Research - studieanteckningar i utvalda ämnen
Lätt redigerat studiematerial med utförligare faktaupplysningar än i publicerade artiklar
Börje Sandén
/research.htm

UKF:s startsida       Översikt av hemsidans ämnesområden


Här kommer successivt att presenteras ett urval av det studiematerial som legat till grund för texter som finns i våra hembygdsböcker,  på hemsidan, i UKF:s nyhetsbrev och skrifter. Det är i första hand den aktuella författarens åsikter som återges - ofta i stark förkortad form. När jag vid läsningen funnit anledning att göra egna noteringar har de ofta markerats med "ego:"
Den som är intresserad av ämnet kan här finna ganska mycket om en viss person eller företeelse som inte passat in i en artikels aktuella tema. Serien ingår i den lokala guideutbildning som UKF bedriver.

1) Arvid Horn - "mössa" på Ådö.
Herrgården Ådö figurerar i ett större historiskt samband på 1700-talet när gården ägdes av kanslipresidenten Arvid Horn och sedan gick i arv till dottern..
     Händelsen ifråga återges dels  i boken Vad hände egentligen? del 3 Dalupproret 1743 och dels på hemsidan. Man får en djupare förståelse för den dramatsika händelseutvecklingen om man tar del av  personen Arvid Horn. Vår första populärhistoriska författare, som dessutom bedrev en banbrytande källhistorisk forskning, framförallt genom sina studier i utländska ambassadörers skrivelser till sin hemländer, var Anders Fryxell. Dennes Berättelser till svenska historien (ett 40-tal volymer) inspirerade 1800-talets konstnärer till många storslagna historiemålningar som vi nu finner på Nationalmuseum. Författare som August Strindberg hämtade motiv från Fryxells böcker. Fryxell själv avstod från erbjudanden av välavlönade befattningar i samhället. Han vill fullfölja "sin historia" från sin position som kyrkoherde i Sunne i Värmldand.  Läs gärna dotterns publicering av  faderns "Min historias historia", utgiven 1884. 2. uppl 1908.
  Arvid Horn.  Anteckningar 1986 efter Fryxell. vol. 30-34 och Sven Grauers ak. avh. (1920)
av Börje Sandén. Två artiklar ur Vad hände egentligen? del 3 om Arvid Horns roll i Sveriges historia
och då svenska flottan sköt skarpt mot demonstranter på Norra Björkfjärden i närheten av Ådö

2) Helgeandsholmen - 1000 år i Stockholms ström.
Göran Dahlbäck 1982.  504 sidl
Anteckningar av Börje Sandén 1983

3) Studieanteckningar i skiftande ämnen samlade i UKF:s databas publiceras här i sökbart PDF-format.