UKF  historik över verksamheten      (upp daterad år till  2014 i vissa delar))
historik/inledning.htm       

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter     Publika aktiviteter 1987 - 2013
                              Lokalhistorisk forskning före och efter UKF

Nedanstående ursprungligen skrivet när UKF verkat i  20 år -
Vissa aktiviteter har uppdaterats
 
Länkarna i artikeln ger exempel på vår verksamhet
 
Forskningsinstitutet i Upplands-Bro har varit verksamt i 20 år. De som följt arbetet väntar sig kanske ett högtidlighållande. Vi står emellertid mitt uppe i en febril verksamhet att dokumentera många årtiondes hembygdsforskning och kommer att ligga lågt med firandet. Två decennier är väl inte så lång tid tänker du kanske. Men lokalhistorisk forskning var inget nytt för 20 år sedan. När UKF bildades hade så mycket lokalhistoria samlats att institutet såg som sin uppgift att också ta hand om det som tidigare gjorts och presentera det med moderna  hjälpmedel.
      Nu är det hög tid att digitalisera mängder av pappersburna texter, ljudband, filmband och bilder. Häromdagen gick det att rädda en 40 år gammal bandintervju genom att ta isär bandkassetten och tejpa fast magnetbandet igen vid rullen. Vi överför nu för fullt också det som samlats i våra databaser till pappersmedium som förhoppningsvis kan läsas även i framtiden. De tekniska hjälpmedlen blir aldrig så gamla. De ändras eller försvinner. Ibland undrar man om man skall vara tvungen att hugga in historien i sten eller bränna skrivtecken i lertavlor som kan stå sig i årtusenden.
      Alltnog - firandet för anstå, men några tillbakablickar skall vi presentera i nyhetsbrev och framförallt på hemsidan.
 
Forskningsinstitutet har inte bara en intern forskningsverksamhet utan utnyttjar ett flertal medier för att sprida upplysning bland allmänheten om bygden och den lokala kulturen. Förutom ovan nämnda, och nedan preciserade aktiviteter, ger institutet ut böcker och ett stort antal skrifter både för försäljning och som dokumentation för placering i bibliotek och arkiv. Inte minst – och för framtiden det viktigaste mediet - är publiceringen på internet, ett medium där forskningsresultaten ständigt uppdateras, där större och mindre fel kan rättas. Och inte minst - våra forskare stimuleras av att få sitt arbete publicerat för en bred publik.
      
Detta skrivs för publicering på internet med den utomordentliga fördelen att du kan välja bland länkar som tar dig till det som verkar intressant. Du tvingas inte att läsa allt från början till slut. Öppnade länkar är understrukna med linje.
 
Projekt -  samarbetspartner
Projekt – genomförda och pågående
Register och innehållsförteckningar över relevanta samlingar och kartor

Publika aktiviteter
_ Gästföreläsare och deras ämnen
_ Föreläsningar med UKF:s egna forskare
_ exkursioner
_ studiebesök - studiecirklar
- tema - utställningar - seminarium m.m.
_ Konserter
_ Programverksamheten 1997-2013
Utgivna böcker och småskrifter.
Nyhetsbrev - medlemsinformation 1987 - 2013

Utställningar

På årsmöten, bibliotek i Bro, släktforskardagar
Vikngaproejktet på Stäksön
UKF:s deltagande med vikingahistoria på Galärvarvet under Kulturhuvudstadsåret
UKF:s deltagande på Medborgarplatsen vid Milleniefirandet
Historisk/musikalisk Show om Upplands-Bro i tre föreställningar på Historiska museet

Datorns användning

_ Hemsidan – policy och innehåll
_ Historik
_ Databashanteringen
_ Tryckning av böcker och skrifter efter behov.  OBS Vi gör nu bara böcker åt oss själva
   Tryckerier erbjuder numera själva digitaltryck
_ Digitalisering


Övriga tekniska hjälpmedel

_ Bandspelare, videokamera, videoprojektor

Föreningsverksamhet

_ Protokoll – 1987-1995 - stor pdf-fil, 9,6 Mb;  alla protokoll och PM jämte relvanta bilagor
_ Verksamhetsberättelser - ett urval
_ Nyhetsbrev  fram till 2013 – alla finns i sökbar form på hemsidan PDF-fil    
_ Publika aktiviteter 1987 - 2007

Börje Sandéns berättelse om den lokalhistoriska forskningen.