Astronomiskt museum invigt på Kvistaberg 2009
/hembygd/museum_invigning.htm 
 
 Till UKF:s Startsida       Se hembygdsföreningens bildspel från invigningen 18 sept 2009

Astronomiskt museum på Kvistaberg

Den 18 sept 2009 invigdes Kvistabergs astronomiska museum i närvaro av representanter för Uppsala Universitet, Tekniska museet, Upplands-Bro kommun, släkten Tamm, hembygdsföreningen i Bro och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. De tre senare har aktivt verkat för att förhindra rivningen av  ett fungerande astronomiskt observatorium.  Kommunalrådet Yvonne Stein förrättade själva invigningen och professor Bengt Gustafsson berättade om Nils Tamm och donationen och den astronomiska verksamhet som bedrivits vid universitetets filial i Bro.

Man diskuterar nu möjligheten att göra det stora teleskopet tillgängligt för distansobservationer i  skolorna för att intressera ungdom för astronomi, naturvetenskap i allmänhet samt teknik och matematik. Försök i den riktningen görs i såväl Uppsala som vid Tycho-Braheobservatoriet i Malmö.

Visningar för allmänheten av det nu iordningställda museet i stora kupolen kommer att genomföras så snart sig göras låter. Redan nu görs visningar för enskilda grupper och organisationer.  UKF kan tills vidare förmedla sådana. Se hembygdsföreningens bildspel från invigningen

Kvistaberg har inte bara museet att erbjuda. Hela egendomen ägs sedan ett drygt år av Upplands-Bro kommun. Bro-Lossa hembygdsförening, UKF och priviatpersoner arbetar nu för att mangårdsbyggnaden Kvistaberg skall kunna utnyttjas som kulturhus med lokaler för konserter, utställningar, sammanträdesrum och ett länge krävt och nu beslutat förverkligande av ett föreningsarkiv. Här skulle kunna finnas plats för det stora Brogårdsarkivet och UKF:s stora samlingar. Tillsammans med Svenngårdska hembygdssamlingen, som kommunen redan äger och har ansvar för vid flytten till det nya kommunhuset, så har kommunen ett unikt bygdearkiv och bygdebibliotek att värna om.
     Enligt nu kända planer för utbyggnaden av bostäder i Bro-området är ett servicecentrum planerat mellan Bro kyrka och Kvistaberg. Här finns redan ett embryo till ett kulturcentrum.
I väntan på att kommunen bestämmer vad man skall använda mangårdsbyggnaden till inbjuds allmänheten på initiativ av UKF till en konsert och konstutställning söndagen 18 okt 2009 kl 14.30.
 
Ur DN Nordväst 1967