På tal om Herman Lindqvist
subjects/grimberg.htm

UKF:s startsida I samband med Hermans Lindqvists uppmärksammade böcker och TV-progam har man jämfört honom med Carl Grimberg när det gäller konsten att popularisera historien. "Herman Lindqvist är vår tids Grimberg". Vi vet att Grimberg blev oerhört populär och man frågar sig vilka mediala möjligheter som hade hjälpt honom härvidlag, före radio och TV. Det skulle vara intressant att veta vad man sade om Grimbergs "Svenska folkets underbara öden" när den höll på att publiceras och hur den marknadsfördes. 

Det vet vi! Här följer ett exempel:
I själva verket hade Grimberg en informationskanal som på sin tid  översteg dagens alla medier när det gällde att nå ut till allt folket, nämligen almanackan. Denna lilla skrift, som utgavs med Vetenskapsakademins monopol, var tillsammans med bibel och psalmbok de mest lästa skrifterna har det sagts. Detta förhållande hade Vetenskapsakademin tidigt insett och almanackan var därför rikligt försedd med såväl praktiska upplysningar som visionära uppsatser med stort läsvärde.

I almanackan 1916 upptas de två sista sidorna av nedanstående reklam för Grimbergs historieprojekt, som detta år ännu inte är helt färdigt. 
 


 
CARL GRIMBERG:

SVENSKA FOLKETS
UNDERBARA ÖDEN

     Under utgivning i 50 häftesdelar - var del ett avslutat helt à 25 öre.
     Färdigt kommer detta arbete att innehålla icke mindre än c:a 4,000 trycksidor med omkring 1,000 illustrationer för det oerhört billiga priset av kr. 12:50.

     Inbundet i 7 originalklotband med stilenligt   försättspapper   kostar  verket  kr. 19:50; d:o med äkta guldtryck och inalles omkr. 50 färgplanscher kr. 23: 70; i band av klot med skinnrygg 30 kr.

      Ur de nyaste omdömena i pressen:
      "Det finns ingen i Sverige, vilken så som Grimberg kan gjuta poesiens och romantikens skimmer över sina berättelser utan att ett grand giva efter för händelsernas faktiska underlag och förlopp. Detta förhållande jämte hans djupa lärdom och grundliga beläsenhet åstadkommer, att man jämte det roande i själva läsningen har det behagliga medvetandet, att det är en säker hand som leder."

      "Knappast har på vår bokmarknad utkommit ett arbete av så utomordentligt värde som detta. Rentav mästerligt framställt"

      "En genial tanke och ett överväldigande ståtligt ämne! Verkligheten, vårt eget Sveriges stolta historia, har blivit en undrens och äventyrens bok! Det gällde blott att förtälja på rätta sättet. Och det är den uppgiften doktor Grimberg i eminent grad lyckats lösa."

       Ur fackmännens omdömen:
       Professorn i historia vid Uppsala universitet 
       L. STAVENOW skriver:

      "Man får i detta arbete se på vår historias före- teelser i en konkret dräkt, vilken låter dem framstå såsom nya eller intressefängslande på ett sätt, som läsaren ej  förut tänkt. Förträffligt har förf. lyckats sammanfatta tidens historiska vetande och bjuder 
blott vad vetenskapen anser visst eller åtminstone antagligt."

       Historikern Professor CARL HALLENDORF skri- ver:
       "Dr C. Grimbergs bok om Svenska folkets under-  bara öden har redan hunnit bli så bekant och så populär, att av en vanlig s. k. anmälan icke alls göres behov. Tillfredsställelsen över det nu presterade gäller lika mycket innehållets soliditet. framställningens behagliga form, det lyckliga urvalet av illustrations- material som det särdeles billiga priset."

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG.

NORSTEDT STHM 1915
            152839