Forskningen om Upplands-Bros historia - och dess publicering
forskhist/forskhist.htm
- Litteratur och källskrifter, måste finnas till hands. .
- Orignalhandlingar från Svengårdska samling, Brogårdsarkivet. Ådös arkeiv
- När vi började fanns inga datorer. De första dokumenten var en slags värme skanner som gav en svag kopia som snabbt bleknade bort. Besök på vetenskapliga bibliotek för att för hand skriva upp kunskper som man inhämtade var ett sätt. När koperingsmaskiner installerades kosta varje kopia ca 3-4 kronor. Materialet sparas i pärmar. Fortfarande är dokument på papper det enda säkra sätt ett spara kunskap.
Datore med skannrar i all ära - Vem kan efter några 10-tal år komma åt kunskapen som är lagrat i våra datorer. Och vem kan hitta i den stora mängd som finns på en liten USH sticka


UKF:s hemsida

Här några prov på hur vi bedriver och registrerar forskningen.
_ Intressanta iakttagelser som berikat vår forskning

_ Den lokala forskningens utveckling före och efter UKF:s tillkomst
_ Använd litteratur - inköpta böcker, kopierat och skannat material
        Stencilerat material -vårt framtagna material innan vi hade skaffat skanner: stenciler
        Skannat material - insatt i ovanstående pärmar under rubriken stenc 
        Pärmarna är numrerade med  Boksta + nummer  Se företeckning
        Hämtat från internet - Pdf-filer
        Exempel: Förtecknng över Numrerade Pärmar/Boxar/Rullar (vissa kartor)


 
Historik över verksamheten
Lokalhistorisk forskning före och efter UKF:s tillkomst
Publika aktiviteter 1987 -  2015 Föredrag-guidningar-buss-båt-cykelturer 1972-2008 


Litteraturlistor test  utskick-Stocksunden2017-03_ny.doc