltida Sverige. pdf-fil
Ortnamnskorten för Almarestäket. Ur  Ortnamnsarkivets samling. 6000 kort för U-Bro
Sancte Eriks gård, Fabian Månsson 1922. Kortf. notiser/kronologisk tabell Almarestäket
Krönikespelet om Almarestäkets historia - originalmanus, 8 scenbilder. PDF
Filer öveverförda från Ämnesområden
Almarestäket  i  Det Medeltida Sverige (DMS)   1187 - 1463   Arkeologiska undersökningar
Historiska handlingar.  Tillägg 2005     Stäket i litteratur och musik
Musikalisk salong på Almarestäket - Monumentholmen med gjutjärnsmonumen
Olav den helige och Stäket
Hvarest grävde sig Olof Haraldsson ut ur Mälaren.  HT 1893.  Intressant dåtida översikt
Olav den helige i Mälaren år 1007-08.  Stocksund - Stäksund eller Norrström?
Olav den helige i Mälaren 2.  Utökad förklaring med anledning av debattinlägg
Stäksund - Stocksund - Norrström. Är det samma sund som menas?

UKF och Börje Sandén 
Börje och Gudrun Sandén -UKF - Att upptäcka sin hembygd   UKF:s tidskrift 2001
Gudrun o Börje Sandén. Artikel i Ledungen 2008:4  med anledningav Nordiska Museets medalj 
Lokalhistoria á la Upplands-Bro. Sveriges hembygdsförbund besökte UKF 1990
Vad hände egentligen? - om vikten att gå till källorna
Vad är historia egentligen? - Finns det någon definition på begreppet historia?
Synpunkter och betraktelser i historiska och antikvariska ämnen. Programförklaring.
Research - studieanteckningar till grund för artiklar. Kompletterande Kortfattade, Detaljerade
UKF:s Nyhetsbrev 1987-2008.  Följ UKF:s utveckling under 18 år
Jubileumsprogrammet på Historiska museet sönd 14 sept
UKF 20 år  - historik över verksamheten.  Länkar till olika typer av aktiviter

Stäket - Stäkets stad - färja  - ro

Förkristen religion - forntidshistoria i allmänhet
Forntidshistoria - förkristen religon. Länkar till nordisk hedendom
Härnevi och Lilla Ullevi.  Karta   Lars Hellbergs Hedendomens spår i uppl. ortnamn
Haernevi - en gammel svensk og norsk gudinde. Magnus Olsen.  Christiania 1908
Förbjunda namn. Jöran Sahlberg  1918. Förklaring av noa-namn. Guden Ull
Bemärkta personer 
Några bidrag till 300-årsminnet av Linnés födelse. Linnés om människans ursprung - Darwin!
"Anteckningar om Linné"  Börje Sandéns anteckningar kring John Takmans skrift från 1957
Jacob Mörk - romanskrivande präst i Upplands-Bro    Jacob Mörk - litterära inlägg i samhällsdebatten Jacob Mörk - källskrifter - studieanteckningar - notiser m.m
Släkten Rålamb uppstod och dog ut i Upplands-Bro. Stora bibliotek och arkiv till universiteten
Malla Silfverstolpes memoarer - ett urval av sådant som intresserar oss i Upplands-Bro
Arvid Horn. Studieanteckningar efter Anders Fryxell och Sven Grauers (pdf-format)  
Ur  Carl Tersmedens memoarer - När flottan besköt demonstranter i Mälaren (pdf-format)
Oscar Sjölander - se egen avd
Carl Larsson och Gustav Vasas intåg i Stockholm. Blåklinten på hästens hjässa.
Ander Fryxell -  som utnyttjade de främmande sändebudens brev om händelser i Sverige

Samhällsfunktioner
Electriciteten kommer:     Till Bro      Till Håtuna     Till Bro /Håbo av Gert Stertman
Byordning för Uppsala län. Bild av upplänningsn vardagsliv på 1800-talet        PDF-fil
Alsnö stadga - förutsättningen för Håtunaleken och dess fortsättning
Första provinsialläkaren 1864     Läsa mer- pdf-fil
Norrboda och Aspviks kvarnar - domboksprotokoll - Wallerska tuben

Folklore

Smöjning - anteckn  ur Etnologiska studier av Nils Hammarstedt;  Hela  uppsatsen som pdf-fil
Om stegling och rådbråkning. Johan III:s brev i saken 1584        Sista avrättningen i Bro härad
Nationaldag-nationalsång-allsång. Om valet av motiv, om tillkomsten av Du gamla, du fria
På tal om Herman Lindqvist      Jämförs med Carl Grimberg
Skålgropar - älvkvarnar
Skålgropar i Upplands-Bro. Ur hembygdsboken. Börje Sandén
När de sista skålgroparna smordes. Ur RIG 1956

Vägar och broar
Väg- och brobyggnad - förteckning över artiklar med länkar  
Väghistoria i Upplands-Bro I  Innehållsförteckning
Allmogens besvär  Inledning  Alla besvär i PDF-fil med fritextsökning
Dalkarlsbacken         Handlingar rörande Jacob Cosswa  (Dalkarlsbackens tillkomst 1665)  

Hålvägar

Forntida färder - Vikingatid
Upplands-Bro och vikingatiden. Vår bild av vikingen har ändrats.  Många länkade kommentarer
Vikingar världen runt      Olov den helige      Sigtunas förstöring      Vår bild av vikingen ändrad
Vikingafärder till Ryssland      Ingvar den vittfarne      Svenskar i österled      Amalrik

Rösaring - kultplats - labyrint - processionsväg
Rösaring - introduktion  vid "grand tour" och Arkeologdagen 2006
Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén, 1984, slutsåld sedan länge
Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring - i allt väsentligt detsamma som i Fifty years
Introduktion och Tacitus' text på svenska   (under bearbetning 2006)
The Sun and the Rösaring Ceremonial Road - reviderad rapport febr 1997
Processionsvägen - ur astronomisk synvinkel    "Himlen styrde vägvalet". DN-artikel 97-04-23
Introduktion och Tacitus' text på svenska 
Bilder från månpassagen vid Rösaring 10-11 juli 2006
Fifty years with the Cult Site of Rösaring, ur Viking Heritage Magazine
Rösaringsprojektet - sommarens arkeologiska undersökning. 1997
Länsmuseets forskningsprojekt 1996 - 199?  Undersökningarna sommaren 1998
Ett arkeologiskt forskningsprojekt- beskrivning; förutsättning 1996
Allmän beskrivning av Rösaring/Rösaringsområdet.    

Labyrinter

Draget - fornborg - kultplats

Granhammar - Granhammarsmannen   - välbevarad forntidsmänniska - unikt fynd från 1953
1980 gav regering rivningstillstånd för huvudbyggnaden på Granhammar efter många års diskussioner om - och hur - byggnaden skulle kunna utnyttjas av nyetablerade Svea Livgarde.
När Granhammar räddades från rivning - 1980-talet. PDF
Hembygdsbokens text om Granhammar (Det hände i Upplands-Bro, 1983, Börje Sandén)
Granhammarsmannen - forntidsmänniska ger ny kunskap  1999 förkortad version
Jonathan Lindströms originalmanus till artikeln i Bygd och Natur 1999:1 "I mördarens spår"
Artikeln i Fornvännen 1959 "Bronsåldersfyndet från Granhammar i Västra Ryds socken, Uppl."
Antropologisk analys av skelettdelarna från Granhammar, Fornvännen 1959
Zuzammenfassung.   A. Odelberg /  N-G Gejvall

Håtunaleken - Håtuna
Håtuna Krönikebok.  Sammanställning av protokollsutdrag o.dyl.  Edwin Hedin
Kulturstig vid Håtuna kyrka

Oscar Sjölander
Oscar Sjölander - inledning med länkar till flera filer
Oscar Sjölander - "Reportage" från Historiska museets utställningskatalog Historiska Nyheter
Sjölander - Ur Ivar Lo-Johanssons  Statarna - Sjölanders begravning - Bouppteckning

Kvistabergs Observatorium
Kvistabergs observatorium  Nils Tamms donation.   Sammandrag av en längre biografi
Nils Tamm 1876-1957 Konstnären - Amatörastronomen    Åke Wallenqvist  pdf- 8 sidor

Kungörelser - landshövdingen - Kungl.Maj:t - Domkapitlets cirkulär

Hushållningsjournalen 1776 - 1813

Svenngårds hembygdssamling
Svenngårdska samlingen -introduktion rill  tolkade excerpter i närmare 30 pärmar
Svenngårds pärmar med gårdshandlingar. Sv1, Sv2, Sv3, Sv4, Sv5, Sv6
Svenngårds kartor - finns i Stockholms-Näs hembygdsförening

Kartor

Soldathistoria
Soldathistoria - Husförhörslängder - Generalmönsterrullor o.dyl.  Eva Axlund. PDF
Soldathistoria - Introduktion.   Soldater i Håtuna, Håbo-Tibble och Bro
Soldathistoria i Håtuna och Håbo-Tibble, soldattorp. PDF-filer fritextsökning  Gun Björkman

Kulturpolitik
Rivningen av godsmagasinet i Bro. Börje Sandéns kommentar, inlagor, insändare

Ortsbor berättar  /  Vi skriver i Upplands-Bro Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80
Ortsbor berättar - inledning med länkar till ca 150 artiklar
Ortsbor berättar ca 150 artiklar, omnämnda personer, platsnamn, sakregister, PDF, sökning

Vi skriver i Upplands-Bro. Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80, PDF, fritextsökn
En arbetarkvinnas liv som herggårdspiga och jordbrukarhustru. Håtuna och Håbo-Tibble
Gunhild Margareta Rosén - En berättelser ur mitt liv - Bostället, Hällkana, Boijes affär
Alfred Hedström - Gamla historier och folktro från Bro socken. Nedtecknade av Erik Rexhammar
Åke Larsson - Bro brottarklubb på 1930-talet. -   Protokoll från första tiden
Torsten G.son Elg -     Så var det i Bro på 20-tale
- Viktor Jonsson, en äkta lanthandlare. - De som bodde och verkade i Härnevi/Bro.  - Prosten i Bro
Curt H Dahlgren. En vänbok till Börje Sandén.  Upplands-Bro - från då till nu
Lizinka Dyrssens berätterlse i livet på Öråker     Del 1Del 2Del 3
Lambert Wahlberg. En cykelfärd i fäders spår på 1950-talet.  pdf-fil
Irma Hådell. Ur "Minnenas bok" - minnen från Negelstena      pdf-fil
Mälarbåtarna - Dagmar Tamm      "Det glömmer jag aldrig" - 1:a världskrigets utbrott
Ur En hembygdsbok från 1820 - Västra Ryd
Kuskens pojke   . livet på Aske.      Några hembygdsberättelser
          
Människor och orter. Lokalhistorisk forskning - Länkar leder vidare
Arthur Lundwall. Berättar om folk i Håbo-Tibble och Håtuna. Många gamla fotografier. pdf-fil
Marie-Charlotte Leire. Minnen från  Frölunda - Kungsängen - Lennartsnäs i  Upplands-Bro
Erik Rexhammar: amatörteater i Bro på 1930-40-talen - ljud- och bildillustrationer
L.J. Öberg: Ur en hembygdsbok från 1820  Aschaneus: Biografiska upplysningar. Sandén 1975
Aschaneus: Beskrivning från 1600-talet - Några ortnamn
Gudrun o Börje Sandén. Att upptäcka sin hembygd. Vår väg till lokalhistorisk forskning. UKF  2001
Gudrun Sandén. Låssa socken under 50 år.  Ur "Upplands-Bro - från då till nu". 2006
Gudrun o Börje Sandén. Artikel i Ledungen 2008:4  med anledningav Nordiska Museets medalj
Upplands fornminnesförenings  medalj  till Börje Sandén i Upplands fornminnesförenings årbok
Lokalhistoria á la Upplands-Bro. Sveriges hembygdsförbund besökte UKF 1990
 
Ortnamn och Orter i Upplands-Bro
Ortnamn - beskrivningar och förteckningen med ca 2000 ortnamn
Fornsigtuna
Fornsigtuna som forskningsobjekt. Är tiden mogen för en fördjupad grundforskning?
Fornsigtuna under medeltiden. Obesvarade frågor
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 1. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 2. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984
Sagan om Habor och Signhild. Ur Fornsigtuna-en kungsgårds historia
Signhildsberg-Fornsigtuna. Några kronologiska data
Fornsigtuna - studier - teorier

Runstenar - Runtexter
Runstenar i Upplands-Bro    Texter - kommentarer - bilder  Även länkar: Personnamn
Assurstenen  har gett namn åt kyrkan, församlingen, socknen,  häradet,  kommunen
Assurstenen beskriven av Frits Askeberg 1944

Sigtuna
Sigtunas förhärjning 1187 - enl. ryska Vetenskapsakademins historieskrivning 1949
Amalrik - avstängd från universitetet i Moskva när han inte slutade att forska om Rurik

Vikingatiden
Upplands-Bro och vikingatiden.  Två historiskt belagade vikingafärder till och från Mälardalen
Nestorkrönikan med Rurik och varjagernas grundande av Ryssland 862
Olav den helige i Mälaren år 1007-08.  Stocksund - Stäksund eller Norrström?
Legendariska Olofssagan - förkortad version av texten i Heimskringal. Snorre Sturlasson
Dalkarlsvägen - arbetsvandringar
Dalkarlsvägen - UKF:s del i projektet 1998-2003

Dalupproret 1743
Börje Sandéns tal på Stortorget med erinran om händelserna 1743
Börje Sandén läser inledningen av Boken Dalupproret 1743  Ljudfil - mp3  6 minuter
Dalupproret 1743 - Register över artiklar
Dalupproret 1743 - kommentarer till huvudtext   Bjarne Beckman om sanningshalten i beskrivningen - Flottan beskjuter demonstranter på Norra Björkfjärden
Dalupproret 1743 - Förhandlingsprotokollet
Dalupproret 1743 - ny inledande artikel 2003
Vad hände egentligen? Dalupproret 1743  Förord nov. 2002
Sverige nära inbördeskrig. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Rec
När Sverige är ordförandeland i EU                                                      Förord 2
Artikel 2003-04-20    Ursprungligt förord 1993 med kommentarer       Förord 1
Artikel 2003-04-15    Rev. När Sverige öppnade dörren för folket
Artikel 2002-11-24    När herrarna skulle ställas till svars                     Förord  3
Artikel 2002-06-26    Vad säger läroböckerna
Artikel 2001-12-19    Ny doktorsavhandling om Dalupproret 1743
Artikel i Aftonbladet    Karin Sennefelts avhandling och Alf Åbergs bok
Artikel 2001-12-19    UKF:s bok och Sennefelts avhandling
Artikel 2001               Dalallmogen redovisar tankegångar som styr deras handlande
Artikel 2001               Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare - representativ demokrati
- Hörsamt memorial - valda representanter ansvariga inför sina väljare
- Underdånigst memorial, sekreterare/talesman på egen bekostnad, missnöje med den valde
Läs inledande artikel - ursprungligen publicerad i UKF:s skrift Kultur & Historia 1994
Läs uppföljande artikel publicerad på vår Internetsida
Grunden till offentlighetsprincipen finns faktiskt formulerad redan  i
dokumentet från Kungsängen 19 juni 1743
- Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare debatteras 1743 - principalatsläran
- Den nya synen på händelsen - sammanfattning av Alf Åberg enl Rec i SvD -94
- Historiskt dokument: Tibble-dokumentet
- Artikel kring - Offentlighetsprincip, representativ demokrati
- Budkavle från Dalarna till Regeringskansliet 1999

Svensk demokratirörelse
Svensk demokratirörelse på 1700-talet slås ner av regering - riksdag - militär 
Kungabesöket 2008 -  Börje Sandéns tal  Svenska riksdagens tillblivelse och utveckling  i lokalt perspektiv -  med förklarande länkar

Datorn och hembygdsforskning

18998-01-30


Synpunkter  - betraktelser

1999-12-19
1999-06-25


Debatt


Offentlighetsprincip och representativ demokrati i ett historiskt perspektiv

Ny doktorsavhandling om Dalupproret 1743 - Karin Sennefelt
Kanoner laddades med hagel....    Artikel i Aftonbladet 

Stockholms äldsta historia

Kontroversiella frågor kring Stockholms grundläggning
Godsmagasinet vid Bro station.  Sakfrågan och beslutsprocessen
Reaktionerna från hembygdsrörelsen och den politiska minoriteten:
Kvistabergs observatorium
Framtiden hotad?


Rövargrottan

2000-05-27
2000-05-27
2001-09-06


UKF.s bokutgivning

1999-08-26
UKF:s skrifter     1999
1999-11-28
2000-02-02
2000-05-27
2000-02-02
2002-03-05
1998-02-05
2001-09-06


Grafitgruvan i Håtuna - brytning senaste under 2:a världskriget - nu ett "beredskapslager"

1999-03-14
1999-03-14
1999-03-14


Ångbåtar - Båttrafik
Kommunikationer

Lokalhistoriska artiklar   och länk till  källor/forskning

1998-10-25
1998-10-25


Hur bygden fick sin järnväg - förhistoria, byggskede, introduktion   
Gästgivargården i Tibble (Kungsängen)
Tågtidtabell 1948 - sommar och vinter för Enköping - StockholmBarbershop - Bro d'River boys

1998-09-05
1998-11-07
1997-06-18

Musik

Musikalisk salong på Almarestäket     Musikteori - stämning av klavérinstrument - uppförandepraxis
Tonartsbeskrivning - Mattheson 1713    Program vid herrgårdskonserter på Almarestäket 1994

Intressant litteratur 1997-05-31