Forntidshistoria - förkristen religion        Forskningsmaterial - källskrifter
./lokalhistforsk/forntid-religion.htm                                              Se även färdiga artiklar under Ämnesområden

UKF:s Startsida   UKF:s Ämnesområden


*_ Förkristen religion  -  se också  under Större objekt  och Orter med historia
Lars Hellberg     Hedendomens spår i Uppländska ortnamn.
Magnus Olsen.   Haernavi - en gammel svensk og norsk gudinde. Christiana 1908
.
Hellberg:            Hedendomens spår i uppländska ortnamn    Härnevi och Lilla Ullevi - Kartan

.....................................................................
Register över kopierade religonshistoriska skrifter (hela eller delar) UKF:s Pärm 14 (ej länkar)