Rikshistoria i lokalhistoriskt perspektiv

Några exempel där lokalhistoria och rikshistoria möts

Av Börje Sandén
.
/rikshistoria/perspektiv.htm
UKF:s Startsida                                       reviderad 2016-07-11
Inledande resonemang kring den "gränslös lokalhistorien'"
- lokalhistorisk forskning är av naturen tvärvetenskaplig
- forskaren bevakar aktuella forskningsobjekt över lång tid

Aktuell forskning ingång till mer eller mindre pågående forskning

Äldsta kartorna - något att säga oss idag?

Relativa väderstreck - nytt forskningsobjekt - gäller våra äldsta skrifter
Väderstrecken skall inte läsas som på en karta.  Introduktion.
Adam av Bremen - inga fel på väderstrecken om de läses "relativt" 
       Väderstrecken skall läsas från sin plats i texten
Isländska texter / Adam av Bremen - "relativa väderstreck"  löser problemet ?

Olav den Heliges besök 1007-8   Platsen för sagans Stoccsund

Dalupproret 1743 - Tibble-dokumentet. Författat på Gästgivargården 1743
i Kungsängen. Publiceringen i UKF:s bok Vad hände egentligen? Del 3 år 1993
gav historien kring "Stora Daldansen"

Håtunaleken - blev en viktig  utgångspunkt för tillkomsten av vår första grundlag

Fornsigtuna - ännu på 1970-talet diskuterades inte dess plats vid Signhildsberg i Håtuna inom aktuell forskningen

"Tibble-Promemorian"  en bricka i spelet kring 1809 års regeringsform

.................................,,,.    Under uppläggning  ,,,,,,,,.................................
Annan tolkning av Adam av Bremens skrift om Nordens geografi har skapat begreppet "Relativa väderstreck"

Rösaring - labyrint - processionsväg - Ger oss historien om forntida fruktbarhetsdyrkan

Ärkebiskopsborgen - Sveriges största medeltida borgruin - ger oss historien hur Europas näst äldsta parlament skapades och varför Stockholms Blodbad ägde rum.