Minnesstenen - mötet vid Kungsängens kyrka 1502
subjects/minnessten_1502.htm

UKF:s Startsida    


  Minnesstenen vid Kungsängen kyrka 1502  
Mer om Minnesstenen
 
Genom åren har jag många gånger berättat om Minnesstenen som hembygdsföreningen lät resa 1945 vid Kungsängens kyrka. Historien bakom den är betydelsefull långt utöver det rent lokalhistoriska intresset. Men historia är inte så sällan mer komplicerad än vad som framkommer, när den kortfattat berättas som ett turistiskt inslag vid en rundtur i kommunen eller vid ett föredrag i hembygdsföreningen. Eftersom händelsen spelar en roll i vår riksdags historia känns det angeläget att närmare belysa just den sidan av saken. Men håll i minnet att all historieskrivning inte är något annat än skrivarens tolkning av befintliga källor. Även den akademiska historieskrivningen är ett resultat av institutionens samlade åsikter om källorna och den forskarkultur som för tillfället råder. Jag ser historieskrivare som historiegörare!

 

     Det intressanta med mötet på Näs’ äng är inte bara upplysningen att allmogen deltagit tillsammans med andra ofrälse folkgrupper.  Sådana möten hade skett också tidigare. Men man har inga påtagliga vittnesbörd om att den folkliga närvaron också betytt att allmogen deltagit i omröstningar på ett sätt som vi kallar  demokratiskt,  att det således handlat om en beslutande folkmenighet.