När konsumbilen kom
hembygd/konsumbil.htm

UKF:s Startsida         Ämnesområden

När Konsumbilen kom                    
Göran Andersson
Ur Vi skriver i Upplands-Bro nr 82
Konsumbussen
Ingen hade svårt att få arbete efter skolan i slutet av 1930-talet. De som bodde på gårdarna fick oftast arbete där och andra fick lärlingsplatser på annan ort. Jag för min del fick bud från grannen, som var ordförande i Konsum, att uppsöka föreståndare Melin. De behövde mer hjälp och jag fick tillfälligt arbete under jullovet. När jag slutat skolan fick jag direkt fast anställning i Konsum Västra Ryd, till en början som springpojke. På den tiden såldes de flesta varor i lös vikt. Jag fick väga upp socker, salt, mjöl, havregryn, ris m.m. i påsar. Många ville ha hjälp med hemtransport när de handlat mycket. Jag hade nästan alltid full last på paketcykeln, eftersom flera kunder från samma håll fick hemkört samtidigt, t. ex. Örnäs, Brunna, Kvarntorp, Granhammar. Kunderna kunde även beställa hem varor per telefon utan någon extra kostnad. V kunde även skicka beställda varor med mjölkbilen som körde varje morgon till gårdarna. Alla hade långa avstånd, så detta var en bra lösning, bara att hämta varorna på mjölkpallen. För Konsum var detta en nackdel, då varorna betalades på månadsräkning.

Det fanns mycket varor på lager, såsom glas, porslin, redskap, verktyg, färg, tapeter, cyklar med reparationstillbehör, Primus reservdelar, leksaker, skidor, sparkar, kälkar, fodervaror, byggnadsvaror, fotgen, bensin, oljor, tjära, tvättmedel, kemisk/tekniska varor, karbid, torvmull, gödningsmedel, fröer, hästskor, spik, skruv, manufaktur, skor, stövlar m.m. samt det viktigaste i specerier och charkvaror. Apotekshörna med diverse fria läkemedel, men även receptbelagda medel inringt från läkaren i Bålsta. Allt kom från apoteket i Bålsta i en speciell låda med järnvägen, vidare med bil. Fisk fanns även ibland som kom med Håtunabussen kl 11. Färska lantägg köptes från gårdarna som sedan såldes från affär och buss men som även sändes in till Stockholm till försäljning. Även grönsaker, frukt och blommor m.m. köptes upp på hemmaplan.

Vi beställde även varor från andra firmor i Stockholm, såsom järnvaror från Qvist och Larsson, färg från Beckers, skor och manufaktur från Oscaria och Paul Bergström (PUB). Vi hade en tjej på kontoret som ansvarade för detta. Hon beställde varor som kunderna förklarat att de ville ha enligt kataloger. Varorna sändes till Upplandsgatan, där mjölkbilen hämtade varor varje dag. Många som handlade på detta viset blev mycket nöjda. Konsum hade även postservice, då posten till Svedden med omnejd kom i samma väska för vidare utdelning från en gemensam postlåda i butiken. Konsum skötte även avgående post.

Som mest arbetade vi fem biträden samt två kontorspersonal i Konsum Västra Ryd. Västra Ryds Konsum drev tre butiker med diskförsäljning "lanthandel", i Västra Ryd, Håbo-Tibble och i Bro. Samtliga butiker byggdes senare om till snabbköp. Senare byggdes även en butik i Kungsängen, då direkt till snabbköp. Butikerna är nu nedlagda eller ombyggda. Det fanns också en butiksbuss som körde runt på gårdarna, som framfördes av Gladh och Glassing från Bro. Det var en bil med brödfack på ena sidan och ett iskylt charkskåp på på den andra samt ett specerifack baktill. Isen förvarades i upplagda isstackar som fanns både i Västra Ryd och i Bro. Försäljningen av bröd och chark skedde utifrån från respektive avdelning. På 1940-talet vägdes allt på balansvåg och handräkning gällde för notan. När bilen senare byttes blev den mera tidsenlig, med all försäljning inne. Kylskåp med kylplatta, våg med räkneskala och handräkningsmaskin. Det fanns en ingång bak samt fack för grövre varor på ena sidan som t.ex. dricka och specialmedskick.

Det var många olika personer som arbetade i butiksbussen, bl.a. Lasse Blomqvist, Waldén, Gunnar Larsson, Tord Åhman, Thore Andersson, Malte Ohlsson. Då det ej gick att bara vara en man, fick jag vid många tillfällen hoppa in som medhjälpare. I Kungsängen fanns det mycket folk som ville handla i Konsumbilen. Där väntade man på byggnation, tomt fanns men inget skedde, så Konsumbilen fick uppehålla servicen till de medlemmar som fanns. Privata affärer fanns att tillgå, Lundins och Lindbergs Mjölk t.ex. Det var ett stort område som bussen besökte från Stäket till Hjälstaby, Granhammar, Ekolsund, Krägga, Lindormsnäs, Skokloster, Häggeby, Thoresta, Sundby, Ekilla, Varpsund, hela nuvarande Håbo och Upplands-Bro kommuner. Detta var på 1950-talet.
Jag kan inte fatta att dagarna räckte till. Det var kanske inte veckobesök på alla ställen, som det var det när jag började som bussförståndare. Jag hade då flyttat till Bro, omkring 1955. Jag minns inte riktigt hur det var! Det blev ändringar när jag började med procentkörning, då med hjälp av Rune Adolfsson m.fl. olika personer. Då på 1950-talet utgick vi från Konsum i Bro. En vecka kunde se ut ungefär så här:

Måndag: Service, tvätt, städning och beställningsdag. Påfyllning i stort, grundpåfyllning gjordes varje dag. Tisdag:    Örnäs, Brunna, Granhammar, Stigstorp, Svedden, Hammarbo, Prästgården Västra Ryd, Sundby, Lindesvik, Gällöfsta, Kärrboda, Solbacken och Bjälbo.
Onsdag: Gustavshäll, Önsta, Thetorp, Utterbo, Thoresta anhalt, Björklunda, Thoresta gård och trädgård, Finnsta gård, Lejondal, Sandboda, Bro gård, Fiskartorp och Tegelbruket.
Torsdag: Hammartorp, Björknäs gård och trädgård, Ådö skog, Hackholmssund, Ådö, Ormudden, Säbyholm, Ekeby, Saltvik, Sundtorget, Hackvik, Lindormsnäs, Smidö gård samt Dävensö.

Dävensöborna var våra största kunder. De handlade i stort sett för hela veckan. Där fanns små torp och de som bodde där var samtliga fiskare, utom en som var gårdskarl på själva gården. De åkte med båt över till Ormudden för att handla i bilen. På vintern åkte de spark. De levde verkligen på matvarubilarna för även den andra, en privatbil, körde dit. Dävensöborna åkte emellertid aldrig någon annanstans. Lindqvist, som körde privatbilen, kom en lämplig dag i förhållande till konsumbilen. Det var bra! På en del ställen var vi ibland samtidigt. Det var sämre. Förut fanns det en färja mellan Dävensö och Ådö. Den gick när man behövde åka. Jag har sett den en gång och då gick den på släp efter en båt.

Fredag:    Klockbacka, Bergliden, Lindhagaberg, Hedersberg, Snyggboda, Aspviks gård och Kvarnbyn, Rosenhill, Vickberga, Ensta, Högnäs, Tibble, Ekhammar, Gamla Landsvägen, Ryssviken, Öråker, Lennartsnäs, Kummelvik, Frölunda, Skälby och Ålsta-Sylta.
Lördag:    Örsta, Thorsätra, Tranbygge, Stentorp, Lövsta, Negelstena, Grynsta, Valbylund, Hålunda, Aske, Tibble by, Mariedal, Parken, Järdra och Sätra. 

OBS! Turlista i stort, flera stopp på varje ställe samt även mellanstopp då alla gårdar ej är uppsatta.
Militären kom till Granhammar under 1960talet. I och med det ändrades Konsum om. Kundunderlaget minskade och Västra Ryds Konsum gick upp i Järfällabygdens Konsumentförening. Utgångsorten blev därmed Jakobsberg. Två bussars turlistor slogs samman till en. Två dagar körde bussen i Jakobsberg och Kallhäll. Järfälla körde dubbelturer tidigare och fick nu enkeltur, så det blev inte något problem. 

Tre dagar körde bussen i Bro, Kungsängen, Västra Ryd och i Håbo-Tibble.
Ändringen blev följande: Tisdags- och en del av Lördagsturen (Västra Ryd) lades på en tur. Centrala Kungsängen, Aske, När Konsumbilen kom                    82
Göran Andersson
Ur Vi skriver i Upplands-Bro nr 82

Ingen hade svårt att fa arbete efter skolan i slutet av 1930-talet. De som bodde på gårdarna fick oftast arbete där och andra fick lärlingsplatser på annan ort. Jag för min del fick bud från grannen, som var ordförande i Konsum, att uppsöka föreståndare Melin. De behövde mer hjälp och jag fick tillfälligt arbete under jullovet. När jag slutat skolan fick jag direkt fast anställning i Konsum Västra Ryd, till en början som springpojke. På den tiden såldes de flesta varor i lös vikt. Jag fick väga upp socker, salt, mjöl, havregryn, ris m.m. i påsar. Många ville ha hjälp med hemtransport när de handlat mycket. Jag hade nästan alltid full last på paketcykeln, eftersom flera kunder från samma håll fick hemkört samtidigt, t. ex. Örnäs, Brunna, Kvarntorp, Granhammar. Kunderna kunde även beställa hem varor per telefon utan någon extra kostnad. V kunde även skicka beställda varor med mjölkbilen som körde varje morgon till gårdarna. Alla hade långa avstånd, så detta var en bra lösning, bara att hämta varorna på mjölkpallen. För Konsum var detta en nackdel, då varorna betalades på månadsräkning.

Det fanns mycket varor på lager, såsom glas, porslin, redskap, verktyg, färg, tapeter, cyklar med reparationstillbehör, Primus reservdelar, leksaker, skidor, sparkar, kälkar, fodervaror, byggnadsvaror, fotgen, bensin, oljor, tjära, tvättmedel, kemisk/tekniska varor, karbid, torvmull, gödningsmedel, fröer, hästskor, spik, skruv, manufaktur, skor, stövlar m.m. samt det viktigaste i specerier och charkvaror. Apotekshörna med diverse fria läkemedel, men även receptbelagda medel inringt från läkaren i Bålsta. Allt kom från apoteket i Bålsta i en speciell låda med järnvägen, vidare med bil. Fisk fanns även ibland som kom med Håtunabussen kl 11°-° . Färska lantägg köptes från gårdarna som sedan såldes från affär och buss men som även sändes in till Stockholm till försäljning. Även grönsaker, frukt och blommor m.m. köptes upp på hemmaplan.

Vi beställde även varor från andra firmor i Stockholm, såsom järnvaror från Qvist och Larsson, färg från Beckers, skor och manufaktur från Oscaria och Paul Bergström (PUB). Vi hade en tjej på kontoret som ansvarade för detta. Hon beställde varor som kunderna förklarat att de ville ha enligt kataloger. Varorna sändes till Upplandsgatan, där mjölkbilen hämtade varor varje dag. Många som handlade på detta viset blev mycket nöjda. Konsum hade även postservice, då posten till Svedden med omnejd kom i samma väska för vidare utdelning från en gemensam postlåda i butiken. Konsum skötte även avgående post.

Som mest arbetade vi fem biträden samt två kontorspersonal i Konsum Västra Ryd. Västra Ryds Konsum drev tre butiker med diskförsäljning "lanthandel", i Västra Ryd, Håbo-Tibble och i Bro. Samtliga butiker byggdes senare om till snabbköp. Senare byggdes även en butik i Kungsängen, då direkt till snabbköp. Butikerna är nu nedlagda eller ombyggda. Det fanns också en butiksbuss som körde runt på gårdarna, som framfördes av Gladh och Glassing från Bro. Det var en bil med brödfack på ena sidan och ett iskylt charkskåp på på den andra samt ett specerifack baktill. Isen förvarades i upplagda isstackar som fanns både i Västra Ryd och i Bro. Försäljningen av bröd och chark skedde utifrån från respektive avdelning. På 1940-talet vägdes allt på balansvåg och handräkning gällde för notan. När bilen senare byttes blev den mera tidsenlig, med all försäljning inne. Kylskåp med kylplatta, våg med räkneskala och handräkningsmaskin. Det fanns en ingång bak samt fack för grövre varor på ena sidan som t.ex. dricka och specialmedskick.

Det var många olika personer som arbetade i butiksbussen, bl.a. Lasse Blomqvist, Walden, Gunnar Larsson, Tord Åhman, Thore Andersson, Malte Ohlsson. Då det ej gick att bara vara en man, fick jag vid många tillfällen hoppa in som medhjälpare. I Kungsängen fanns det mycket folk som ville handla i Konsumbilen. Där väntade man på byggnation, tomt fanns men inget skedde, så Konsumbilen fick uppehålla servicen till de medlemmar som fanns. Privata affärer fanns att tillgå, Lundins och Lindbergs Mjölk t.ex. Det var ett stort område som bussen besökte från Stäket till Hjälstaby, Granhammar-Ekolsund-KräggaLindormsnäs-Skokloster-Häggeby-ThorestaSundby-Ekilla-Varpsund, hela nuvarande Håbo och Upplands-Bro kommuner. Detta var på 1950talet.
Jag kan inte fatta att dagarna räckte till. Det var kanske inte veckobesök på alla ställen, som det var när jag började som bussförståndare. Jag hade då flyttat till Bro, omkring 1955. Jag minns inte riktigt hur det var! Det blev ändringar när jag började med procentkörning, då med hjälp av Rune Adolfsson m.fl. olika personer. Då på 1950-talet utgick vi från Konsum i Bro. En vecka kunde se ut ungefär så här:

Måndag: Service, tvätt, städning och beställningsdag. Påfyllning i stort, grundpåfyllning gjordes varje dag.
Tisdag:    Örnäs, Brunna, Granhammar, Stigstorp, Svedden, Hammarbo, Prästgården Västra Ryd, Sundby, Lindesvik, Gällöfsta, Kärrboda, Solbacken och Bjälbo.
Onsdag: Gustavshäll, Önsta, Thetorp, Utterbo, Thoresta anhalt, Björklunda, Thoresta gård och trädgård, Finnsta gård, Lejondal, Sandboda, Bro gård, Fiskartorp och Tegelbruket.
Torsdag: Hammartorp, Björknäs gård och trädgård, Ådö skog, Hackholmssund, Ådö, Ormudden, Säbyholm, Ekeby, Saltvik, Sundtorget, Hackvik, Lindormsnäs, Smidö gård samt Dävensö.

Dävensöborna var våra största kunder. De handlade i stort sett för hela veckan. Där fanns små torp och de som bodde där var samtliga fiskare, utom en som var gårdskarl på själva gården. De åkte med båt över till Ormudden för att handla i bilen. På vintern åkte de spark. De levde verkligen på matvarubilarna för även den andra, en privatbil, körde dit. Dävensöborna åkte emellertid aldrig någon annanstans. Lindqvist, som körde privatbilen, kom en lämplig dag i förhållande till konsumbilen. Det var bra! På en del ställen var vi ibland samtidigt. Det var sämre. Förut fanns det en färja mellan Dävensö och Ådö. Den gick när man behövde åka. Jag har sett den en gång och då gick den på släp efter en båt.

Fredag:    Klockbacka, Bergliden, Lindhagaberg, Hedersberg, Snyggboda, Aspviks gård och Kvarnbyn, Rosenhill, Vickberga, Ensta, Högnäs, Tibble, Ekhammar Gamla Landsvägen, Ryssviken, Öråker, Lennartsnäs, Kummelvik, Frölunda, Skälby och Ålsta-Sylta.
Lördag:    Örsta, Thorsätra, Tranbygge, Stentorp, Lövsta, Negelstena, Grynsta, Valbylund, Hålunda, Aske, Tibble by, Mariedal, Parken, Järdra och Sätra. 

OBS! Turlista i stort, flera stopp på varje ställe samt även mellanstopp då alla gårdar ej är uppsatta.
Militären kom till Granhammar under 1960talet. I och med det ändrades Konsum om. Kundunderlaget minskade och Västra Ryds Konsum gick upp i Järfällabygdens Konsumentförening. Utgångsorten blev därmed Jakobsberg. Två bussars turlistor slogs samman till en. Två dagar körde bussen i Jakobsberg och Kallhäll. Järfälla körde dubbelturer tidigare och fick nu enkeltur, så det blev inte något problem. 

Tre dagar körde bussen i Bro, Kungsängen, Västra Ryd och i Håbo-Tibble.
Ändringen blev följande: Tisdags- och en del av Lördagsturen (Västra Ryd) lades på en tur. Centrala Kungsängen, AskeVallbyviksvägen och Negelstena drogs in. Ådö Låssa Thoresta Brogård var den andra turen och Håbo-Tibble blev den tredje, där sommarområdena Björknäs, Näshagen, Mariedal, Parken och Håbo-Tibble by prioriterades.
Vallbyviksvägen och Negelstena drogs in. Ådö Låssa Thoresta Brogård var den andra turen och Håbo-Tibble blev den tredje, där sommarområdena Björknäs, Näshagen, Mariedal, Parken och Håbo-Tibble by prioriterades.