Håtuna Krönikebok
Av Edwin Hedin, Norränge
/hembygd/kronbok.htm

UKF:s startsida      Ämnesområde        Hela dokumentet med sökmöjlighet

Edwin Hedin var kommunalpolitiker och  ledamot av Håtuna kyrkoråd
före och efter bildandet av storkomunen Upplands-Bro 1952.
Han ägde bl.a. Norränge gård, som nu drivs av en ättling till honom.

Den handskrivna krönikeboken är i huvudsak en sammaställning av protokoll från den kommunala och kyrkliga förvaltningen.  Boken ställdes till UKF:s förfogande för kopiering av sonen Johan Hedin på 1980-talet. Här på hemsidan återges innehållet i sin helhet.

Texten visas i samma format som det 40-sidiga tryckta häfte som UKF tagit fram år 2003. (finns att köpa för 50:- genom UKF eller på biblioteken)
Innehållet presenteras här i det mycket vanliga s.k. PDF-formatet, gratisprogrammet Acrobat Reader, som kan laddas ner från nätet genom http://www.adobe.com.

Programmet innehåller en innehållsförteckning som öppnas med ikonen Dölj/Visa navigeringsruta i raden under de olika menyerna.
Länken i innehållsförteckningen öppnar den aktuella sidan (A4-format)
Du kan också utnyttja programmets Sök-funktion.

Håtuna Krönikebok

Kyrkotuktsfråga             
Kyrkliga reparationer
Tornet
Kyrkans inventarier
Runstenar
Kyrkogården
Gravar och gravfonder
Olivestiernska och Rappeska
    gravfonderna
Inspektor Gustaf Wettersten i
    Qvarnnibble
Wetterstens testamente till orgelverk
Orgelverket 
Berendeska gravkoret
Klockarbord eller Ängstorp
Egare till Norränge
Sockenstugan 
Skolhus för Håtuna Kyrkskola
Tjusta skola
Skolhus vid Tjusta
Om Prästgården
Klockstapeln
Ringningen
Kyrkogång m.m.

Hänt i Håtuna   
provinsial-medicus 
husbehovsbränningen
storskifte av vägarna  
/vägunderhåll/
bruket av sidentyg
/bro vid Varpsund 
/fattigvård/ 
/vaccination/ 
/lantvärn - beväring/
/Eriksunds färja/ 
/varggård - skallgång/
medikamentsförråd
godemansvalet.
Aske kyrkväg

Hela dokumentet med innehållsförteckning och sökmöjlighet (PDF-format)
/veterinär/ 
sockennämnden 
/kolera/ 
/fjärdingsman/  
/provinsialläkare/ 
/missväxt/ 
/kommunen/  
/fattigvården/ 
reparation av klockargården 
fjärdingsmans lön
skolbyggnadslånet 
bränvinsutminuteringsavgift 
fri försäljning av öl
examinerad barnmorska
anteckning om folkmängden
tingsställen
härbärge åt vandrare 
vägunderhållstycke och ploglag
järnvägsbygge
brandrotar
telefon
diskussion om folkpensionering
Ägare av större gårdar
Aske 
Håtunaholm 
Signhildsberg
Nyborg

Edwin Hedins handskrivna anteckningar är
överförda till datafil av  Gudrun Sandén  år 1997
Talen inom parenteser visar början av ny sida
i originalet, som omfattar 123 sidor i folioformat.

Sidorna i ordbehandlingsfilen har gjorts till bildfiler med hjälp av programmet Acrobat, med en fil för varje sida.
Dessa har sedan lagts i Layoutprogrammet CorelVenturas Booklet-format 2003-09-27 av Börje Sandén.
Den tryckta version finns att köpa genom UKF och på kommunens bibliotek.