Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Här lagras filer med fakta i en systematisk katalog - den är inte komplett ännuI
I filen nyheter.htm lagras de flesta fakta-filerna  med senast inlgada överst - inte hller den är komplett

UKF:s Första sida.    Ämnesområden      Nyinlagda filer

(artiklar-sorterade.htm)
Senast inlagda/reviderade filer med faktaupplysningar
Bro - Låssa - Kungsängen - Västra Ryd - Håbo-Tibble - Håtuna (ej specifierat ämne)

Kungsängen
Widmans hembygdsbok 1927 - samhällsförhållanden, skolor, fattigvård m.m.
2008-02-07
Korsängen - Kungsängen - Hovstallängen; anteckningar ur jordeböcker
2008-02-07
Kungsängen på 1940-talet. Bengt Carlssons modeller. Stationsområdet, Kyrkan, Ekhammar
2005-05-05
Tolkningen av sockennamnet Näs i Stockholms-Näs, nuv. Kungsängen. "näs" eller "ed"
2005-08-19


Låssa 
Historia om Alholmen i Norra Björkfjärden 17 A4-sidor. pdf-fil
2008-02-07
Ådö i slutet av 1700-talet. Gårdshandlingarna berättar. Människors vardagsförhållanden.
2005-05-04
2005-05-04
2003-05-24
Spånga gamla bytomt - äldsta registrerade ortnamnet
2002-12-23
Fältvandring med gammal karta vid Säbyholm
1997-07-02


Bro

Dammanläggningar i Upplands-Bro. Exkursion; miljövänlig energiutvinning. dokumentation
2007-08-05
2003-12-02
1999-05-02


Håtuna

Födda i Håtuna 1708 - 1929.  Gun Björkmans inventering
2006-04-22
Torp och torpare i Håtuna socken. Gårdar med underliggande torp
2006-02-05


Håbo-Tibble

2007-03-08


Upplands-Bro kommun


2000-08-26
1998-07-24

Potatisodling i Sverige och Eva de la Gardie  Brännvin, puder, mjöl - experiment på Almarestäket
2008-12-06
2008-12-06
2008-12-06


Arkiv - Antikvariskt - Lantmäteri - Jordeböcker

Lantmäterikartor/Jordeböcker  för Upplands-Bro. Ant. ur Svenska Lantmäeriet 1928
2008-11-23
Äldre jordeboksuppgifter 1875 - 1500-talet Bro    Låssa     Kungsängen    Västra Ryd socken
2002-05-24
Brogårdsarkivet:         Enligt  Riksarkivets register      Arkivets historik
2007-09-09
2005-11-18

Biografi över Aschaneus - första formellt utnämnda riksantikvarien 1630
2005-09-16
2002-12-20
1997-09-28


Medeltid

Byggnad funnen under Uppsala domkyrka - kyrka eller det omdiskuterade hednatemplet
2005-08-19


Gårdsarkiv

2007-02-07
Norrboda mjöl- och sågkvarnar omkr år 1800 - miljövänlig energiutvinning.    PDF-filen
2007-02-07
Almarestäket

Almarestäket  1187-1463. främst ur Upplands handlingar. ur Det  Medeltida Sverige. pdf-fil
2008-01-11
Ortnamnskorten för Almarestäket. Ur  Ortnamnsarkivets samling. 6000 kort för U-Bro
2007-01-24
Sancte Eriks gård, Fabian Månsson 1922. Kortf. notiser/kronologisk tabell Almarestäket
2008-11-23
Krönikespelet om Almarestäkets historia - originalmanus, 8 scenbilder. PDF
2005-02-05
1999-02-06
2001-05-13
Filer öveverförda från Ämnesområden
Almarestäket  i  Det Medeltida Sverige (DMS)   1187 - 1463   Arkeologiska undersökningar
Historiska handlingar.  Tillägg 2005     Stäket i litteratur och musik
Musikalisk salong på Almarestäket - Monumentholmen med gjutjärnsmonumentet

Olav den helige och Stäket
Hvarest grävde sig Olof Haraldsson ut ur Mälaren.  HT 1893.  Intressant dåtida översikt
Olav den helige i Mälaren år 1007-08.  Stocksund - Stäksund eller Norrström?
Olav den helige i Mälaren 2.  Utökad förklaring med anledning av debattinlägg
Stäksund - Stocksund - Norrström. Är det samma sund som menas?


Börje Sandén och UKF

2001-04-19
Vad hände egentligen? - om vikten att gå till källorna
2006-04-22
Vad är historia egentligen? - Finns det någon definition på begreppet historia?
2006-04-22
Synpunkter och betraktelser i historiska och antikvariska ämnen. Programförklaring.
2006-04-22
Research - studieanteckningar till grund för artiklar. Kompletterande Kortfattade, Detaljerade
2005-12-03
UKF:s Nyhetsbrev 1987-2004.  Följ UKF:s utveckling under 18 år
2004-08-20
2004-05-15
2001-04-19
1999-11-28
Jubileumsprogrammet på Historiska museet sönd 14 sept
1997-08-19
1997-08-16
Stäket - Stäkets stad - färja  - ro

2008-01-11
2008-01-11


Förkristen religion - forntidshistoria i allmänhet

Forntidshistoria - förkristen religon. Länkar till nordisk hedendom
2007-12-25
Härnevi och Lilla Ullevi.  Karta   Lars Hellbergs Hedendomens spår i uppl. ortnamn
2007-12-25
Haernevi - en gammel svensk og norsk gudinde. Magnus Olsen.  Christiania 1908
2007-12-25
Förbjunda namn. Jöran Sahlberg  1918. Förklaring av noa-namn. Guden Ull
2007-12-25
Filer från Ämnesområden
Fruktbarhetsgudarna Ull och Härn     Skålgropar i Upplands-Bro. Ur hembygdsboken  Sandén
Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring       Läsa mer om Rösaring


Bemärkta personer 

Några bidrag till 300-årsminnet av Linnés födelse. Linnés om människans ursprung - Darwin!
2007-04-10
"Anteckningar om Linné"  Börje Sandéns anteckningar kring John Takmans skrift från 1957
2007-04-10
Jacob Mörk - romanskrivande präst i Upplands-Bro
2006-05-21
2008-09-03
2008-09-03
Malla Silfverstolpes memoarer - ett urval av sådant som intresserar oss i Upplands-Bro
2008-11-02
Arvid Horn. Studieanteckningar efter Anders Fryxell och Sven Grauers (pdf-format)    
2005-12-03
2005-12-03
Ur  Carl Tersmedens memoarer - När flottan besköt demonstranter i Mälaren (pdf-format)
2005-12-03
Oscar Sjölander - se egen avd

Carl Larsson och Gustav Vasas intåg i Stockholm. Blåklinten på hästens hjässa.
2005-10-20


Sammhällsfunktioner

Electriciteten kommer:     Till Bro      Till Håtuna

Byordning för Uppsala län. Bild av upplänningsn vardagsliv på 1800-talet        PDF-fil
2007-01-11
Alsnö stadga - förutsättningen för Håtunaleken och dess fortsättning
2006-04-22
Folklore
2006-12-31
Smöjning - anteckn  ur Etnologiska studier av Nils Hammarstedt;  Hela  uppsatsen som pdf-fil
2008-11-05
Om stegling och rådbråkning. Johan III:s brev i saken 1584
2005-09-18
Nationaldag-nationalsång-allsång. Om valet av motiv, om tillkomsten av Du gamla, du fria
2005-09-19
Skålgropar - älvkvarnar
Skålgropar i Upplands-Bro. Ur hembygdsboken. Börje Sandén
När de sista skålgroparna smordes. Ur RIG 1956

Vägar och broar

Väg- och brobyggnad - förteckning över artiklar med länkar
2006-09-15
Väghistoria i Upplands-Bro I  Innehållsförteckning
2006-09-15
2006-08-21
2006-08-21
2005-10-10
2005-10-10
Allmogens besvär  Inledning  Alla besvär i PDF-fil med fritextsökning
2004-12-21
Handlingar rörande Jacob Cosswa  (Dalkarlsbackens tillkomst 1665)
2006-09-15
2000-06-26
HålvägarForntida färder - Vikingatid
Upplands-Bro och vikingatiden. Vår bild av vikingen har ändrats.  Många länkade kommentarer
Vikingar världen runt    Olov den helige     Sigtunas förstöring     Vår bild av vikingen ändrad
Vikingafärder till Ryssland      Ingvar den vittfarne     Svenskar i österled      AmalrikRösaring - kultplats - labyrint - processionsväg 2006-05-21
Rösaring - introduktion  vid "grand tour" och Arkeologdagen 2006
Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén, 1984, slutsåld sedan länge
Fruktbarhetsdyrkan vid Rösaring - i allt väsentligt detsamma som i Fifty years
Introduktion och Tacitus' text på svenska   (under bearbetning 2006)
The Sun and the Rösaring Ceremonial Road - reviderad rapport febr 1997
Processionsvägen - ur astronomisk synvinkel    "Himlen styrde vägvalet". DN-artikel 97-04-23
Introduktion och Tacitus' text på svenska 

2006-07-27
Bilder från månpassagen vid Rösaring 10-11 juli 2006
2006-07-27
2006-11-20
Fifty years with the Cult Site of Rösaring, ur Viking Heritage Magazine
2002-11-30
1997-05-31
Rösaringsprojektet - sommarens arkeologiska undersökning. 1997
1997-08-20
2002-10-23
2002-10-23
1999-08-26
Länsmuseets forskningsprojekt 1996 - 199?  Undersökningarna sommaren 1998
Ett arkeologiskt forskningsprojekt- beskrivning; förutsättning 1996

Allmän beskrivning av Rösaring/Rösaringsområdet.    

Labyrinter
Draget - fornborg - kultplats


2005-09-20


Granhammar - Granhammarsmannen   - välbevarad forntidsmänniska - unikt fynd från 1953
1980 gav regering rivningstillstånd för huvudbyggnaden på Granhammar efter många års diskussioner om - och hur - byggnaden skulle kunna utnyttjas av nyetablerade Svea Livgarde.
När Granhammar räddades från rivning - 1980-talet. PDF
Hembygdsbokens text om Granhammar (Det hände i Upplands-Bro, 1983, Börje Sandén)
2005-02-18
1999-03-14
Granhammarsmannen - forntidsmänniska ger ny kunskap  1999 förkortad version
Jonathan Lindströms originalmanus till artikeln i Bygd och Natur 1999:1 "I mördarens spår"
Artikeln i Fornvännen 1959 "Bronsåldersfyndet från Granhammar i Västra Ryds socken, Uppl."
Antropologisk analys av skelettdelarna från Granhammar, Fornvännen 1959
Zuzammenfassung.   A. Odelberg /  N-G Gejvall
1999-03-14


Håtunaleken - Håtuna


Håtuna Krönikebok.  Sammanställning av protokollsutdrag o.dyl.  Edwin Hedin
Kulturstig vid Håtuna kyrka
2003-08-29


Oscar Sjölander
Oscar Sjölander - inledning med länkar till flera filer
2005-10-16
Oscar Sjölander - "Reportage" från Historiska museets utställningskatalog Historiska Nyheter
2005-10-26
Sjölander - Ur Ivar Lo-Johanssons  Statarna - Sjölanders begravning - Bouppteckning
2005-10-26
2005-10-26
2005-10-26

2005-10-20
Kvistabergs Observatorium
2005-10-20
Kvistabergs observatorium  Nils Tamms donation.   Sammandrag av en längre biografi
2005-10-11
Nils Tamm 1876-1957 Konstnären - Amatörastronomen    Åke Wallenqvist  pdf- 8 sidor
2005-10-11


Kungörelser - landshövdingen - Kungl.Maj:t

2005-05-0r
2003-10-10


Hushållningsjournalen 1776 - 1813

2003-10-01
2002-01-26


Svenngårds hembygdssamling

Svenngårdska samlingen -introduktion rill  tolkade excerpter i närmare 30 pärmar
Svenngårds pärmar med gårdshandlingar. Sv1, Sv2, Sv3, Sv4, Sv5, Sv6
Svenngårds kartor - finns i Stockholms-Näs hembygdsförening
2004 -12-20


Kartor


Soldathistoria - Husförhörslängder - Generalmönsterrullor o.dyl.  Eva Axlund. PDF
2005-03-13
Soldathistoria - Introduktion.   Soldater i Håtuna, Håbo-Tibble och Bro
2005-03-13
Soldathistoria i Håtuna och Håbo-Tibble, soldattorp. PDF-filer fritextsökning  Gun Björkman
2004-11-03

2005-02-18
Kommunal politik

2005-02-09
Rivningen av godsmagasinet i Bro. Börje Sandéns kommentar, inlagor, insändare
2003-11-18


Ortsbor berättar  /  Vi skriver i Upplands-Bro Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80

Ortsbor berättar - inledning med länkar till ca 150 artiklar
Ortsbor berättar ca 150 artiklar, omnämnda personer, platsnamn, sakregister, PDF, sökning

2004-11-20
Vi skriver i Upplands-Bro. Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80, PDF, fritextsökn
2004-09-24
En arbetarkvinnas liv som herggårdspiga och jordbrukarhustru. Håtuna och Håbo-Tibble

Lizinka Dyrssens berätterlse i livet på Öråker     Del 1Del 2Del 3
2005-08-21
Lambert Wahlberg. En cykelfärd i fäders spår på 1950-talet.  pdf-fil
2006-02-15
Irma Hådell. Ur "Minnenas bok" - minnen från Negelstena      pdf-fil
2006-02-15
2006-12-31
Mälarbåtarna - Dagmar Tamm      "Det glömmer jag aldrig" - 1:a världskrigets utbrott
1997-12-28
Ur En hembygdsbok från 1820 - Västra Ryd
1997-12-26
Folklivsberättelser - ny bokserie. Kuskens pojke
1997-12-26
Filer hämtade från Ämnesområden           
Arthur Lundwall. Berättar om folk i Håbo-Tibble och Håtuna. Många gamla fotografier. pdf-fil
Marie-Charlotte Leire. Minnen från  Frölunda - Kungsängen - Lennartsnäs i  Upplands-Bro
Erik Rexhammar: amatörteater i Bro på 1930-40-talen - ljud- och bildillustrationer
L.J. Öberg: Ur en hembygdsbok från 1820  Aschaneus: Biografiska upplysningar. Sandén 1975
Aschaneus: Beskrivning från 1600-talet - Några ortnamn
Börje Sandén. Att upptäcka sin hembygd. Vår väg till lokalhistorisk forskning  UKF:s tidskrift Kultur & Historia. Upplands fornminnesförenings  medalj  i Upplands fornminnesförenings årbok
 

Fornsigtuna

Fornsigtuna som forskningsobjekt. Är tiden mogen för en fördjupad grundforskning?
2004-05-18
2002-12-20
2004-05-14
Fornsigtuna under medeltiden. Obesvarade frågor
2003-12-15
Fornsigtuna - tolkning av källskriften från 1612   källskriften = medeltid; utgävningen = vikingatid
2003-12-12
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 1. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984
2002-12-20
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 2. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984
2002-12-20
Signhildsberg-Fornsigtuna. Några kronologiska data
2002-12-20
Sagan om Habor och Signhild. Ur Fornsigtuna-en kungsgårds historia
2002-12-20
Filer hämtade från Ämnesområden > FornsigtunaRunstenar - Runtexter

Runstenar i Upplands-Bro    Texter - kommentarer - bilder            Även länkar    
Assurstenen  har gett namn åt kyrkan, församlingen, socknen,  häradet,  kommunenSigtuna

Sigtunas förhärjning 1187 - enl. ryska Vetenskapsakademins historieskrivning 1949
2003-09-25
2003-09-25
Amalrik - avstängd från universitetet i Moskva när han inte slutade att forska om Rurik
2003-09-25
VikingatidenUpplands-Bro och vikingatiden.  Två historiskt belagade vikingafärder till och från Mälardalen
2003-09-24
Nestorkrönikan med Rurik och varjagernas grundande av Ryssland 862
2003-09-25
Olav den helige i Mälaren år 1007-08.  Stocksund - Stäksund eller Norrström?
2005-10-10
Legendariska Olofssagan - förkortad version av texten i Heimskringal. Snorre Sturlasson
2005-05-20
2007-09-09
2001-09-06
Filer överförda från Ämnesområden

Dalkarlsvägen

Dalkarlsvägen - UKF:s del i projektet 1998-2003
2003-05-21
2001-04-19
1999-08-26
1999-02-06


Dalupproret 1743

Börje Sandéns tal på Stortorget med erinran om händelserna 1743
2003-05-17
Börje Sandén läser inledningen av Boken Dalupproret 1743  Ljudfil - mp3  6 minuter
2006-12-31
2005-05-07
Dalupproret 1743 - Register över artiklar
2003-04-20
Dalupproret 1743 - kommentarer till huvudtext   Bjarne Beckman om sanningshalten i beskrivningen - Flottan beskjuter demonstranter på Norra Björkfjärden
2003-04-20
Dalupproret 1743 - Förhandlingsprotokollet
2003-04-20
Dalupproret 1743 - ny inledande artikel 2003
2003-04-20
Vad hände egentligen? Dalupproret 1743  Förord nov. 2002
2002-11-24
Sverige nära inbördeskrig. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Rec
2002-11-24
2000-06-06
2002-01-25
När Sverige är ordförandeland i EU                                                      Förord 2
2001-03-04
2000-11-30
1999-08-25
1998-07-10
1999-06-25
Filer överförda från Ämnesområden
Artikel 2003-04-20    Ursprungligt förord 1993 med kommentarer       Förord 1
Artikel 2003-04-15    Rev. När Sverige öppnade dörren för folket
Artikel 2002-11-24    När herrarna skulle ställas till svars                     Förord  3
Artikel 2002-06-26    Vad säger läroböckerna
Artikel 2001-12-19    Ny doktorsavhandling om Dalupproret 1743
Artikel i Aftonbladet    Karin Sennefelts avhandling och Alf Åbergs bok
Artikel 2001-12-19    UKF:s bok och Sennefelts avhandling
Artikel 2001               Dalallmogen redovisar tankegångar som styr deras handlande
Artikel 2001               Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare - representativ demokrati
- Hörsamt memorial - valda representanter ansvariga inför sina väljare
- Underdånigst memorial, sekreterare/talesman på egen bekostnad, missnöje med den valde
Läs inledande artikel - ursprungligen publicerad i UKF:s skrift Kultur & Historia 1994
Läs uppföljande artikel publicerad på vår Internetsida

Grunden till offentlighetsprincipen finns faktiskt formulerad redan   i dokumentet från Kungsängen 19 juni 1743

- Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare debatteras 1743 - principalatsläran
- Den nya synen på händelsen - sammanfattning av Alf Åberg enl Rec i SvD -94
- Historiskt dokument: Tibble-dokumentet
- Artikel kring - Offentlighetsprincip, representativ demokrati
- Budkavle från Dalarna till Regeringskansliet 1999


Svensk demokratirörelse

Svensk demokratirörelse på 1700-talet slås ner av regering - riksdag - militär 
Kungabesöket 2008 -  Börje Sandéns tal  Svenska riksdagens tillblivelse och utveckling  i lokalt perspektiv -  med förklarande länkarDatorn och hembygdsforskning

Datorn i hembygdsforskningen 18998-01-30
Synpunkter  - betraktelser

1999-12-19
1999-06-25


Debatt


Offentlighetsprincip och representativ demokrati i ett historiskt perspektiv

Ny doktorsavhandling om Dalupproret 1743 - Karin Sennefelt
Kanoner laddades med hagel....    Artikel i Aftonbladet 

Stockholms äldsta historia

Kontroversiella frågor kring Stockholms grundläggning
Godsmagasinet vid Bro station.  Sakfrågan och beslutsprocessen
Reaktionerna från hembygdsrörelsen och den politiska minoriteten:
Kvistabergs observatorium
Framtiden hotad?


Rövargrottan

2000-05-27
2000-05-27
2001-09-06
UKF:s bokutgivning   1999
1999-08-26
1999-11-28
UKF:s skrifter     1999
1999-11-28
2000-02-02
2000-05-27
2000-02-02
2002-03-05
1998-02-05
2001-09-06


Grafitgruvan - Projektet Kringelgruvan      1999 1999-03-14
1999-03-14
1999-03-14


Ångbåtar
Kommunikationer i Upplands-Bro 1998-10-15
1998-10-25
1998-10-25
Filer hämtade från Ämnesområden

Hur bygden fick sin järnväg - förhistoria, byggskede, introduktion    

Barbershop Singing - Bro d´River Boys 1998-09-05
1998-11-07
1997-06-18

Intressant litteratur 1997-05-31