Upplands-Bros kulturnämnd
/hembygd/kulturnamnd/kulturnamnd.htm
av Börje Sandén    
 
 Till UKF:s Startsida   

Börje Sandéns personliga beskrivning av den verksamhet som han deltagit i
Kulturnämnd bildas 1968
Första kulturprogrammet
Förslag på byggnadsnvetering  1969
Hembygdsprojektet  1977-79 - Historiska museet - Socialstyrelsen - Upplands-Bro Kulturnämnd
Vi skriver i Upplands-Bro          95 Upplands-Brobor berättar;   Del av Hembygdsprojektet