Rättarboda - mynten i jordgolvet (18 mynt 1635-1863)
Av Börje Sandén
bok0/rattarbo.htm
UKF:s startsida     Det hände .... innehållsförteckning


Till Rättarboda, nära Brogård, kom vid 1930-talets början en ung dräng som hette Erik Rexhammar. Han fick mycket snart vara med om en sak, som har kastat ljus över Rättarbodas tidigare historia. Det gamla jordgolvet i byggnaden skulle ersättas med trägolv och måste därför skyfflas bort. Erik fick order att sålla jorden. Han gjorde därmed det som arkeologernas A och O, när de gräver ut fornminnen.

Mynten i jordgolvet
Erik hade inte kastat många skyfflar jord mot harpan, som ett såll av det här slaget kallas, förrän det klirrade till och när han tittade närmare efter fann han ett ärgat kopparmynt, stort som en gammaldags femöring. När han borstat rent syntes årtalet 1636. Några skyfflar till och han hade ytterligare två mynt från drottning Kristinas tid.

Erik berättade att han minsann satte fart på utgrävningen av det gamla jordgolvet. Innan kvällen kom, hade han hittat ytterligare elva mynt. Dagen därpå, när arbetet var avslutat, hade han funnit sammanlagt 18 mynt och en myntliknande pollett, på vilken det stod "STORA KOPPARBERGS POLLET 1791". Kungl. Myntkabinettet kunde identifiera dem alla. Det äldsta var från 1635 och det yngsta från 1863. 

Det vore faktiskt ganska märkligt, om så många mynt blivit nedtrampade i golvet till en vanlig stuga. Nu är det två saker, kanske tre, som visar att Rättarboda var något mer än en vanlig bostad. 

Mynten berättar historia
Polletten säger oss, att Rättarboda varit ett övernattningsställe för de forbönder, som vintertid körde koppartackor från Falun till utskeppningshamnen i Stockholm. Dessa polletter var nämligen betalningsmedel för mat och logi på vissa fasta platser längs vintervägen. Den gick via Sala, Örsundsbro och Bålsta och passerade sedan Rättarboda på viken nedanför. Längre ut på fjärden kunde inte vintervägen gå, eftersom det alltid var - och fortfarande är - osäker is vid Ormsundet, på grund av vattenströmningen mellan Mälarens västra och östra vattenområden. Strömdragen vid Almarestäket  och framförallt Erikssund gjorde den leden till en dålig vinterväg.

Med polletterna ville Stora Kopparberg förvissa sig om att deras forbönder verkligen hade betalningsmedel kvar för hela resan fram till Stockholm. Det kunde nämligen vara svårt för dem, att motstå penningkrävande frestelser under den långa färden. På det här viset försökte bolaget att sörja för mat och husrum åt både häst och kusk. 

Lägg märke till att yngsta myntet i jordgolvet var från 1863! Bara 13 år senare invigdes Stockholm - Westerås - Bergslagens järnväg och vintervägen hade förlorat sin betydelse. Bilden visar första malmtransporten vid Almarestäket 12 dec 1876.Förteckning över mynt funna i Uppland, Bro sn, Rättarboda (vid Kvistebergsviken/Kvistabergsviken) Soldattorp (Ej känt  som soldattorp, BS)
Pärm g13:20
(avskrift av originalhandlingarna 1998-09-13, Börje Sandén
mynten överlämnade till Börje Sandén vid bandade intervjuer 1980)

Sverige
Kristina
1. Nyköping/Säter,  1/4 öre 1635
2. dito    1/4 öre 16(36?)
3. Säter,    1/4 öre 1642 
4. Avesta/Nyköping/Säter, 1/4 öre 16-- (oläsligt årtal)

Ulrika Eleonora
5. Stockholm, 1 öre k.m. 1719
6. dito ompräglad på nödmynt Mercurius 1718

Fredrik I 
7. Stockholm,   1 öre k.m. 1720, ompräglad på nödmynt Wett och Wapen 1717 
8. dito   1 öre k.m. 1725

Adolf Fredrik
9. Avesta,   1 öre s.m. 1760

Gustav IV Adolf 
10. Stockholm, 1/2 skilling 1803 
11. Avesta,   1/4 skilling 1806 
12. dito 
13. dito  1/12  1805
14. dito  1/12 skilling 1808 
15. dito  1/2 skilling riksgälds 1802

Karl XIV Johan 
16. Avesta, 1/4 skilling 1821

Oskar I 
17. Stockholm, 1/3 skilling banco 1854 

Karl XV 
18. Stockholm, 2 öre 1863Polletten
Nedanstående är skrivet på förvaringskuvert 19 från myntverket:
Stora Kopparberg
Pollett 1791
(cirkulerade till ett värde av 6 öre k.m.)
St. 44
Erik Rexhammar har gjort följande anteckning på kuvertet
"Gällde för logi t. skjutsbonden och hästen"
Mynten låg i Rättarbodas jordgolv. Funna i maj 1930

KUNGL MYNTKABINETTET 
STATENS MUSEUM  FÖR MYNT MEDALJ OCH PENNINGHISTORIA
(logo)
ROYAL COIN CABINET
NATIONAL MUSEUM OF MONETARY HISTORY


Stockholm 1977 08 09

Erik Rexhammar
Aspnäsvägen 34 x
175 37 Järfälla

De av Er till Kungl. Myntkabinettet inlämnade fynden från Rättarboda, Bro sn, Uppland, återsänds härmed i separat rekommenderad försändelse. Fynden utgörs av 18 svenska kopparmynt samt 1 pollett.
     Vi är tacksamma att ha fått registrera och fotografera fyndet, men beklagar att ärendet tagit så lång tid

Med vänlig hälsning
……………………
Monica Golabiewski

************************************************************************

     KVITTO

För bestämning har Kungl Myntkabinettet idag av herr Erik Rexhammar, Aspnäsvägen 34x, 175 37 Järfälla, mottagit 18 kopparmynt och 1 pollett, funna 1930 i Rättarboda, Bro sn, Uppland.

Stockholm den 3.5.1977
………………..

Kenneth Jonsson