Rösaringsprojektet - delrapport hösten 1996
(införd 96-11-29)      (rosfors2.htm)

Åter till Första sidan            Tillbaka till Rapporter            Tillbaka till Rösaring

Första rapporten
(96-06-19)Länsmuseet - UKF - Stockholms läns amatörarkeologer
Länsmuseet driver projektet med Peter Bratt som ledare. UKF ingår i ledningsgruppen och Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion medverkar med personal. En sammanfattning av Peter Bratts projektbeskrivning finns att läsa i rapporten 96-06-19 Projektet inleddes under våren med en sammanställning av befintligt arkivmaterial, varvid UKF:s lantmäterikartor och vissa andra uppgifter kring området kunde utnyttjas.

Specialinventering
Under sommaren avslutades den specialinventering som jag berättade om i Medlemsinfo 1996:4. Rolf Rydén från Riksantikvarieämbetet har tillsammans med sammanlagt 10 amatörarkeologer finkammat ungefär ¾ av Låssa socken under 9 dagar i jakt på ev oupptäckta fornminnen. Vi har hunnit med 1-1,5 kvkm om dagen. Det var inte mycket nytt vi hittade. Kända fornminnen inspekterades och uppgifterna om dem kontrollerades. Mest intressant är några spännande stensättningar vid 5-m nivån nedanför torpet Leran; de kan möjligen vara rester av bryggor, som kan ha haft anknytning till kultplatsen uppe på åsen.

Kartering
Under oktober månad fortsatte i stort sett samma arbetsgrupp med kartläggning av ett större gravområde öster om Stora Ekeby. Under våren skall karteringen fullbordas och då skall också området kring de förmenta bryggorna kartläggas och undersökas.

Vad händer 1997?
Kommande undersökningar I planerna för 1997 ingår också en provgrävning under sommaren på det område där själva boplatsen anses ha legat. Resultatet av den undersökningen ligger till grund för ev forstatta grävningar 1998. Amatörarkeologerna i länet kan se fram emot en intressant säsong med grävningar både i länsmuseets och riksantikvarieämbetets regi.
 

Bilden av labyrinten förstoras om du klickar på den
Upp

Processionsvägen karta

Tillbaka till Rapporter
Åter till Första sidan

Upplysningar E-post till Börje Sandén