Upplands Lantarbetarförbund - demonstration i Kungsängen 1925
/subjects/demonstration1925.htm

UKF:s Startsida         Ämnesområden

ww

Stor demonstration i

           Kungsängen!

Med anledning av frihetsdagen hålles

   Stor Kamratfest i Kungsängen

                              Söndagen den 7 juni kl 12.30 e.m.

              Samling sker vid Kungsängens järnvägsstation kl 12. och avtågar  demonstrationståget

kl. 12,30 e. m. till Kungsängens festplats

Stor musikkår från Stockholm medverkar

Anmodade att tala äro:

Försvarsministern Per Albin Hansson

och

Jordbruksministern Sven Linders,

Stora festanordningar äro vidtagna.                          Flera basarnöjen.
Vid dansbanan medverkar musikkåren till kl. 11,30 e. m.

  Samtliga kamrater inbjudas att deltaga i demonstrationen. Avdelningarna uppmanas att medtaga sina standar!

                                                 V Ä K L O M N A!
                                                                                                                                    K 0 M M I T T E R A D E

Bilden är fotograferad från kyrkskolan i Kungsängen. Den låg  på platsen för parkeringen vid vägen upp mot Kungsängens kyrka. Till vänster utanför bilden ligger hembygdsgården. Vägen där demonstranterna befinner sig finns ej kvar.  Talare var bl.a. Per Edvin Sköld. Mötet ägde rum 7 juni 1925. Strejken bröt ut 13-14 juli. Se Ivar Lo-Johanssons novell Avdelning 110.

1925 års strejk gav inte alls samma utdelningen som 1919 års skördestrejk. 
I jubileumsskriften 1944 sägs det:
"Arbetsgivarnas motstånd mot alla lönehöjningskrav fortsatte även vid förhandlingar inför förlikningskommissionen och resignerat konstaterar förbundsstyrelsen i sin förut citerade berättelse över strejken att ´varken arbetsgivare eller arbetare kunde tillskiva sig någon avgörande seger'. Dock påpekar förbundsstyrelsen att för omkring 2/3 av förbundets medlemmar var det möjligt att göra upp på av arbetaren fastställda minimikrav. Dessa minimikrav, som gällde för de separata uppgörelserna innebar i löner för årsanställd kördräng 630:- , för djurskötare 700:-, för kuskar m.fl. 775:-, samt för tjänare i husbondens kost 575:- . och timlönen för arbetare utan alla förmåner var 45 öre.