Hembygdsberättelser från Upplands-Bro
/hembygd/hembygd.htm;    (rev 2005)

Till UKF:s Första sida          Till   UKF:s övriga böcker      Till Ämnesområden


Under årens lopp har en mängd personer skrivit eller berättat om vad de upplevt under sin tid i Upplands-Bro. Vi har därför en värdefull källa att ösa ur om vi vill få kunskap om människor och deras levnadsförhållanden från början av 1900-talet. 

Källmaterialet finns bl a bevarat i mer än hundra bandsinspelningar, som gjorts av hembygdsintresserade människor främst i  våra hembygdsföreningar. De finns alla i sammanfattning av Gudrun Sandén i serien Ortsbor berättar här på hemsidan.
Detsamma gäller berättelserna i Kulutnämndens skriftserie "Vi skriver i Upplands-Bro (1979 -1982).  Några finns i bokform och endast på hemsidan

9. Gustav Hasselgren, Saltvik i Låssa (ur patienttidning Riddarbladet, Jakobsberg
    - En "nuhungrig" urmänniska"

8. En arbetarkvinnas liv. Av Maj Hallberg, Håtuna och Håbo-Tibble
    -  PDF-format för utskrift 31 sidor. Med dubbelsid utskrift sparar du papper
    -  Denna artikel uppmärksammades av  Sockholms läns museum.  Lillys levnadsöde
       finns  i den fasta utställningen med människoöden i länet under 10 000 år.
14-05-2903-11-19
7. Håtuna Krönikebok. Sammanställning av protokollsanteckningar o.dyl.
    av Edwin Hedin.    PDF-format, även för utskrift  40 sidor.

03-09-29
6. Amatörteater i Bro på 1940-talet  Erik Rexhammar berättar 1980-05-18. 
    - 15 min ljud 
03-04-30 
5. Grafitgruvan i Skällsta Gruvfogde Alfred Gran berättar 1981 981-03-17  97-09-28
4. Grafitgruvan i Skällsta, Håtuna. Knut och Margaretha Bergman  1978  97-09-28
3. "Det glömmer jag aldrig." Dagmar Tamm i Riksradion 1989-04-05 
    -  Dagen då 1:a  världskriget utbröt - Invigning av ny Mälarbåt 
97-12-28
2. Ur En hembygdsbok från år 1820 - Västra Ryd och Kungsängen
    - Första avdelningen - Ryds socken.  Kan beställas i pappersutgåva med illustrationer.
97-12-26
1. Kuskens pojke.  Berättelser från Aske    John Kraft berättar
- Den första "otryckta boken". Har gått direkt från datorn till bokbinderiet.
- Nytt digitalt framställningssätt skapat av UKF.
- Fler böcker med denna teknik är på gång.
- De tre första kapitlen återges här.
97-06-01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny bokserie - Ortsbor berättar om Upplands-Bro
Sedan något halvår  tillbaka är UKF sysselsatt med att göra bandade intervjuer tillgängliga i skriftlig form. Sammanfattnigar lagras successvt i en databas. I väntan på att delar av den skall bli tillgänglig på bl a våra bibliotek kommer vi här på hemsidan att publicera sådant material som inte tidigare presenterats. Vissa delar av materialet kommer att bli tillgängligt i bokform allteftersom vår nu påbörjade serie folklivsberättelser växer fram.

Kuskens pojke - Berättelser från Aske.
Inom kort är den första boken i serien Folklivsberättelser klar att distribueras. Boken  heter Kuskens pojke - Berättelser från Aske. Författare är John Kraft, som i 35 kapitel berättar om sådant han var med om under sin uppväxttid på Aske herrgård i Håtuna under 10- och 20-talen. Boken kommer liksom alla andra hembygdsböcker att kunna köpas på biblioteken i Bro och Kungsängen, liksom i Bålstas bokhahandel.
Se en utförligare presentation av författaren och bokens innehåll.
Läs om UKF:s nya metod att ge ut böcker efter behov - att trycka böckerna i begränsad upplaga

En hembygdsbok från år 1820 - Västra Ryd och Kungsängen.
UKF:s nästa bok är en nyutgåva av vår äldsta hembygdsbok. Försök till Beskrivning över Ryd och Näs Socknars Pastorat författad av kyrkherden i Västra Ryd och Kungsängen i början av 1800-talet. Originalet är tryckt i svårläst tysk frakturstil. Texten har genomgått en lätt bearbetning och stavningen är moderniserad. Boken kommer att tryckas enligt UKF:s ny system så snart som möjligt.

 Till UKF:s Första sida          Till   UKF:s övriga böcker      Till Ämnesområden