Forntidshistoria - förkristen religion        Forskningsmaterial - källskrifter
./lokalhistforsk/forntid-religion.htm                                              Se även färdiga artiklar under Ämnesområden

UKF:s Startsida   UKF:s Ämnesområden

Källskrifter                     Artiklar - gå till Ämnesområden
Öppna länkar i Nytt fönster ?- Högerklicka !

*_ Förkristen religion  -  se också  under Större objekt  och Orter med historia
Lars Hellberg     Hedendomens spår i Uppländska ortnamn.
Magnus Olsen.   Haernavi - en gammel svensk og norsk gudinde. Christiana 1908
.
Hellberg:            Hedendomens spår i uppländska ortnamn    Härnevi och Lilla Ullevi - Kartan


Lästips

Äldre och nyare böcker  kring brytningstiden hedendom kristendom
.....................................................................
Register över kopierade religonshistoriska skrifter (hela eller delar) UKF:s Pärm 14 (ej länkar)
Nordisk hedendom - sökning på heden(dom) i UKF:s litteratur databas;  (ej länkar)
     böcker, kapitel, artiklar, tidskrifter, uppsatser, stenciler