Dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm
En stor manifestation till minnet av dalfolkets arbetsvandringar till Stockholm - och andra orter utan för Stockholm - genomförs 9 - 20 maj år 2000.  torsd-fred 18-19 maj passerar man Upplands-Bro.

UKF:s startsida     Budkavle från Dalarna till Regeringen        Dalupproret 1743Torsd/fred 18/19 maj vandrar man genom Upplands-Bro,
med övernattning i Bro hembygdsgård, Prästvägen i gamla Bro. 

Information på UKF:s telefonsvarare 08-582 413 55 eller 08-582 40 515.
För aktuell information 18-19 maj: mobil 0708-91 90 79

UKF möter vandrarna vid Grans gård (nära Yttergrans kyrka) ca 13.30 - 14.00. De startar kl 9 från Örsundsbro. Om du vill hänga med denna dag kan du ringa Börje Sandén 582 40 515 för närmare upplysningar. Du kan exempelvis ansluta till vandrarna vid Grans gård nära Yttergrans kyrka eller vid Dragets industriområde vid gamla vägen mellan Lillsjöns plantskola och motorvägen (minnesstenen för Karl XIV Johans rastplats). Det är inte så långt från Bålstabussarnas hållplats. Under dessa dagar kan du även nå Börje på mobil  0708-91 90 79.

Klockan 19.00 på kvällen den 18 maj kan du möta dem vid Bro hembygdsgård och höra deras historia innan de går till vila i hembygdsgården. I väntan på dem erbjuder Bro hembygdsförening underhållning och "lägerbål".

Klockan 9 på fredagen börjar dagens etapp. Kort upphåll, ca 10.30, görs vid Tibble gästgivargård, där Börje Sandén berättar om den märkliga händelsen 1743, då några tusen dalkarlar gjorde Tibble till högkvarter och formulerade de frågor man ville diskutera med regeringen. Matrast blir - som sig bör - vid Dalkarlsbacken, ca 11.30, då vi berättar historien om Dalkarlsbackens tillkomst.

Genom Upplands-Bro kan vandrarna följa 1700-talsvägen genom den stora häradsallmänningen. Rövargrottan - Fridegårdsgrottan ligger bara något 100-tal meter från vägen. Även genom Kungsängen går färdvägen längs den riktigt gamla vägen.

Dagarna före 18-19 maj finns UKF:s 16-sidiga folder över vägsträckan Grans gård - Stäket att köpa på biblioteken i Bro och Kungsängen eller genom UKF, 582 40 515. Den innehåller detajerade kartor och vägbeskrivning med kulturhistoriska notiser.

Här kan du läsa projektgruppens senaste  nyhetsbrev 
(PDF-fil som kräver gratisprogrammet Acrobat Reader)

Projektet Dalkarlsvägen - UKF:s tidigare rapportering
Sedan ett år tillbaka har UKF engagerat sig i det projekt som syftar till att återuppliva dalfolkets arbetsvandringar under århundraden. Initiativtagarna och entusiasterna Trons Lasse och Runar Tommila från Dalarna presenterade sin idé på Villa Skoga i februari. UKF har nu bidragit med att rekognosera marschvägen från Grans gästgivargård i Bålsta till Stäket. Just genom Upplands-Bro finns åtskilliga kilometer av den gamla vägen kvar – utan asfalt! Några mindre grupper har redan gått den långa vägen från Falun. Siktet är nu inställt på en större samfälld marsch från Mora till Stockholm i maj år 2000.

Enligt senaste rapport från arbetsgruppen i Dalarna sker starten i Mora 9 maj och den 20 tas vandrarna emot av Gamla stans hembygdsförening på Stortorget.

I slutet av juli 1999 fick Trons och Runar bra TV-tid i Rapport att berätta om projektet. Man hoppas på ett samarbete med hembygdsföreningar och kommuner längs vägen, så tillvida att vägsträckor och kulturhistoria inventeras, blir uppmärkta och beskrivna. 
 

Länsrådet Inger Eriksson med sitt sällskap framför Grans gård nära 
Yttergrans kyrka. Kullorna vandrade Falun-Stockholm på 10 dagar.
"Stockholm ligger på gångavstånd"

Man hoppas också att vandringsglada och kulturintresserade personer i kommunerna slår följe med dalfolket under den dag man går genom resp kommun; ett tillfälle att lära känna sin bygd ur ett annat perspektiv. UKF kommer inom kort att publicera en karta på vandringsvägen från Yttergrans kyrka till Stäket på sin hemsida så att den intresserade kan gå hela eller en del av sträckan. Ta Bålstabussen till lämpligt ställe och gå tillbaka.

En utförlig rapport om projektet finns i tidskriften Dagsverket 1999:3, som utges av Dalarnas Fornminnes och hembygdsförbund och Dalarnas museum.


 


Budkavle från Dalarna till Regeringskansliet
passerade genom Upplands-Bro på gamla landsvägar

Dalregementets marsch längs Dalavägen
TV uppmärksammade Dalregementets marsch i somras för att demonstrera mot befarade nedläggningar av regementen i landet. Några få, bl a Runar Tommila, gick hela vägen med budkavlen. Vid färden genom Upplands-Bro var det ett 20-tal vandrare som slutit upp. Man följde i huvudsak samma vägar som dalfolket förr gick. 

UKF var med och visade tillrätta. Första rastplatsen (följebilar med dricka, mat och packning) gjordes där Carl XIV Johan hade tvingats till uppehåll 1839, när hans resvagn gått sönder upp på allmänningsskogen mellan Bålsta och Bro. Där finns en minnessten med kungakrona att beskåda. Dalavägen genom allmänningen är den ursprungliga, en skuggig väg med grässvål. En skylt var för dagen uppsatt vid de imponerade hålvägarna (rid- och gångvägar), den djupaste – och forntida - bara ett par meter från 1700-talsvägen, som lite längre fram passerar mindre än 100 m från Rövargrottan, eller Fridegårdsgrottan som den numera också heter i grottforskarnas tidskrift.

Vid Tätorp mitt emot Bro-Bålstas golfbana kom man på nytt in på det gamla vägsystemet som leder fram till Bro. Strax innan Kungsängen, vid Sylta, kan man åter gå på den gamla vägbanan förbi Tibble gård – f.d. gästgivargården. Där stod – naturligtvis! - en skylt som erinrade om dokumentet från 1743, då dalfolket preciserade sina frågor och krav på regeringen i en på sin tid internationellt uppmärksammad demonstration som historien kallat "Stora daldansen"
(Bild)

Den gamla vägen fortsätter förbi Kungsängens kyrka, genom Kungsängens centrum fram till Dalkarlsbacken. Här hade man den stora matrasten. Samtidigt fick de vandrande höra historien om hur Dalregementet byggde den första statliga vägen 1665.

Den förändrade syn på "Stora daldansen" som kommit till uttryck på senare år, inte minst genom UKF:s bok i ämnet till 250-årsminnet 1993, har under hösten uppmärksammats i tidningen Dalademokraten 99-10-25.

UKF:s startsida     Budkavle från Dalarna till Regeringen   Dalupproret 1743