Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Här kan du snabbt komma till  viktigare och senast inlagda sidor med  fakta.

UKF:s Första sida.    Ämnesområden      Rapporter


/(nyheter.htm
Senast inlagda/reviderade filer med faktaupplysningar
Namnet Bro - i förnyad belysning
2016-03-07
Kulturarvsdagen 2015 - Börje Sandéns tal i Kulturhuset
2015-09-30
Fornsigtunas forntida och medeltida byggnadslämningar
2015-09-30
Fornsigtuna som forsknngsprojekt - Bas-materiial - fakta och argument
2015-09-30
Att tolla gamla kartor - viktiga tillägg 2013 - rapport vid Kartografiska Sällskapet vid Elmiamässan
2015-09-30
Kulturskatten i Låssa och Håbo-Tibble kyrkor.  Kungörelser berättar om bygden
2012-0622
Skvaltkvarnens historia men illutration. Harry Norrgården.
2012-06-19
Säbyholmsskolan - Reglemente från 1913
2012-06-17
Säbyholmsskolan - artikel i Enköpingsposten 1967
2012.06-17
Tibble-dokumentet - två centrala frågor i aktuell politisk historia

Rösaring - artikel i Populär Arkeologi år 2006 - Bild av fullmånen vid horisonten rakt i söder

Äldre statistiska fakta om Upplands-Bro. Samhällsutvecklingen
2011-02-18
Svenngårds dokumentsamling - lösa papper, historiska dokument i mappar. Databas med 585 poster.
2011-0105
Tibble gästgivargård och by. Samlat paket från Svenngård, brogårdsarkiv (lyft till hemsidan  fr katalog
2011-01-03
Byggnadsminnesförklaringen av Granhammar 1994. Värdefull byggnad som försvarsmakten ville riva
2010-12-23
Berättande kommentar om innehållet och arbetet med Brogårdsarkivet. Gudrun Sandén
2010-03-31
Villa Skoga  > Privatbostad > Unikt Pojkhem > Förenings- och Utställningslokal
2010-03-01
Orter i Upplands-Bro - kortare och längre anteckningar samt vissa artiklar drygt 100 sidor
2009-12-17
Problem vid undertecknandet av regeringsformen 1809. Allvarlig kris under lång tid blev mörklagd
2010-03-31
Riksdagsprotokollet 6 juni 1809 - ordagrant återgivet - med underskrift,  inget allvarligt problem!!
2010-03-31
Vad hände egentligen Märkesåret 1809? - Regeringskansliets hemsida  - Vad förtiger man?
2009-10-12
Carl XIII:s märkliga tal 27 juni 1809 då bondetståndet förmåddes att underteckna grundlgagen.
2009-10-12
Carl XIII:s tal till riksdagen, daterat 1 juli 1809
2010-03-31
Riksdagsprotokollet 27 juni 1809 till vilket ovanstående tal  bifogats
2009-10-12
Lilla Ullevi - arkeologidagen 2009 - "Viet i Lilla Ullevi är helt  unikt i arkeologiska sammanhang
2009-10-12
Krig - Revolution - Kungen avsatt - Ny regeringsform - Märkesåret 1809 . - Dold historia
2009-10-12
Adlersparre - 20-talet filer kring  revolutionen och regeringsformen 1809
2009-04-21
Nytillkomna intervjuer med Upplands-Bro-bor
2009-02-15
Sancte Eriks gård av Fabian Månsson 1922. Kortfattade notiser/kronologisk tabell för Almarestäket
2008-11-23
Bro d´River Boys and Girls - Enköpingsposten dec 2008
2008-12-18
Nordiska musets medalj till Gudrun och Börje Sandén i Ledungen - hembygdsförbundets tidning
2008-12-18
Mälardalens tegel   Brogård i Haga tegelbruks arkiv. Börje Sandéns anteckningar 1983
2008-12-18
1720 års mantaluppgifter för socknarna Bro och Näs (Kungsängen) i Upplands-Bro
2008-10-19
Register Lantmäterikartor/Jordeböcker för Upplands-Bro. Anteckn. ur Svenska Lantmäeriet 1928
2008-11-23
Smöjning - anteckningar  ur Etnologiska studier av Nils hammarstedt;   Hela  uppsatsen som pdf-fil 2008-11-05
Malla Silverstolpe - Inledning (27 s) till den tryckta versionen år 1914. pdf.fil
2008-11-02
Malla Silfverstolpes memoarer - ett urval av sådant som intresserar oss i Upplands-Bro
2008-11-02
Kungsängen - Widmans hembygdsbok 1927 - samhällsförhållanden, skolor, fattigvård m.m.
2008-02-07
Korsängen - Kungsängen - Hovstallängen; anteckningar ur jordeböcker
2008-02-07
Historia om Alholmen i Norra Björkfjärden 17 A4-sidor. pdf-fil
2008-02-07
Stäketfläcken - Stäkets stad
2008-01-11
Stäkets stad - rekonstruktion av kartan 1627
2008-01-11
Säbyholmsskolan 1911-1972; Sunnerdahls hemskolor på landet; Sunnerdahls praktiska ungdomsskola
2008-01-11
Härnevi och Lilla Ullevi.  Kartan som illustrerar Lars Hellbergs Hedendomens spår i uppl. ortnamn
2007-12-25
Haernevi - en gammel svensk og norsk gudinde. Magnus Olsen.  Christiania 1908
2007-12-25
Förbjunda namn. Jöran Sahlberg  1918. Förklaring av noa-namn. Guden Ull
2007-12-25
Forntidshistoria - förkristen religon. Länkar till nordisk hedendom
2007-12-25
Olav den helige/Olav Haraldson:    Seglats i Mälaren år 1007: 1Dito 2Stora sagans översättn
    Ordagrann avskrift   Artikel i Historisk Tidskrift 1893.   
2007-09-09
Brogårdsarkivet:  UKF:s basmaterial.     Riksarkivets register      Arkivets historik
2007-09-09
Dammanläggningar i Upplands-Bro.  Apropå miljövänlig energiutvinning. Exkursionsdokumentation
2007-08-05
Almarestäket  1187-1463. främst ur Upplands handlingar. ur Det  Medeltida Sverige. DMS. PDF-fil
2007-04-15
Ortnamnskorten för Almarestäket. Ur  Ortnamnsarkivets samling av ca 6000 kort för Upplands-Bro
2007-01-24
"Anteckningar om Linné"  Börje Sandéns anteckningar kring John Takmans skrift från 1957, Pdf-fil
2007-04-10
Några bidrag till 300-årsminnet av Linnés födelse. Linnés åsikt om människans ursprung - Darwin!
2007-04-10
Electriciteten kommer     Till Bro       Till Håtuna
2007-02-23
Provnsialläkardistriktet i Västtibble 1864-1919      PDF-filen Vasttibble.pdf
2007-03-08
Norrboda mjöl- och sågkvarnar omkr år 1800 - apropå miljövänlig energiutvinning.    PDF-filen
2007-02-07
Brogårdsarkivet - Bro Hof Slott  - bygd i förvandling - urval av  historiska handlingar
2007-02-07
Byordning för Uppsala län. Bild av upplänningsn vardagsliv på 1800-talet        PDF-fil
2007-01-11
Börje Sandén läser inledningen av Boken Dalupproret 1743  Ljudfil - mp3  6 minuter
2006-12-31
Minnesord om ortsbor i lokalpressen under 40-50-talen
2006-12-31
Arkeologidagen vid Rösaring 2006    -   artikel i Populär arkeologi      -    Raä:s enkätsvar
2006-11-20
Handlingar rörande Jacob Cosswa  (Dalkarlsbackens tillkomst 1665)
2006-09-15
Väg- och brobyggnad - förteckning över artiklar med länkar
2006-09-15
Väghistoria i Upplands-Bro I  Innehållsförteckning
2006-09-15
Fullmånen skiner in i processionsvägen. Sällsynt fenomen.
2006-07-27
Bilder från månpassagen vid Rösaring 10-11 juli 2006
2006-07-27
Läs mer om Rösaring
2006-05-21
Jacob Mörk - romanskrivande präst i Upplands-Bro
2006-05-21
Vad hände egentligen? - om vikten att gå till källorna
2006-04-22
Vad är historia egentligen? - Finns det någon definition på begreppet historia?
2006-04-22
Synpunkter och betraktelser i historiska och antikvariska ämnen. Programförklaring.
2006-04-22
Alsnö stadga - förutsättningen för Håtunaleken och dess fortsättning
2006-04-22
Födda i Håtuna 1708 - 1929.  Gun Björkmans inventering
2006-04-22
Lambert Wahlberg. En cykelfärd i fäders spår på 1950-talet.  pdf-fil
2006-02-15
Irma Hådell. Ur "Minnenas bok" - minnen från Negelstena      pdf-fil 2006-02-15
Torp och torpare i Håtuna socken. Gårdar med underliggande torp
2006-02-05
Arvid Horn. Studieanteckningar efter Anders Fryxell och Sven Grauers (pdf-format)
2005-12-03
Arvid Horn - "mössa"  på Ådö i Upplands-Bro (pdf-format)
2005-12-03
Ur  Carl Tersmedens memoarer - När flottan besköt demonstranter i Mälaren (pdf-format)
2005-12-03
Research - studieanteckningar till grund för artiklar. Kompletterande Kortfattade, Detaljerade
2005-12-03
Fornminneslagen 1666. Ransakningar efter Antikviteter 1667 i Upplands-bro
2005-11-18
Oscar Sjölander - inledning med länkar till flera filer
2005-10-16
Oscar Sjölander - "Reportage" från Historiska museets utställningskatalog Historiska Nyheter
2005-10-26
Oscar Sjölander och lantarbetarfrågan - Ur hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro
2005-10-26
Ärkebiskop Nathan Söderbloms visitation av Kungsängen 1926 med aknytning till Sjölander
2005-10-26
Sjölander - Ur Ivar Lo-Johanssons  Statarna - Sjölanders begravning - Bouppteckning
2005-10-26
Carl Larsson och Gustav Vasas intåg i Stockholm. Blåklinten på hästens hjässa.
2005-10-20
Kvisatbergs observatorium rivs?     
2005-10-20
Kvistabergs observatorium  Nils Tamms donation.   Sammandrag av en längre biografi
2005-10-11
Nils Tamm 1876-1957 Konstnären - Amatörastronomen    Åke Wallenqvist  PDF-fil   8 sidor
2005-10-11
Stäketsbrons tillkomst - riksrådsprotokoll    från 1630-40-tal
2005-10-10
Stäkets färja och bro - kort sammanfattning
2005-10-10
Kungsängen på 1940-talet. Bengt Carlssons modeller. Stationsområdet, Kyrkan, Ekhammar
2005-05-05
Minnesstenen över kung Carl XIV Johan vid Draget
2005-09-20
Om stegling och rådbråkning. Johan III:s brev i saken 1584
2005-09-18
Biografi över Aschaneus - första formellt utnämnda riksantikvarien 1630
2005-09-16
Linzinka Dyrssens berätterlse i livet på Öråker     Del 1Del 2Del 3
2005-08-21
Nationaldag-nationalsång-allsång. Om valet av motiv, om tillkomsten av Du gamla, du fria
2005-08-19
Landshövding Kraemers årsberättelser ang. väggbyggnad i bro härad 1845-56
2005-08-21
Kungörelse om anställande av arbetsfolk för landsvägsbygget vid Kalmarsand
2005-08-21
Legendariska Olofssagan - förkortad version av texten i Heimskringal. Snorre Sturlasson
2005-05-20
Tolkningen av sockennamnet Näs i Stockholms-Näs, nuv. Kungsängen. "näs" eller "ed"
2005-08-19
Byggnad funnen under Uppsala domkyrka - kyrka eller det omdiskuterade hednatemplet
2005-08-19
Flottan skjuter skarpt mot demonstranter på Björkfjärden. Befälhavarens memoarer
2005-05-07
Vår bild av vikingen har ändrats - Ingvar den vittfarne - Olav den helige -  Andrej Amalrik
2005-05-04
Ådö i slutet av 1700-talet. Gårdshandlingarna berättar. Människors vardagsförhållanden.
2005-05-04
Karta över Ådö-området med namnändringar 1860.1981- Kommentarer.
2005-05-04
Kungsängen 1940-tal .  Husmodeller  gjorda av modellsnickaren B Carlsson.  Gåva till kommunen 2007
2005-04-01
Soldathistoria - Husförhörslängder - Generalmönsterrullor o.dyl.  Eva Axlund. PDF
2005-03-13
Soldathistoria - Introduktion.   Soldater i Håtuna, Håbo-Tibble och Bro
2005-03-13
När Granhammar räddades från rivning - 1980-talet. PDF
2005-02-18
Kommunal kulturpolitik - finns den?
2005-02-09
Håtunaleken - är 700-årsminnet något att fira?
2005-02-09
Krönikespelet om Almarestäkets historia - originalmanus, 8 scenbilder. PDF
2005-02-05
Landshövdingens kungörelser 1816 - 1833
2005-02-05
Svenngårds pärmarma med gårdshandlingar. Sv1, Sv2, Sv3, Sv4, Sv5, Sv6
2004-12-20
Allmogens besvär  Inledning  Alla besvär i PDF-fil med fritextsökning
2004-12-21
Ortsbor berättar ca 150 artiklar, omnämnda personer, platsnamn, sakregister, PDF, sökning
2004-11-20
Soldathistoria i Håtuna och Håbo-Tibble, soldattorp. PDF-filer fritextsökning  Gun Björkman
2004-11-03
Där lokalhistoria blivit rikshistoria i Upplands-Bro
2004-10-13
Vi skriver i Upplands-Bro. Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80, PDF, sfreitextsökn
2004-09-24
UKF:s Nyhetsbrev 1987-2004.  Följ UKF:s utveckling under 18 år
2004-08-20
Olav den helige i Mälaren år 1007-08.  Stocksund - Stäksund eller Norrström?
2004-06-09
Fornsigtuna som forskningsobjekt. Är tiden mogen för en fördjupad grundforskning?
2004-05-18
Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004 till Börje Sandén
2004-05-15
Rapport efter första arkeologiska undersökningen i Fornsigtuna 1984
2004-05-14
Fornsigtuna under medeltiden. Obesvarade frågor
2003-12-15
Fornsigtuna - tolkning av källskriften från 1612
2003-12-12
Rånmordet i Bro. Avrättningen av Mollberg 1842. Omständigheter kring händelsen
2003-12-02
En arbetarkvinnas liv som herggårdspiga och jordbrukarhustru. Håtuna och Håbo-Tibble
2003-11-19
Rivningen av godsmagasinet i Bro. Börje Sandéns kommentar, inlagor, insändare
2003-11-18
Kyrkans kungörelser i början av 1800-talet. Makthavarna har ordet
2003-10-10
DN-artikel om Hushållningsjournalen - kompletterad
2003-10-01
Håtuna Krönikebok.  Sammanställning av protokollsutdrag o.dyl.  Edwin Hedin
2003-08-29
Sigtunas förhärjning 1187 - enl. ryska Vetenskapsakademins historieskrivning 1949
2003-09-25
Myten om Sigtunas nergång och fall
2003-09-25
Amalrik - avstängd från universitetet i Moskva när han inte slutade att forska om Rurik
2003-09-25
Nestorkrönikan med Rurik och varjagernas grundande av Ryssland 862
2003-09-25
Upplands-Bro och vikingatiden.  Två historiskt belagade vikingafärder till och från Mälardalen
2003-09-24
Finsk invandring till Upplands-Bro på 1500-talet 2003-05-24
Dalkarlsvägen - UKF:s del i projektet 1998-2003 2003-05-21
Dalupproret 1743 - Börje Sandéns tal på Stortorget med erinran om händelserna 1743 2003-05-17
Dalupproret 1743 - Register över artiklar 2003-04-20
Dalupproret 1743 - kommentarer till huvudtext   Bjarne Beckman om sanningshalten i beskrivningen
- Flottan beskjuter demonstranter på Norra Björkfjärden
2003-04-20
Dalupproret 1743 - Förhandlingsprotokollet 2003-04-20
Dalupproret 1743 - ny inledande artikel 2003 2003-04-20
Sjöherrgård och Magnus Gabriel de la Gardie 2002-12-23
Spånga gamla bytomt - äldsta registrerade ortnamnet 2002-12-23
Rålambska bok- och handskriftsamlingen på Kung. biblioteket. 2002-12-20
Fornsigtuna - kommentar 2002-12-20
Signhildsberg-Fornsigtuna. Några kronologiska data 2002-12-20
Sagan om Habor och Signhild. Ur Fornsigtuna-en kungsgårds historia 2002-12-20
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 2. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984 2002-12-20
Fornsigtuna i historiskt perspektiv 1. Ur Det hände i upplands-Bro, 1984 2002-12-20
Fifty years with the Cult Site of Rösaring, ur Viking Heritage Magazine 2002-11-30
Vad hände egentligen? Dalupproret 1743  Förord nov. 2002 2002-11-24
Sverige nära inbördeskrig. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Rec 2002-11-24
Rösaring - Fruktbarhetsdyrkan - påbörjad ny artikel 2002-10-23
Rösaring - Fruktbarhetsdyrkan - ur Det hände i Upplands-Bro, 1984 2002-10-23
Äldre jordeboksuppgifter 1875 - 1500-talet Bro socken 2002-05-24
Äldre jordeboksuppgifter 1875 - 1500-talet Låssa socken 2002-05-24
Äldre jordeboksuppgifter 1875 - 1500-talet Kungsängens socken 2002-05-24
Äldre jordeboksuppgifter 1875 - 1500-talet Västra Ryd socken 2002-05-24
Kravaller i Stockholm 1810. Kungörelser. Dåtidens Rapport & Aktuellt 2002-05-03
Kungl. Maj:ts kungörelser. Början av 1800-talet. Låssa kyrkas arkiv 2002-04-30
Kompletteringar av Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984 2002-03-05
Utdrag ur Sennefelts avhandling om Dalupproret 1743, Börje Sandén 2002-01-25
Ny avhanling om Dalupproret. Karin Sennefelt, Den politiska sjukan 2002-01-25
Hushållningsjournalen 1776-1813. 3 band, goda sökmöjligheter, 600 illustrationer inkluderande faksimil 2002-01-26
Recension av boken Tidiga spår av Sveariket - John Kraft 2001-09-06
Kontroversiell fråga kring Stockholms äldsta historia 2001-09-06
Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan 2001-09-06
Hästpolo på Almarestäket 2001-05-13
UKF på bokmässan i Sollentuna mässhallar 2001-04-20
Bildsvit från vandringen längs Dalkarlsvägen 2000 2001-04-19
När Sverige är ordförandeland i EU 2001-03-04
Vad skrev Falukuriren om Börje Sandéns föredrag i Falun? 2000-11-30
Arkeologi i Upplands-Bro   (rev.) 2000-08-26
Tankar kring händelserna 1743 jämte memorial 2000-06-26
Dalkarlsbacken och Ryssgraven 2000-06-26
Hur blev Rövargrottan litterär? 2000-05-27
Vad är skrivet om Rövargrottan? 2000-05-27
Book on demand - att trycka böcker efter behov 2000-05-27
Hundra adelssläkter i Upplands-Bro - ny bok 2000-02-02
Boklistan kompletterad 2000-02-02
På tal om Herman Lindqvist 1999-12-19
UKF:s skrifter 1999-11-28
Milleniefirandet i Stockholm - UKF-utställning 1999-11-28
UKF:s senaste bok 1999-11-28
Datorn i hembygdsforskningens tjänst (rev) 1999-10-29
Budkavle från Dalarna - Dalkarlsvägen 1999-08-26
UKF:s bokutgivning 1999-08-26
Rösaring - "grand tour" 1999-08-26
Förändrad syn på Dalupproret 1999-08-25
Lokalhistorisk forskning - en annan sida av svensk historia 1999-06-25
"Stora daldansen" i ny historisk belysning 1999-06-25
Berggrens rosodlingar i Bro - historik 1999-05-02
Granhammarsmannen - tidningsartiklar 1953 1999-03-14
Granhammarsmannen - forntidsmänniska ger ny kunskap 1999-03-14
Grafitgruvan - Projektet Kringelgruvan 1999-03-14
Grafitgruvan - borttagna byggnadsminnen 1999-03-14
Grafitgruvan - uppdatering 1999-03-14
Almare-Stäkets historia - uppdatering 1999-02-06
Almare-stäket - Register över historiska handlingar 1999-02-06
Dalfolkets arbetsvandringar 1999-02-06
Jubileumskonsert med Bro d'River Boys 1998-11-07
När järnägen kom till Stockholms-Näs (Kungsängen) 1998-10-25
Mälarbanan - hur färdades vi förr 1998-10-25
Kommunikationer i Upplands-Bro 1998-10-15
Barbershop Singing - Bro d´River Boys 1998-09-05
Rövargrottan eller Fridegårdsgrottan 1998-08-27
Sevärdheter i Upplands-Bro - text till Turistkarta 1998-07-24
Arkeologiska undersökningen sommaren 1998 - Stora Ekeby 1998-07-10
Offenlighetsprincip - representativ demokrati och "Stora daldansen" 1998-07-10
UKF:s nya tryckförfarande - kortfattat 1998-02-05
Datorn i hembygdsforskningen 1998-01-30
Mälarbåtarna - Dagmar Tamm 1997-12-28
"Det glömmer jag aldrig" - 1:a världskrigets utbrott 1997-12-28
Ur En hembygdsbok från 1820 - Västra Ryd 1997-12-26
Folklivsberättelser - ny bokserie. Kuskens pojke 1997-12-26
Äldre måttenheter - längd-, yt-, vikt- och rymdenheter 1997-09-28
Grafitgruvan i Håtuna 1997-09-28
Assurspelen - Pressrelease 2 1997-08-16
Jubileumsprogrammet på Historiska museet sönd 14 sept 1997-08-19
Rösaringsprojektet - sommarens arkeologiska undersökning 1997-08-20
Fältvandring med gammal karta vid Säbyholm
1977-07-02
Presentation av sånggruppen Bro d'River Boys 1997-06-18
Upplysningar ur s.k. jordeböcker från 1535 - 1875 1997-05-18
Curt Roslunds och John Krafts föredrag 97-04-22 om Rösaring 1997-05-31
Utgrävningarna vid Draget maj 1997 1997-05-31
Intressant litteratur 1997-05-31