Oscar Sjölander och Upplands Lantarbetar Förbund - ULF
/subjects/lantarbetarf.htm

UKF:s Startsida       Villa Skoga      Ämnesområden

SjölandSommaren 2005 överlämnades ett porträtt av Oscar Sjölander till Upplands-Bro av Timo Ekholm, Vallentuna. Sjölander var folkskollärare och  kantor i Kungsängens kyrka från 1910 till sin död 1928. Han organiserade lantarbetarna i ett fackförbund, och var socialdemokratisk ledamot av riksdagen från 1918,  där han var den förste som motionerade om avskaffandet av legohjonsstadgan. En ny motion 1924 ledde till dess avskaffande 1926.
      Läs här om hur porträttet kommit på avvägar och hur det så småningom hittade hem. Den bästa placeringen av porträttet är naturligtvis i Villa Skoga, Sjölanders bostad, uppförd 1926. Villa Skoga ägs av kommunen och de stora rummen i nedre våningen utnyttjas av föreningslivet vid föredrag och utställningar. 

     Överlämnandet skedde officiellt onsdagen den 26 oktober 2005 i samband med att Timo Ekholm höll ett föredrag kring den bok han utgivit om sig själv som krigsbarn i Sverige under andra världskriget..
      Porträttet här ovan är ett kolorerat fotografi.Det har suttit på Lantarbetareförbundets kontor på Upplandsgatan.

Sedan februari 2009 finns ett porträtt i olja av Oscar Sjölander uppsatt i trappan till övre våningen i Villa Skoga. Länk till tavlan och historien om hur den återbördades till Villa Skoga.
............................................................
Historien bakom Villa Skoga
Privatvilla > Pojkhem > Förenings- och utställningslokal

Några artiklar om Oscar Sjölander.
1)  Timo Ekholms redogörelse för porträttets vidare öden
2)  Text på baksidan av porträttet   Ur En klass i uppbrott, Pär-Erik Back, 1961, s. 390
3)  "Reportage" i Historiska Nyheter, Historiska museets utställningskatalog 1977, som var ett inslag i det
3-åriga samverkansprojektet  mellan Kulturnämnden  i Upplands-Bro,  Statens Historiska museum och Socialstyrelsen som anskaffade 340 000:- genom Allmänna arvsfonden.
4) Oscar Sjölander och lantarbetarfrågan.
Ur hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984
5) Bakgrunden till ärkebiskop Nathan Söderbloms visitation i Kungsängen 1926
    Visitationen var föranledd av en anmärkning för tjänstefel begånget av Sjölander
6) Protokoll från ärkebiskopsvisitationen i Stockholms-Näs och Västra Ryd  17-19 sept. 1926
7)  Kort om Oscar Sjölander vid kommunes försök att riva Villa Skoga 2016 . B.Sandén

...............................................................
Nedanstående artiklar finns i PDF-filer.
De röstande lantarbetarna.  (den uppmärksammande händelsen i Kungsängens kyrka)
Avdelning 110   ("en av mest isolerade trakterna av Uppland")
Ivar Lo-Johanssons Statarna II innehåller två kapitel om Oscar Sjölander
Ärkebiskopsvisitationen i Kungsängen 1926
Nathan Söderbloms visitation visade på mycket annat än motivet till att han blivit kallad

Nedanstående finns i gemensam PDF-fil    
Bokmärken leder dig till rätt plats
Citat och anteckningar från Sjölanders tidning Skogs- och lantarbetet
Alla nummer från 1921-28 förstördes vid Centrumbranden i Bro1992. Intressanta avsnitt
hade Börje Sandén dessförinnan kopierat, skrivit av och kommenterat. 9 A4 sidor återges här
Oscar Sjölander och Upplands lantarbetarförbund.
Ur Jordfolket - en bok om Sveriges lantarbetare
Det blåser upp till storm 1919
ur De uppländska lantarbetarnas jubileumsskrift - 25 år 1919-1944
Demonstrationen i Kungsängen 1925
ur De uppländska lantarbetarnas jubileumsskrift - 25 år 1919-1944
Förbundsordf. O.E. Sjölanders begravning
Ur Skogs- och Lantarbetet - organ för lantarbetare i Uppland - Södertörn
Bouppteckning efter riksdagsmannen, kantor och folkskolläraren Oscar Efraim Sjölander i Villa Skoga
...........................................................
Litteratur:
De uppländska lantarbetarnas jubileumsskrift - 25 år 1919-1944. 30 sid.
En klass i uppbrott, Pär-Erik Back 1961,
- Oscar Sjölander. Sammanfattande karakteristik s. 243-246
- Oscar Sjölanders riksdagsmotion 1918 om legostadgans avskaffande, s.141-169
- Upplands Lantarbetareförbund startar. Strejker och riksavtal. s.123-127
Lantarbetarna i Uppland 1918-1930,  Curt Johansson, Ak. avhl. 1970.
Lantarbetarefrågan I och II,  H.F. Spak, 1907-08
Mälardalens nomader, Robert Littmarck, 1930

...........................................................
Timo Ekolms berättelse om porträttet av Oscar Sjölander
Inför förestående samgående mellan Svenska Lantarbetareförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 januari 2002 så inventerades alla förråd och där fanns en massa gåvor och inköpta saker genom alla år.

Svenska Lantarbetareförbundet hade då sitt kontor på Upplandsgatan 2 och flyttade till 
Svenska Kommunalarbetareförbundets kontor på Hagagatan 2.
 
Förbundet var ägare av många fina tavlor. Personalen erbjöds att välja några av tavlorna för eget bruk. Min hustru Carina som började arbeta på Lantarbetarnas arbetslöshetskassa 1976 och som kassaföreståndare för arbetslöshetskassan sedan 1980 tog hand om denna tavla. Den togs hem och satt några år på vår vägg i Bällsta, Vallentuna. När jag dagligen såg porträttet insåg jag att här måste finnas släktingar eller andra intresserade som kunde ha mer behållning av tavlan.
 
Jag började då forska i Bro kommun men ingen som jag talade med per telefon hade någon aning vem denna man var. Då skickade jag det fakta som finns på tavlans baksida till Bro kommun, Karin Nicklasson som efter ganska lång tid skickade ett brev den 18 maj 2005 med uppgift om en kontaktman vid namn Börje Sandén. Jag tog då kontakt med nämnde man och vi bestämde att han skulle komma hem till mig den 21 juni 2005. Både Börje Sandén och hans hustru Gudrun kom till Vallentuna och vi hade två timmar mycket trevligt samtal om allt angående Oskar Sjölander och annat i områdena Bro, Tibble och Kungsängen.
 
Själv är jag historiskt intresserad och tyckte att det var en självklarhet att tavlan kom till rätt plats. Nu till och med i Sjölanders hem. Vår historia har många eldsjälar att tacka för kommande släkten.
 
Vallentuna 22 juni 2005
Timo Ekholm 
Örtagårdsvägen 21
186 50  VALLENTUNA

Porträttet av Oscar Sjölander, återbördat till Upplands-Bro 2005-06-23

Denna text finns på baksidan av det porträtt som överlämnades till Börje Sandén 21 juni 2005 av Timo Ekholm. Porträttet togs om hand av hans hustru Carina, som arbetade på Lantarbetarnas arbetslöshetskassa i LO-borgen när Svenska Lantarbetarförbundet och Svenska Kommunalarbetarförbundet gick samman 1 januari 2002.  Se utförligare redovisning efter den följande beskrivningen av Oscar Sjölander. Texten hämtad ur boken En klass i uppbrott av Pär-Erik Back, 1961

SJÖLANDER, Oscar E., Kungsängen, f. 18/8 1880 i Alseda, Jönköpings län, död 11/8 1928. Efter avlagd organist- och kyrkosångareexamen kom S. till Uppland och blev 1910 folkskollärare och klockare i Stockholms-Näs församling i Kungsängen. Utan någon tidigare kontakt med arbetarrörelsen fann han på sin nya arbetsplats statarklassens ekonomiska och sociala villkor så upprörande, att han måste engagera sig och försöka få en förändring till stånd. Genom samarbetet med statarna drevs S. till att fatta politisk ståndpunkt, och han begärde 1914 sitt inträde i socialdemokratiska partiet och uppsattes samma år som riksdagsmannakandidat. I Kungsängen med närgränsande orter var S. sedan verksam och bildade ett flertalet arbetarekommuner. Han försökte få socialdemokratiska partiet och Landsorganisationen att engagera sig inför Mälardalens lantarbetare genom att bevilja medel till broschyrer och agitation, och han vädjade till storgodsägarna om hjälp för bättre levnadsvillkor för de små i samhället. Men föret i portgången var trögt, och S. beslöt att taga saken i egna händer. Han hade 1917 invalts i riksdagens andra kammare och ägde efter sitt uppoffrande arbete lantarbetarnas förtroende. Han sammankallade i september 1918 lantarbetarna i Bro härad och bildade Bro härads lantarbetarefackförening, den första i Uppland. Vid ett möte i december samma år, då lantarbetarrörelsen efter intensiv agitation börjat sprida sig i landskapet, beslöt man bilda Upplands Lantarbetareförbund. S., som var den självskrivne ledaren, valdes till förbundets ordförande. Redan 1919 kastades det nya förbundet ut i strejk och genom denna erkändes föreningsrätten och den kollektiva avtalsformen. 1921 tillkom förbundstidningen "Skogs- och Lantarbeten" och S. blev dess redaktör. Åren 1921 - 25 kännetecknades av ett oerhört organisations- och agitationsarbete, men på grund av arbetslöshet och den svåra strejken 1925 minskades förbundets medlemsantal. Efter 1925 kom dock en ökning till stånd, och förbundet stabiliserades. Redan 1926 började S:s krafter svika på ,grund av hans oerhörda arbetsinsats, och 1928 ändades hans levnad. Som riksdagsman ägnade sig S. främst åt jordbruks- och lantarbetarefrågor. Han var 1919 - 28 ledamot av Upplands läns landsting.


Oscar Sjölander

Oscar SjölanderDen 16 februari 2008  fick Börje Sandén ett telefonsamtal från  Silverdalens herrgård i Småland.  Ägaren sade sig ha ett stort porträtt i olja föreställande Oscar Sjölander. Han ville gärna återbörda den stora tavlan "till sin rätta" plats om det gick att komma överens om ett pris.  Han hade köpt målningen på en auktion när han behövde en  stor tavla bakom skrivbordet i den tidigare brukspatronens magnifika arbets- och representationsrum. Tavlan hade utförts av Anders Zorn och den nye ägaren av herrgården hade nu fått möjlighet att köpa tillbaka den.  Herrgården är centrum i en konferensanläggning efter att ha varit bostad för brukspatronen vid det år 2002 nedlagda Silverdalens pappersbruk. Vid köpet hade ägaren fått veta att Oscar Sjölanders dotter inte hade velet få tavlan placerad i LO-borgen.
Den 5 april 2009 anlände tavlan till Villa Skoga och fick en tid senare sin placering i trapphuset så att den kan  beskådas från bägge våningsplanen.