Fornminnesplatser - lokalhistorien möter rikshistorien
fornplatser/fornplatser.htm

UKF:s Startsida 

Rösaring
Kultplats  med  berömd labyrint och  processionsväg    Läsa mer
Månen och processionsvägen
Fornsigtuna
Fornsigtuna i historiskt perspektiv ur Det hände i Upplands-Bro  Läsa mer
Sagan om Habor och Signhild
Fornsigtuna som forskningsobjekt
Almarestäket
Almarestäkets historia - uppdatering                Läsa mer
Almarestäket - arkeologiska undersökningar
Experiment med potatis - brännvin och puder
Draget                                                                                                      
Draget - kultplats - fornborg                            Läsa mer
Minnessten över kung Carl XIV Johan vid Dragets skogvaktarboställe

Stäketön
Dalkarlsbacken
Väg- och brobyggnad
Dalkarlsvägen - arbetsvandringar

Tibble Gästgivargård

Tibble-dokumentet och dalfolkets demonstrationsmarsch till Stockholm - Stora Daldansen
Högkvarter för  Adlersparres revolutionsarmé 1809 - Tibblepromemorian

Assurstenen
Bro hundare
Landsvägen mellan Bergslagen och Stockholm
Grafitgruvan i Håtuna