Människor - Samhällsfunktioner - Orter -  Arkiv
/lokalhistforsk/folklivforsk.htm                   

UKF:s Startsida      Historiska händelser      Aktuell forskning

 Några exempel på vad som behandlas på denna plats
Människor berättar Svenngårdska samlingen;
Samhällsfunktioner
Brogårdsakrivet;
OrterUpplands-Bro                     
Almarestäket
Enskilda gårdars historia Viktor Jonssons arkiv (lanthandel).
                                              
Människor berättar
1/ Ortsbor berättar - sammanf. av inspelade intervjuer  
2/ Ortsbor skriver -  Kulturnämndens skriftserie  "Vi skriver i Upplands-Bro"
3/ Senare tillkomna berättelser och intervjuer            
4/ Ortsbor berättar - Hemsida 2  Obs

Lilly Karlsson-En arbetarkvinnas liv av Maj hallberg       Vi skriver              Hemsida 2  Obs
..
Kyrkoherde Torsten G.son Elg:   Männiksor och miljöer i Bro och Låssa på 20-talet
   1. Viktor Jonsson - en äkta lanthandlare;  2. Greve Johan på Brogård (nu Brohof)
   3. Kunskapens träd och dess vårdare: skolan och Sunnerdahlska skolan i Lossa
Kyrkoherde Torsten G.son Elg: De som bodde och verkade i  Härnevi/Bro
Kyrkoherde Torsten G.son Elg:  Prosten i Bro
Bemärkta personer - släkter.   Biografiska notiser / Memoarer / studier    
Granhammarsmannen  Forntidsmänniskan i Västra Ryd.  Länkar till artiklar och kommentarer
Sista avrättningen i Bro  Vad hände egentligen? nr 1. Rånmordet vid Norrgrind  bl.a. tidningsreferat
Soldater och dragoner i Håtuna, Håbo-Tibble och Bro
Låssa/ Håbo-Tibble kyrkors kungörelser på 1800-talet - över 1000 sidor regler för samhället
Ur "Minnenas bok". Mormoner i Håbo-Tibble  -  Irma Hådell
Smöjning - Folklivsberättelse. Ur etnologiska studier tillägn. Nils Hammrastedt
Sockenbeskrivningar från 1940-talet

Samhällsfunktioner

Samhällsfunktioner i lokalsamhället 

Orter i Upplands-Bro
Upplands-Bro kommun
Storkommunen bildas och utvecklas
Orter i  Upplands-Bro  Notiser och anteckningar
Sockenbeskrivningar från 1940-talet: Bro/Låssa/Kungsängen/Västra Ryd/Håtuna/Håbo-Tibble
Ur Salvius beskrivning över Sverige 1741, Uppland.  Upplysningar om Upplands-Bro
Ortnamn i Upplands-Bro
.
äv. Ortnamnsarkivets ortnamnskort för Almarestäket
En gammal hembygdsbok från 1820 - Beskrivning av Ryd och Näs pastorat. av L.J. Öberg
Gårds-arkiv  stora och små  - Svennårdska samlingen
Enskilda gårdshandlingar - urval och övriga
Äldre statistiska upplysningar - befolkningsutveckling - prognoser - En stadsarkitekts "Testamente"
Notiser och Artiklar om orter i Bro   107 sidor- f.n. mest korta notiser 
Upplands-Bro - en centralort i forna tider    Börje Sandéns lärarhandledning från 1976
Läsa mer

Kommunens sex kyrksocknar       Se alla sockenbeskrivningarna från 1940-talet
Kungsängen - före 1968 Stockholms-Näs;  före 1885  Näs;  På 1500-talet Nääs    Läsa mer

Stäketfläcken - Stäkets stad
Stäketfläcken - Linnés anteckningar om "Fläckar"
Stäkets stad. Rekonstruktion av kartan 1627
Korsängen - Kungsängen - Hovstallängen  - anteckningar från jordeböckerna
Aspviks kvarn och Vallerska tuben
Kungsängen - ur Widmans hembygdsbok - samhällsförhållanden, skolor, fattigvård m.m.
Almarestäket - ur Vad hände egentligen? del3
Granhammar - Herrgårdsmark blir skjutfält  - Granhammarsmannen 3000 årigt fynd från 1950-talet
En hembygdsbok från 1820  av kyrkherde  L.J. Öberg
Läsa mer

Västra Ryd
Ur pastor Öbergs hembygdsbok 1820, ur Widmans hembygdsbok från 1928

   Sockenförhållanden,  Widman
   Socken.protokoll. Kyrkan - och begravningstal över Hovprediktanten Öberg. Widman
   Sockenprotokoll. Skolan     Widman  
   Sockenprotokoll. Fattigvård - Landbruk och Vägar - Jaktvård - Levnadsförhållanden, Widman
Carl Larsson och Västra Ryd    Ur Signerat med pense och penna,  Ullwa Neergard 1999
Granhammar    Börje Sandén
Tranbygge-Orörd idyll.  DN-artikel 1962 
En hembygdsbok från 1820  av kyrkherde  L.J. Öberg
Läsa mer

Bro. 
Brogård - förvandlad bygd - Brogårdsarkivet
Lilla Ullevi - Rapporter från arkeologiska undersökningar 2009
Jungfrukrogen - sista avrättningen      Rånmordet vid Norrgrind    Johnny Ljung
Grammofonfabriken i Bro - f.d. Bro mejeri.  Länk till Åke Svalfors hemsida
Berggrens Rosodlingar i Bro - anläggnings revs år 2005 för att ge plats för bostadsbebyggelse
Kvistabergs observatorium    Kvistaberg skall rivas    Tammsvik - historik.    se Bemärkta personer
Så var det i Bro på 20-talet 
Bro Häradsallmänning - karta över urskog   Text i UK-pärm D2:2

Läsa mer

Låssa  
Säbyholmsskolan 1911-1972;  Sunnderdahls hemskolor på landet; Sunnerdahls praktiska ungdomsskola
Säbyholmsskolan - artikel i Enköpingsposten 1967 - Utbildningsanstalt i brytningstid
Historia om Alholmen med omnejd - 17 A4-sidor - PDF-fil
Mynt i Rättarbodas jordgolv ger oss intressant industrihistoria
Ådö vid 1700-talets slut
Låsa mer

Håtuna    http://www.ukforsk.se/subekts.htm#bro
Håtuna  - allmänt
Håtuna Krönikebok - efter  Edwin Hedins handskrivna "Krönikebok"
Håtuna socken. Ur Salvius bok om Uppland 1741
Sevärdheter i kyrkans omgivningar.
Danska brigadens utbildning i Håtuna 1944-45
Håtuna grafitgruva - ur hembygdsboken
Gruvfogden berättarHur togs industriminnets bort?
Hur togs industriminnet bort?
Torp och torpare i Håtuna socken     Gårdar med underliggande torp
Födda i Håtuna 1708 - 1929   Gun Björkmans inventering
Länsmuseets fasta utställning  Ett annat liv:  Lilly Karlsson på Udden

Håbo-Tibble
    Läsa mer

Västtibble
Skålgrund
Negelstena - bildsvit med foton från 1910-talet. Samtliga underlydande torp och byggnader
Cykelfärd i fäders spår - Lambert Wahlberg. Håbo-Tibble och Håtuna
Ur "Minnenas bok". Mormoner i Håbo-Tibble  -  Irma Hådell
Provinsialläkardistriktet i Västtibble 1864-1919           Som PDF-fil
Kulturskatten i Håbo-Tibble och Låssa kyrkor

**********************************************************************
Arkiven berättar
Almarestäket
Brogård
Svenngårdska samlingen
Viktor Jonssons arkiv (lanthandel)

Enskilda gårdar -Gårdsarkiv     
Gårdar i Kungsängen / Västra Ryd  - Ur  Svenngårdska samlingen -
Tibble gård - Gästgivargård   historiska handlingar     Historik kring händelserna 1809
(Säbyholm - Sunnerdahlska Stiftelsen - Naturbruksgymnasium -Bostadsområde)
Ådö
Gårdskontrakt för Klint

Gårdshistoria i tidningsartiklar - urklipp - PDF-filer 

Bro - Låssa - Kungsängen - Västra Ryd - Håtuna - Håbo-Tibble, Upplands-Bro kommun som helhet
Hushållningsjournal 1776-1813 - urval av artiklar publicerade på DN-Namn/Nytt