Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt.
införd (96-06-19)      (rosfors1.htm)        Tillbaka till Rapporter        Åter till Första sidan

Rapport hösten 1996 berättar om fortsättningen
(införd 96-11-29)

Grave-field
Forskningsprojektet kring Rösaring (engelsk text) har nu tagit sig konkret uttryck i form av en mycket fyllig och genomarbetad projektbeskrivning utförd av arkeologen Peter Bratt vid Länsmuseet. Därmed stundar nya intressanta arbetsuppgifter för länets amatörarkeologer, och Upplands-Bro-borna kan se fram emot nya rapporter om denna unika fornminnesplats. Tillsammans med hembygdsrörelsen och Riksantikvarieämbetet har en strategi lagts upp för arbetet.

För några veckor sedan berättades att en snabbinspektion av området nedanför Rösaring stod för dörren. Tack vare förra årets röjning i markerna och Ekeby-fårens betning kunde vi iakttaga tidigare okända stenformationer nedanför torpet Leran. Rolf Rydén från RAä blev intresserad och kunde snart meddela att han fått arbetstid för ett omfattande inventerings- och karteringsarbete. Under tiden hade Länsmuseet och UKF sammanställt alla sina tillgängliga upplysningar om Låssa socken i form av kartor, inventeringar, jordeboksuppgifter, ortnamnskort och litteratur. Med detta som grund har sedan Peter Bratt författat den mycket intressanta projektbeskrivningen.

Den 18 juni började en omfattande specialinventering av större delen av Låssahalvön. Den syftar till en minituös undersökning. I skrivande stund går ett brev ut till länets amatörarkeologer med förfrågan om det finns intresserade medlemmar, som vill ägna några semesterdagar åt detta inventeringsarbete. Rolf behöver ett par personer som hjälp varje dag för att med en hastighet av ca 1,5 kvkm per dag ströva igenom praktiskt taget hela Låssa socken på jakt efter okända fornminnen. Verksamheten läggs upp som en utbildning för amatörarkeologerna, som här får lära sig helt andra saker än själva grävningstekniken. Här får de gå tillsammans med en erfaren spanare och lära sig att läsa av landskapets hemligheter. Så många som möjligt skall erbjudas denna undervisning.

Därefter kan det bli dags för kartering av de hundratals gravarna, och den förmodade bronsålderstida boplatsen med sina skrävstenshögar nedanför åsen. Nu när marken är röjd och avbetad syns några till diametern mycket stora gravhögar ligga på rad omgivna av många mindre gravar. Hur många gravar som förstörts vid vägens anläggande och hur många som blivit bortodlade kan vi inte ens gissa oss till. Strax under plogdjup finner vi Stora Ekebys "svarta jord" över ett stort område.

I förlängningen är fosfatkartering och undersökning med metalldetektor ett önskemål från Peter Bratts sida. Resultaten av de nu planerade undersökningarna kommer att avgöra om det hela kommer att avslutas med arkeologiska undersökningar.

Jag kan - utan att lova för mycket - avsluta den här lilla rapporten på samma sätt som i förra numret: "Det kommer, som synes, att bli anledning att återkomma till ämnet Rösaring" .

Tillbaka till Rapporter

Åter till Första sidan

Upplysningar E-post till Börje Sandén