Arkeologidagen vid Rösaring 2006
- Artikel i Populär Arkeologi
- Resultatet av Riksantikvarieämbetets enkät på arkeologidagen

hembygd/arkdag2006,htm

UKF:s Startsida    Artikeln i  Populär Arkeologi       Enkätsvar    UKF:s artiklar om Rösaring


UKF stod som vanligt som arrangör för arkeologidagen i Upplands-Bro år 2006.
Den skilde sig från vårens "grand-tour" genom att utgå från länsmuseets 3-åriga undersökningar nedanför Rösaringsåsen och följde därefter i stort sett samma väg som vårens vandring, inkluderande riksantikvarieämbetes undersökningar av processionsvägen i början av 80-talet, och besöket vid  Djupdal som ingår i Börje Sandéns förslag till tolkning av en mångtusenårig kultutövning på platsen.  En vandring på drygt fyra kilometer.

Redaktören för Populär arkeologi Birgitta Gustafson deltog och hennes artikel presenteras här med hennes tillstånd på vår hemsida.

I mer än dussintalet år har arkeologidagen sista söndagen i augusti varit Riksantikvarieämbetets arrangemang verkställt av arkeologiska institutioner, länsmuseer, fornbyar och hembygdsföreningar. I förekommande fall visas aktuella grävningar, men vanligt är också vandringar och visningar i tidigare undersökta fornminnesområden. I år inbjöds deltagarna att medverka till en utvärdering genom att besvara ett frågeformulär som utdelades.  Rösaring fick ett mycket gott betyg

Genom åren växlar vi mellan våra fyra stora arkeologiska objekt.  Följ länkarna för mer läsning
* Förra året gällde det den 4000 år gamla kultplatsen vid Draget mellan Bro och Bålsta, där vi också studerade ett av landets största forntida vägsystem i form av hålvägar.
* Dessförinnan handlade arkeologidagen om Fornsigtuna och de fem årens undersökningar där på 1980-talet
* Vårt fjärde allmänt intressanta fornminnesobjekt är landets största medeltida borgruin, ärkebiskopsborgen Stäket.