Grafitgruvan i Håtuna 
“Industriminnesåret 1999”
/subjects/gruvan4.htm

Till UKF:s startsida     Mer om grafitgruvan i Håtuna    ÄmnesområdenByggnadsminnena ovan jord borttagna. 
 
Just året 1999, som av riksantikvarieämbetet utropats till Industriminnenas år har ett för Mälarområdet mycket ovanligt industriminnesmärke förstörts.  Det har skett i samband med en ”upprensning” av den träddunge där grunderna till de byggnader fanns kvar, som vi kan se på bifogade bild från 1948. Den visar grafitgruvan i Håtuna. 

I en skrivelse till kommunens stadsarkitekt påtalar sex kulturminnesvårdande föreningar det inträffade. Länsmuseum och länsstyrelse är informerade om vad som hänt. Gruppen konstaterar att skadan är skedd, och att den inte kan göras ogjord. Sådant får inte upprepas. De som värnar om bygdens kulturminnen - utanför de officiellt ansvariga myndigheterna - vill visa att de känner ansvar för vad som sker i bygden. Ett ansvar väl så gott som tjänstemannaansvaret i berörda instanser.

Kulturbojen 
Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening 
Bro hembygdsförening 
Stockholms-Näs hembygdsförening 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
Stiftelsen Upplands-Bro fornforskning

Malmbrytningen i Håtuna
Gruvverksamheten i Håtuna var förvisso miljöstörande under sin blomstringstid under andra världskriget, då Sverige här hade en av sina få brukningsvärda grafitreserver. Brytningen skedde under jord i två våningar åt bägge hållen från den nu vattenfyllda gruvöppningen. Om förstörelsen av gruvminnena är en förlust för Mälarområdet, så är förlusten för kommunen så mycket större eftersom vår gamla jordbruksbygd har mycket få industriminnen att visa upp för kommande generationer. 
     Verksamheten vid gruvan upphörde i slutet av 40-talet. Snart hade också all brytning av grafit i vårt land upphört; den var inte brytningsvärd i jämförelse med  utländska producentländer. Håtuna är dock en av de bättre reserverna i vårt land  med ca 25 % grafit i malmen. 

UKF:s arkivmaterial om gruvan
I UKF:s samlingar har vi gruvkartor, protokoll, statistik över brytning, rapporter om geologiska undersökningar och intervjuer med gruvfogden och dåvarnade markägaren. Praktiskt taget allt vår material finns på vår hemsida. Du kan börja läsningen här om du vill veta mer om Skällstagruvan.

Modern brytning av grafit
1996 har brytning av grafit återupptagits inom "Grafitprojektet vid Kringelgruvan" i Hälsingland. Där finns en 10-% grafitmalm som anses brytvärd med moderna utvinningsmetoder. Här har du länken direkt till Tricorona Mineral AB (http://www.tricorona.se/tr_woxna.htm). Där får du bl a vet vad grafiten används till. 

Kan några husgrunder vara något att spara?
Ett så till synes obetydligt minnesmärke som några husgrunder är något som man kan ta som utgångspunkt när man står på platsen och med fotografiets hjälp för sin inre syn rekonstruerar människors arbete på platsen. 
     Hur mycket roligare är det inte för sinnet, när man exempelvis strövar omkring i våra skogar och plötsligt står framför någon av hundratalet bevarade torpgrunder; med en gång får skogen liv, och man hittar strax ännu fler minnen av människornas liv på platsen, kanske en vattenkälla, en jordkällare några dikesrester som visar var trädgårdslanden låg. 

Till UKF:s startsida     Mer om grafitgruvan i Håtuna    Ämnesområden