Lokalhistoria - artiklar, forskning, uppsatser och källskrifter
/lokalhistforsk/lokalhistforsk.html       ===================================================================================
     
 
           På denna sida finns nedanstående ämnen                      Fortsättning
                                                                                                      på nästa sida                         
                                                                                                       
                          Några utvalda Ämnesområden
Kommunikationer -1
Kommunikationer -2   Läs mer
Väg- och brobyggnad
Draget - hålvägar Historik kring Kalmarsand
Arkeologi - undersökningar - historik
Runstenar i Upplands-Bro
Samhällsfunktioner i lokalsamhället

Fornminnesplatser i Upplands-Bro

Ur hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro 1984
Det hände i Upplands-Bro. Av Börje Sandén
   Urval av texter - lätt revidering
   Längre utdrag  med register och två förord - 53 idor
   Kommentarer och tillägg efter 1984

Kortare ingångstexter till historien och fornminnesplatser

En "skeppsbro" - Vad betyder ordet  'bro'  Nyhet
Bro-namnet i förnyad beslysning     Nyhet

                             Historiska perioder

Forntida religion
Nordisk hedendom
- förkristen religion
Arkeologi i Upplands-Bro
Håtuna - Håtunaleken
Hålvägar - gammalt vägsystem
Vikingatiden 
Olav Haraldson i "Mälaren" eg. '
havet' - Felaktiga väderstreck  
Medeltiid - debattartikel kring Fornsigtuna.
Det medeltida Upplands-Bro  - ur Det  Medeltida Sverige
Välj  århundrade:
Historia 1500-talet - Ur Almarestäket (Vad hände egetligen?
Historia 1600 - 1800-tal
                            Forskning - Problem
Aktuella forskningsprojekt
Lokalhistorisk forskning - metod
Debattartikel kring Fornsigtuna.
Fornsigtuna som Forskningsprojekt
Fornsigtuna-studier-teorier
Äldre studieanteckningar 500 sidor
    använd Webbläsare Explorer
Antikvarsikt-Topgrafiskt-Arkiv
Principalatsfrågan - extrem demokrati

     Några aktuella  föreläsningar och exkursioner
                                   Klicka här
                              Kameral information
Kommunla äldre protokoll - Upplands-Bro  på UKF: datorer
Bro häradsrätts protokoll: 16 -1700-tal
Mantalsuppgifter år 1720;  Bro; Stockholms-näs
Register Jordebok Lantmäterikartor U-Bro
Jordebok för hela Bro härad - äldre Låssa först
Befolkningsstatistik1952-2010
Äldre måttenheter:  längd, vikt och rymd - Förordning 1737
                                 Större projekt
Kungörelser i kyrkan  1800-talets början
Hushållningsjournalen 1776-1813  Under omläggning
    historik  1993-2001
Svenngårdska hembygdssamling  U-Bro
Brogårdsarkivet
                                                                                                      Utvalda kartor
Karta 1696-Håbo Häradsallmänning                                      Några kartor  
Fler kartor  kommer senare
Kartor berättar - ny serie 2014

Fortsättning   på nästa sida

                                                                                                     
Aktuella forskningsprojekt 
Exempelvis:  Att läsa kartor med dåtida ögon;  Isländsk saga - orter i Upplands-Bro
Vad hände egentligen 1809? -  offentligt odiskuterad  sanning;   Fornsigtuna - av forskningen obesvarade frågor
Kortfattade ingångar till UKF:s historieforskning -  genom Hemsidan

(Kortfattade ingångar till UKF:s historieforskning  genom Facebook)
===================================================================================
Nedanstående används av UKF för revidering av UKF:s registrerade material
Registret fungerar i många fall för besökare som  har MS Word på sin dator.
Välj PDF-filen nedan om du är beökare vill ha en grov uppfattning om registrets innehåll
Register över UKF:s registrerade Material i PDF-fil

Nedanstående är avsett för intern uppdatering av registret
(Register över UKF:s registrerade Material i doc-filer;  Intern uppdatering)